Impressum

Osnivači:

Ivica Seferović
Jaša Jovićević
Danilo Ćetkovic
Kristina MIhailović
Petar Vučinić
Hajdana Vukmirović Kuzman
Đuro Vučinić

Predsjednik Odbora direktora
Danilo Ćetković

Izvršni direktor
Jaša Jovićević

Glavni i odgovorni urednik
Ivica Seferović

Odgovorni urednik Generalnog servisa
Milan Žugić

Odgovorna urednica Biznis sevisa
Nataša Radanović

Urednik MINA Sport servisa
Emil Ličina

MINA – Crnogorska nezavisna informativna agencija
MINA – Montenegrin Independent News Agency
Infomont doo
PIB: 02346982
PDV: 30/31-01748-2

Adresa: Bohinjska 1A
81000 Podgorica, Crna Gora

[email protected]
www.mina.news

Telefon: +382(0)20610100

Agencija MINA je u novembru 2019. godine priredila svoj inovirani Eticki kodeks u saradnji sa našim dragim prijateljima iz hrvtske agencije HINA odnosno gospodinom Damirom Hainskim koji je postojeći Kodeks i stylebook nadogradio u smislu primejne najsavremenijih standarda novinarske profesije i objedinio u jedan dokument.
Eticki kodeks agencije MINA