fbpx

Saradnici u socijalnoj inkluziji RE populacije u obrazovanju

Natalija Vukčević, jedna od 22 saradnika u socijalnoj inkluziji romske i egipćanske (RE) populacije u oblasti obrazovanja, kaže da iz godine u godinu sve veći broj djece iz RE...

MINA pita, građani učestvuju: Romska zajednica u Crnoj Gori i zapošljavanje

Jedan od ključnih problema inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori je nezaposlenost. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore ( ZZZCG) na dan 31.3.2021. na evidenciji nezaposlenih lica...

MINA pita, građani učestvuju: Romska zajednica u Crnoj Gori i obrazovanje

Romi, kao najmarginalizovanija zajednica u Crnoj Gori, suočavaju se sa velikim problemima u ostvarivanje prava na obrazovanje. Obrazovanje Roma, jedan je od najvažnijih puteva ka njihovoj punoj inkluziji u...

MINA pita, građani učestvuju: Romska zajednica u Crnoj Gori i zdravstvena zaštita

Romi, kao najmarginalizovanija zajednica u Crnoj Gori, suočavaju se sa velikim problemima u ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu. Da bismo pomogli u rješavanju problema Roma prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu...