Naslovnica Servisne informacije U nedjelju isključenja u Nikšiću i Andrijevici

U nedjelju isključenja u Nikšiću i Andrijevici

Zbog planiranih radova na mreži, u nedelju 15. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Nikšić
– u terminu od 09 do 16 sati: ulica Danila Bojovića, Studentski dom, Pedagoška, dio potrošača sa Starog pazarišta, dio potrošača iz ulice V Proleterske i dio potrošača iz ulice Jovana Cvijića.

Andrijevica
– u terminu od 08 do 10 sati: ŠIP Polimlje, Polimka Kips, Simon Voyages, tržni centar Desetka, Biznis Inkubator, Nacional, Exprex Bau i mljekara Zornić.
– u terminu od 08 do 13 sati: Gradsko jezgro i sela: Babino, Goražde, Dragosava, Zagrađe, Mašte, Budimlja kao i cjelokupno područje opštine Petnjica.

PONEDELJAK 16. DECEMBAR

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 16. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica
– u terminu od 08 do 10 sati: Donji Kokoti, Grbavci i Lekići.
– u terminu od 08 do 15 sati: zgrada Pejtona u ul. Oktobarske revolucije, zgrada Cozmetiks marketa i dvije zgrade iza nje u ul. Kralja Nikole i trg Vojvode Bećir-bega Osmanagića.
– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dio Zagoriča oko škole; dio ul. Generala Sava Orovića, dio Goranske ulice i Klopot.
– u terminu od 08:30 do 17 sati: Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje i Cvilin.
– u terminu od 09 do 14 sati: Kosor i Kupusci.

Danilovgrad
– u terminu od 07:30 do 17 sati (više kratkotrajnih isključenja): Bogićevići, Valeta, Viš, Glava Zete, Bare Šumanovića, Šobajići, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova i Donji i Gornj Rsojevići.
– u terminu od 07:30 do 17 sati: Frutak, repetitor Kurilo, Ržišta, Do Pješivački, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Motel Sokoline i Ostrog.
– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik i dio Lazina.

Cetinje
– u terminu od 08 do 17 sati (kratkotrajna isključenja): Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela i Obzovica.
– u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Rijeka Crnojević i sela Riječke nahije.
– u terminu od 09 do 16 sati: Područje Čeva, Bjelica, Cuca, Ćeklića, Resne i Lastve Čevske.

Nikšić
– u terminu od 07:30 do 17 sati: Nudo, Zaslap, Prisoja i Spila.
– u terminu od 08 do 09:30 sati: potrošači sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.
– u terminu od 08 do 15:30 sati: Dio Vidrovana, Kaptaža Vidrovan, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan.
– u terminu od 08 do 16 sati: Javljen.
– u terminu od 15:30 do 17 sati: potrošači sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Bar
– u terminu od 08 do 15 sati: Brkanovići, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Karastani, Duške, Mala Gorana, Nikezići, Velja Gorana, Pelinkovići, Metanovići i Kovačevići
– u terminu od 09 do 11:30 sati: naselje pod Volujicom, Radio Difuzni Centar, dio Polja, naselje Kapljeva, dio naselja Stara Ambulanta, lučka ekonomija do Depo-a, dio Polja i Donje Tombe, Gornje i Donje Zaljevo, Tunel Ćafe, naselje Sveti Ivan do OŠ „Dobra Voda“, Dobra Voda-Jankovići do Makine Vučinići i Obalna stanica.
– u terminu od 10 do 14 sati: Kacići, Martići, Runje, Bobište i Bljaca.

Budva
– u terminu od 10 do 11:30 sati: dio naselja Bečići.

Ulcinj
– u terminu od 08 do 16:30 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Ambula, Fraskanjel, Đonza, Draginje, Lisna Bori, Štodra, Sukobin.
– u terminu od 10 do 11:30 sati: Drobilana Gač i hotel Albatros.
– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: hotel Otrant.
– u terminu od 11:30 do 13 sati: Solana.
– u terminu od 12:30 do 13:30 sati: Velika plaža, Port Milena.
– u terminu od 13:30 do 15 sati: hotel Lido i Maximarket VOLI.
– u terminu od 15 do 16:30 sati: hotel Belvi.

Kotor
– u terminu od 09 do 12 sati: Sv. Stasije dio prema Risnu.
– u terminu od 09 do 14 sati: Perast, Banja, Dražin Vrt.
– u terminu od 09 do 15 sati: područje Krivošija.

Tivat
– u terminu od 09 do 13 sati: potrošači od Lepetana do Gradiošnice.

Herceg Novi
– u terminu od 07 do 15 sati: naselja Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubli.

Andrijevica
– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela Košutiće, Đuliće i Cecune.

Berane
– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Katun Jelovica.

