fbpx
NaslovnicaCrna GoraNegativno mišljenje za poslovanje FZO u 2021. godini

Negativno mišljenje za poslovanje FZO u 2021. godini

Podgorica, (MINA) – Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) za 2021. godinu i na reviziju pravilnosti.

Kolegijum, koji su činili Milan Dabović i Zoran Jelić, utvrdio je da Fond nije usklađivao poslovne knjige sa glavnom knjigom trezora za 2019, 2020. i 2021. godinu.

“To dovodi u sumnju istinitost i vjerodostojnost svih računovodstvenih pozicija u glavnoj knjizi za navedeni period i u značajnoj mjeri otežava proces revizije”, naveli su iz DRI.

Kako su kazali, podaci iskazani u INT-u III ne odgovaraju podacima iskazanim u Konsolidovanom izvještaju za iznos od 1,7 miliona EUR.

“Ovaj izdatak prema podacima iskazanim u Konsolidovanom izvještaju predstavlja povećanje depozita, dok su u INT-u III iskazani kao izdatak. Na ovaj način stvara se prostor za diskrecionu potrošnju, jer za isti iznos nijesu stornirani izdaci u završnom računu budžeta i iskazani depoziti na klasi 1”, kaže se u saopštenju DRI.

Iz DRI su ukazali na činjenicu da je stanje neizmirenih obaveza FZO u 2016. godini iznosilo skoro 7,4 miliona EUR, a da je uvećano na 65,7 miliona u 2021. godini.

Oni su podsjetili da je Vlada Crne Gore u 2015. godini smanjila neizmirene obaveze Fonda, javnih zdravstvenih ustanova (JZU) i Instituta za javno zdravlje u ukupnom iznosu od 36 miliona EUR.

Državni revizori su ocijenili da je u narednom periodu potrebno planirati budžet Fonda, JZU i Instituta kroz sveobuhvatnu analizu potreba navedenih subjekata uz podršku Ministarstva finansija.

Kako su rekli, sopstvene prihode u iznosu od 18,1 miliona EUR i rashode finansirane iz istih u iznosu od 19,05 miliona treba iskazati u glavnoj knjizi Državnog trezora.

“Dakle, prihode i rashode JZU treba planirati budžetom na nivou godine nezavisno od izvora finansiranja, a mjesečno opredijeljena sredstva do iznosa planiranih umanjiti zavisno od iznosa sopstvenih prihoda ostvarenih u tom mjesecu u JZU”, naveli su iz DRI.

Iz DRI su rekli da sopstvene prihode u glavnoj knjizi Državnog trezora treba iskazivati na osnovu izvještavanja Fonda sačinjenog na osnovu informacija dobijenih od JZU o iznosima ostvarenih prihoda i rashoda.

Smatraju da je potrebno da Fond izmijeni ugovore sa javnim zdravstvenim ustanovama, na način da se njime zdravstvene ustanove obavezuju da vrše pravdanje uplaćenih sredstava FZO u cjelosti, kao i da se neopravdani iznosi kao obaveza pravdanja prenose u narednu godinu.

“Revizijom je utvrđeno da uplate Fonda u iznosu od 88,6 miliona EUR nijesu opravdane od javnih zdravstvenih ustanova”, istakli su iz DRI.

Revizijom pravilnosti je uvrđeno da FZO nije u svim materijalnim aspektima uskladio finansijske transakcije i poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

Kolegijum DRI utvrdio je da, zbog obima i karaktera utvrđenih nepravilnosti i nedostataka, sa Izvještajem o reviziji treba da se upozna ministar zdravlja, direktor FZO, predsjednik Vlade, predsjednica Skupštine, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije i Zaštitinik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

DRI će o nalazima revizije upoznati i Vrhovno državno tužilaštvu shodno Protokolu o saradnji.

Kolegijum DRI je dao sedam preporuka na finansijsku reviziju i četrdeset 42 na reviziju pravilnosti.

FZO je obavezan da u roku od 30 dana dostavi Instituciji plan aktivnosti za realizaciju datih preporuka i da u roku od šest mjeseci dostavi Izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije