Naslovnica MINA Servisi MINA OTS Saopštenje sa sjednice Socijalnog savjeta

Saopštenje sa sjednice Socijalnog savjeta

Dana 31. marta 2021. održana je 11. redovna sjednica Socijalnog savjeta, u organizaciji Socijalnog savjeta i Međunarodne organizacije rada (MOR) uz podršku Britanske ambasade u Crnoj Gori i Fonda za dobru upravu.

Sjednici Savjeta su prisustvovali Nina Krgović, nacionalna koordinatorka Međunarodne organizacije rada u Crnoj Gori i predstavnici nevladinog sektora u čijem fokusu interesovanja i djelovanja su prava LGBTQ osoba. Savjet je kroz temu: Dostojanstveni rad za sve: Dostojanstvo, jednakost i antidiskriminacija LGBTIQ osoba u sferi zapošljavanja i radnih odnosa dao svoj doprinos realizaciji Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023.

Ekspertkinja MOR-a za osnovna načela i prava na radu  Constance Thomas baveći se detaljnom analizom međunarodnih standarda, u ovoj oblasti,  konstatovala je da je crnogorski zakonski okvir usklađen sa većinom međunarodnih standarda i principa, naročito sa pravnom tekovinom EU. Crna Gora sada treba da stavi naglasak na primjenu u praksi i rješavanju pristrasnosti i predrasuda.

Prema riječima Anjet Lanting UN savjetnice za ljudska prava, po istraživanjima CEDEM-a procenat diskriminacije u oblasti zapošljavanja za sve grupe (na osnovu pola, nacionalnosti, vjeroispovijesti, godina, invaliditeta, političkog uvjerenja i seksualne orijentacije) po osnovu seksualne orijentacije je najniži i iznosi 34,9%. UN je 2017. donio Standarde ponašanja za preduzeća u borbi protiv diskriminacije LGBT osoba, koja se baziraju na poštovanju ljudskih prava, eliminaciju diskriminacije LGBTI zaposlenih i pružanju podrške na radnom mjestu, ne diskriminisanju LGBTI potrošača, dobavljača i distributera i zalaganju za ljudska prava u zajednicama gdje LGBTI osobe posluju.

Savjet se bavio pitanjem stanja u privredi, koje zaslužuje punu pažnju jer se svakodnevno usložnjava i stavlja u fokus dalji opstanak značajnog broja preduzeća a time i radnih mjesta.  Stoga socijalni partneri, Unija poslodavaca i Savez sindikata i Unija slobodnih sindikata, zajednički rade na Platformi koja će sadržati preporuke za oporavak crnogorske ekonomije. Krizne situacije, poput pandemije COVID-19 s kojom se Crna Gora već godinu dana bori, zahtijevaju partnerski pristup, proaktivnost, odgovornost i otvoreni dijalog svih relevantnih društvenih činioca. U tom kontekstu potpredsjednik Savjeta, mr Jakov Milatović ministar ekonomskog razvoja informisao je članove da je Vlada na jučerašnjoj sjednici usvojila Plan rada Vlade i utvrdila Predlog budžeta za 2021.g. Naglasio je  da u godini koja je ekstremno izazovna za ekonomiju kroz Predlog bužeta nije planirano smanjenje zarada u javnom sektoru niti smanjenje penzija, a planirano je povećanje minimalne zarade. Pozvao je socijalne partnere i širu javnost na poštovanje svih zdravstvenih mjera jer suzbijanje pandemije i proces imunizacije su vrlo bitni faktori za uspjeh predstojeće turističke sezone.

Link za preuzimanje govora Jakova Milatovića: https://we.tl/t-aL5iWksEnh

Link za preuzimanje govora Nataše Vukašinović: https://we.tl/t-2msN1k7AD0

Link za preuzimanje govora Predraga Mitrovića: https://we.tl/t-TMXgYf23gl

Link za preuzimanje pokrivalica: https://we.tl/t-hAeMFdF6ds

Kontakt pošiljaoca: [email protected]

Najčitanije

Remi Draškovića i Blagojevića

Podgorica, (MINA) - Internacionalni majstor Luka Drašković i velemajstor Dragiša Blagojević remizirali su u...

Radović u finalu