fbpx
Naslovnica MINA Servisi MINA OTS Đurović: Telekom primjer stabilnog i pouzdanog partnera svojim zaposlenima

Đurović: Telekom primjer stabilnog i pouzdanog partnera svojim zaposlenima

Telekomunikacije su oduvijek bile naš osnovni biznis, ali da bi ostali na vrhu, u Telekomu smo morali da od tradicionalnog operatora evoluiramo u kompaniju koja visoko vrednuje inovativne ideje kako bismo korisnicima poboljšali svakodnevicu i unaprijedili biznis.

Zahvaljujući tome danas korisnicima pružamo povezanost, partnerima sigurne, provjerene i pouzdane nove tehnologije, a lokalnim zajednicama mogućnost da zajedno prevaziđemo digitalni jaz. Mi smo tim od 500 zaposlenih, različitih profila i generacija, a kroz vrijedan rad zaposlenih nastavićemo sa proaktivnom posvećenošću poslovnim područjima koja nam otvaraju nove mogućnosti za rast, kazala je u intervjuu za priznatu konsultantsku kuću SELECTIO iz Hrvatske Slađana Đurović, direktorica Sektora za ljudske resurse u Crnogorskom Telekomu.

Telekom je prva kompanija u industriji telekomunikacija u Crnoj Gori dobitnik Sertifikata Poslodavac Partner, koji prije svega potvrđuje da ova kompanija ima visok nivo standarda kad je riječ o upravljanju zaposlenima, što doprinosi unapređenju kvaliteta rada u kompaniji, a samim tim i njenih poslovnih rezultata.

Možete li opisati viziju i misiju vašeg poslovanja te objasniti na koji način vaši zaposlenici pridonose njihovom ostvarenju?

Vizija naše Kompanije je da u svijetu brzih promjena budemo prvi izbor korisnika za digitalni način života. Tim putem nas vodi želja da osvajamo srca korisnika, kao naša glavna strateška orjentacija u budućnosti. Zato je poslednjih par mjeseci u Telekomu obilježilo osmišljavanje nove kompanijske strategije zajedno sa zaposlenima i uvođenje redovne feedback kulture. Cilj nam je stvoriti ambijent u kome povratna informacija o doprinosu zaposlenih nije tabu tema. To će postati redovna tema koja podstiče razvoj, jer se prepoznaju i cijene izuzetni rezultati, a oni manje dobri analiziraju. I lider i zaposleni će zajedno tražiti rešenja koja će zaposlene motivisati na doprinos u skladu sa očekivanjima.

Ovu kulturološku tranziciju smo zasnovali na uvođenju management by development pristupa, sa osnovnom idejom napretka kompanije kroz podsticanje individualnog doprinosa zaposlenog. Suština pristupa je transparentna komunikacija očekivanja od zaposlenog kroz jasno predočavanje zadataka i pojašnjavanje njihove veze sa strategijom, na kvartalnom nivou, a zatim i evaluacija postignutog uz transparentan feedback ka zaposlenom, kao i mogućnost zaposlenog da pruža feedback svom lideru. Nismo zanemarili ni razvoj  potencijala zaposlenih, jer je sada individualni doprinos napretku Telekoma vidljiviji, a šanse veće jer osim operativnih ciljeva zaposleni dobijaju razvojne i ciljeve koji se tiču kompanijske kulture i ponašanja kakva želimo podsticati u Kompaniji.

Vjerujemo da samo gradeći odnose koji osvajaju srca kako naših korisnika tako i naših koleginica i kolega, misleći o njihovim potrebama i poboljšavajući način na koji žive i rade, možemo postići krajnji cilj – stvaranje dodatne vrijednost kako bismo (i u segmentima gdje još nismo) postali lideri na polju korisničkog iskustva i inovacija.

Kako menadžeri u Crnogorskom Telekomu motiviraju zaposlenike, osobito u ovom periodu pandemije? Kakve se prilike za razvoj i napredovanje pružaju vašim zaposlenicima?

Crnogorski Telekom oduvijek ima ambiciju da bude među najatraktivnijim poslodavcima u zemlji. Paket benefita koji je dostupan našim zaposlenima je raznovrstan i uključuje ne samo benefite koje garantuju zakon i kolektivni ugovori industrije, već često i u značajnijem iznosu ili obimu i druge benefite koji nijesu precizirani kolektivnim ugovorima, kako bismo zaposlenima dugoročno bili prvi izbor.

Kao tehnološkom lideru, važno nam je da i u doba smanjenih mogućnosti razvoj nije stao. Digitalno usavršavanje kroz fleksibilne i lako dostupne formate nam je sada u posebnom fokusu, pa obezbjeđujemo digitalne platforme i mobilne aplikacije koje zaposlenima pružaju mogućnost kontinuiranog rada na sebi, birajući teme obuka prema svojim specifičnim potrebama. Primjer takve platforme je Coursera, čijom promocijom podstičemo svijest o potrebi preuzimanja lične odgovornosti kod zaposlenih za sopstveni rast i razvoj i približavamo im koncept doživotnog učenja.

Ipak briga o zaposlenima je ono što u doba izazova pravi najveću razliku. Zato smo u doba nove normalnosti jako posvećeni ohrabrivanju menadžmenta kroz razne obuke (od supervizora do CEO-a) da svoju emocionalnu inteligenciju u upravljanju ljudima konstantno unapređuje. Insistiramo da se i uprkos uslovima rada od kuće grade odnosi povjerenja i ohrabruju timovi da izlaze iz komfor zone i zajedno traže rješenja za izazove koji su svima novi. Tako zaposleni osjećaju veću podršku i u uslovima sveopšte neizvjesnosti, ali i uključenost u dešavanja u doba kad se mnogi odnosi zbog fizičke distance udaljavaju.

Na koje sve načine promičete ravnotežu privatnog i poslovnog života svojih zaposlenika?

Zdravlje zaposlenih nam je najveći prioritet. Imamo besplatne preventivne preglede za zaposlene i djecu zaposlenih, programe periodičnih i specijalizovanih ljekarskih pregleda. Trudili smo se i da napetost usled sumnje na Koronu preduprijedimo, plaćajući zaposlenima brze testove i pokrivajući troškove liječenja ukoliko su prošli Korona iskustvo. U jeku pandemije odobravali smo plaćena odsustva za rizične kategorije. A organizovali smo i anketu među zaposlenima vezanu za stavove o imunizaciji, a potom organizovali vakcinaciju. I pored pada prihoda brinuli smo o sveukupnom osjećaju zaposlenih, pa nismo smanjivali zarade, čak smo nekoliko puta nagrađivali bonusima cijelu kompaniju za vandredan doprinos, očuvali smo sigurnost radnih mjesta odustajući od najavljenih smanjenja broja zaposlenih i tokom čitavog perioda očuvali svaki benefit.

Nastavili smo i sa finansiranjem sportsko-rekreativnih aktivnosti, subvencionisanjem ljetovanja i zimovanja za zaposlene i njihove porodice, a poseban akcenat smo stavili na podsticanje razvoja svijesti o značaju redovnih preventivnih pregleda podrškom kampanji koja je bila posvećena smanjenju procenta oboljenja od kancera kod žena.

Da nam je work-life balans važan, svjedoče redovna istraživanja o zadovoljstvu zaposlenih u okviru kojih se posebna pažnja posvećuje temi zdravlja, kao i pitanju ravnoteže između poslovnog i privatnog života, a gdje bilježimo rezultate iznad 80 poena među 80% zaposlenih, učesnika ankete. Važno nam je da smo zaposlenima u izazovima oslonac, ali i da u specifičnim životnim fazama pokazujemo male gestove pažnje npr. da za roditelje đaka prvaka obezbjeđujemo slobodan dan kada njihova djeca polaze u školu, kolegama koji žele da se vakcinišu obezbjeđujemo dan plaćenog odsustva i sl.

Vedar duh nam je važan. Zabavljamo se šireći virus entuzijazma, učešćem u svjetski poznatom plesnom izazovu (Jerusalema dance challange). Zajedno smo igrali u kancelarijama, ali i na balkonima, kao i ispred upravne zgrade dok su građani u prolazu zastajali da nas gledaju osmjehujući se, svirajući iz automobila.

Koji su, za Crnogorski Telekom, bili ključni izazovi u prošloj godini? Što očekujete kao glavne izazove ove godine?

Promjena modela rada u rekordnom roku – sa tradicionalnog na „rad od kuće“ modus operandi. U februaru prošle godine, kada u Crnoj Gori još nije bilo zabilježenih pozitivnih slučajeva, prvi u zemlji smo uveli sistem rotacija i rad od kuće u gotovo 80% kompanije i prilagodili način poslovanja tako da smo ostali stabilan oslonac korisnicima, a istovremeno zaštitili zdravlje svojih zaposlenih u mjeri mogućeg. Osim toga, pobornici smo fleksibilnosti u organizovanju svog posla, jer smo fokusirani na kvalitet, a ne na strogu kontrolu vremena. Rad od kuće sa malom djecom na primjer je izazov sam po sebi, ali je kolegama značilo što su više od godinu dana mogli da obavljaju svoje zadatke u vremenu kad im je odgovaralo, a da, sa druge strane, sa djecom isprate online nastavu.

Uskoro se posle godinu dana razdvojenosti vraćamo da budemo jedna ekipa, pa ćemo u fokus grupama sa zaposlenima raditi na stvaranju ideja produktivnog i inovativnog radnog okruženja tzv. „hibridnog“ načina rada. Biće to izazovno osmisliti, jer crnogorsko zakonodavstvo nije prilagođeno tom okviru. U „high-tech“ budućnosti koju svi zajedno stvaramo, želimo da doprinesemo promovisanjiu i primjeni „high-touch“ HR pristupa. To nije tek jedna od opcija već predstavlja jedini put za svakog lidera kada je riječ o vođenju ljudi i timova u post korona periodu.

Vaša tvrtka se u Certifikat Poslodavac Partner uključila ove godine. U čemu prepoznajete vrijednost Certifikata Poslodavac Partner?

Priznanje za Izvrsnost u izazovima koji smo dobili kao potvrdu kvaliteta upravljanja zaposlenima u vrijeme krize jako nas je obradovalo i dodatno motivisalo.

Ali i u onim redovnim vremenima trudimo se da postavljamo visoke standarde u radu i upravljanju zaposlenima, koji dalje unapređuju poslovne rezultate i kvalitet rada. Sertifikat Poslodavac Partner je upravo eksterna potvrda dobrog puta koji smo odabrali iznutra i ponosni smo što je Crnogorski Telekom prva kompanija u industriji telekomunikacija u Crnoj Gori, sa ovim priznanjem.

Ono što je za nas posebno vrijedno jeste što smo tokom kompleksnog i zahtjevnog procesa sertifikacije dobili detaljnu analizu 45 HR procesa, te objektivan i struktuiran pregled stanja, preporuke i savjete, koje ćemo iskoristiti za dalje unapređenje.

Primjer smo stabilnog i pouzdanog partnera svojim zaposlenima, ali ono što možda još više raduje je što jesmo među prvima, ali ne i jedini poslodavac u Crnoj Gori sa ovim priznanjem. Zato ćemo svojim primjerom uticati i na širenje mreže, jer što nas je više veća smo podrška nacionalnoj ekonomiji i zdravijem poslovnom ambijentu.

Koji su vam glavni strateški projekti u fokusu u narednom periodu?

Novo biznis okruženje od kompanija zahtjeva visoku prilagodljivost promjenama, brzu implementaciju novih ideja i rješenja kao reakciju na zahtjeve tržišta, kao i kontinuirano unapređivanje poslovnih procesa.

Zbog toga razvoj provjerenih digitalnih rješenja koja nudimo korisnicima ostaje u našem fokusu. Ponosni smo na naš direktan doprinos u digitalizaciji poslovanja privatnog sektora. Cloud Call centar kao profesionalno rješenje za mali i srednji biznis, samo je jedan od primjera podrške, kao i novi alati poput aplikacije za digitalno računovodstvo i digitalno upravljanje dokumentima i arhivom. Kao Kompanija ostajemo stabilan oslonac društvu u borbi protiv korona virusa, time što smo obezbijedili platformu za nacionalni Call Centar za vakcinaciju 1717, uz komunikacionu infrastrukturu i tehničku podršku u implementaciji rješenja.

Nemjerljiv doprinos dajemo i kompletnim rješenjem za elektronsku fiskalizaciju, trenutno najsavremenijem na tržištu. Jedini smo telekomunikacioni operator u Crnoj Gori koji izdaje sertifikate za elektronsku fiskalizaciju, nudeći rješenje koje omogućava jednostavniju tranziciju poslovnih korisnika na nov način poslovanja.

Ali to nije sve. U želji da animiramo cijelu organizaciju s ciljem osvajanja srca naših korisnika, pokrećemo program zvani U drugačijim cipelama. Naime, sve što radimo, radimo zbog korisnika, ali je nekad potrebno stvari sagledati iz malo drugačije perspektive kako bi pronašli odgovore na njihove potrebe. Najbolje je kad to radimo zajedno, jedni pored drugih učestvujući u jednom običnom danu na poslu kolega. Program se sastoji iz 3 inicijative.

Prva je Dani u frontu – kad kolege iz funkcija podrške imaju priliku da provedu određeno vrijeme na terenu osluškujući potrebe korisnika iz prve ruke. Odaberu dan i oblast koju žele posjetiti i provedu ga slušajući pozive u call centru, sjedeći kraj operatera, prateći razgovore sa korisnicima uživo u šopu ili čak posjećujući domove naših korisnika u društvu naših iskusnih tehničara. Da ne bismo u cijeloj priči zanemarili naše kolege iz fronta, koje su dale vrijedan doprinos tokom pandemije, osmislili smo inicijativu kojom oni mogu provesti neko vrijeme u funkcijama podrške kako bi upoznali neke od poslova o kojima možda razmišljaju posmatrajući ih izdaleka.

Kroz inicijativu zvanu Front u Back oni će moći prostim izborom posla (ili kolege čiji ih posao zanima) dobiti priliku da 8h mjesečno imaju mentora-vodiča kroz određeni posao koji će im objasniti suštinu te pozicije. Tako će iz prve ruke moći da saznaju da li je to nešto što bi ih u budućnosti zanimalo kao karijerni put. I treće, da bi smo animirali cijelu organizaciju osmislili smo i inicijativu za Dani u frontu za menadžment, koji će takođe provoditi dane u frontu radeći isto što i zaposleni, uz dodatnu obavezu da pokušaju da pomognu kolegama iz fronta, inicijativama koje će preuzeti po povratku u svoje timove. Imaće i posjete pravnih lica, u društvu zaposlenih koji se bave velikim kompanijama i malim i srednjim preduzećima.

Ideja je da nam ovaj program pomogne da bolje razumijemo tržišne trendove i potrebe korisnika, koje predstavljaju najpouzdaniji orjentir na putu transformacije naše kompanije, ali istovremeno da upoznamo jedni druge, pomognemo i izrazimo zahvalnost jedni drugima.

kontakt pošljioca: [email protected]

Najčitanije