Bijelo Polje
– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir), DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);
– u terminu od 07:30 do 17 sati: Orahovica Gornja, Orahovica Donja, Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena, Pisana jela;
– u terminu od 09 do 14 sati: Nikoljac, Malo polje, Rakonje, Lješnica, Nedakusi, Željeznička stanica, Rastoka, Pali, Žaljevo, Pape;
– u terminu od 16 do 17 sati: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena), DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

Mojkovac
– u terminu od 10 do 15 sati: Jakovići;

Kolašin
– u terminu od 08 do 14 sati: Bablja greda;
– u terminu od 09 do 14 sati: Rijeka Mušovića;
– u terminu od 09 do 15 sati: DV 10 kV Rovca (Jasenova, Ocka gora, Cerovica, Liješnje, Duboko, Međuriječje, Gornja Rovca);
– u terminu od 10 do 14 sati: Šljivovica;
– u terminu od 10 do 13 sati: Rovačko Trebaljevo;

Plav
– u terminu od 09 do 14:30 sati: Liješće.

Pljevlja
– u terminu od 08 do 16 sati: Pliješevina, Šljivansko, Krćevine, Dužice.
– u terminu od 10 do 15 sati: Dragaš, Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Šumani, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši i Kakmuže.
– u terminu od 10 do 16 sati: Pušonjski do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Krupice, Babe Visibabe, Potpare, Gusino brdo, Rzav, Đurđevića Tara, Lever Tara, Kutuša repetitor, Bitine, Palež, Zaglavak, Glibaći, Jovići, Meki do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Brenta Petrović, Kosanica, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina i Vodno.

Rožaje
– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Seošnica.

Žabljak
– u terminu od 08 do 16 sati: Kovačka Dolina, Uskoci, Palež, Kočado, Nadgora, Podgora, Majčina Glavica, Tepca, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska.
– u terminu od 09 do 17 sati: Aluga i Rasova.
– u terminu od 11 do 11:30 sati: Tušinja, Štičje, Bare, Krnja Jela, Sirovac, Strug, Seoca, Malinsko, Manastir Podmalinsko.
– u terminu od 12:30 do 13:30 sati (moguća isključenja): Benziska pumpa, ulice Drobnjačka, Vučedolska, Sinjajevinska, Šaransko-jezerskog bataljona, Svetog Save, Mojkovačka, Narodnih heroja, Vuka Karadžića, Tripka Džakovića, Njegoševa, Durmitorskih ratnika, Vučedolska, Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, Gavrila i Jovana Šibalije, Hercegovačka, Božidara Žugića, Marka Miljanova; Zimos, Šik, Gorsko oko, Sportski centar, Pejov Do, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, Robna kuća, supermarket Voli, Hipotekarna banka, Stožina, Jelika, Tržni Centar, Buljov Pod, Naselje Pećića Ograde, Restoran Oro, Zlatni Papagaj, Hotel Jezera, Hotel Durmitor, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, pumpe, Bolnica, Savin Kuk, Javorovača, Vojni logor, Staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, Razvršje, Junča Do, Restoran Javorovača, zgrada sindikata, policije, naselje Klaonica, Stanovi; Mjesne zajednice: Šaranci, Njegovuđa, Novakovići, Vrela, Borje, Štuoc, Razvršje, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički gaj, Virak, Smrčevo brdo, Pošćenski kraj, Pašina voda, Kovčica, Vukodo, Kojundžić, Provalija, Milović, Leković, Restoran Izvor.

UTORAK 17. DECEMBAR

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 17. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica
– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Gornjih Vranića, dio ul. Generala Sava Orovića i dio Goranske ulice i dio Gornje Gorice oko Vinopodruma.
– u terminu od 08:30 do 16 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.
– u terminu od 09 do 12 sati: dio zgrada ispod Ljubovića u ul. 27 marta.

Danilovgrad
– u terminu od 07:30 do 17 sati (kratkotrajna isključenja): Bogićevići, Valeta, Viš, Glava Zete, Bare Šumanovića, Šobajići, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova i Donji i Gornj Rsojevići.
– u terminu od 07:30 do 17 sati: Frutak, repetitor Kurilo, Ržišta, Do Pješivački, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Motel Sokoline i Ostrog.
– u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje.
– u terminu od 08 do 16 sati: Gornji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Radovče, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica.

Cetinje
– u terminu od 08 do 17 sati: Rijeka Crnojevića, sela Riječke nahije, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do.
– u terminu od 08 do 17 sati (kratkotrajno): Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela i Obzovica.
– u terminu od 09 do 11 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.
– u terminu od 09 do 16 sati: Područje Čeva, Bjelica, Cuca, Ćeklića, Resne i Lastve Čevske.

Nikšić
– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Rokoči, Repetitor Krotinja, Trešnjevo.
– u terminu od 08 do 15:30 sati: Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan.
– u terminu od 08 do 16 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla.

Plužine
– u terminu od 08 do 16 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Miletići, Ravno.

Bar
– u terminu od 08 do 15 sati: Brkanovići, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Karastani, Duške, Mala Gorana, Nikezići, Velja Gorana, Pelinkovići, Metanovići i Kovačevići
– u terminu od 09 do 10 sati: hotel Topolica (Princess).
– u terminu od 09 do 15 sati: potrošači sa Ilina koji se napajaju sa TS ILINO-MIJOVIĆ, Potrošači sa Bjeliša ispod pruge koji se napajaju sa TS BJELIŠI 1, Potrošači sa Bjeliša ispod pruge koji se napajaju sa TS BROJ 16 Ul. Požarevačka zgrada LB7, Ul. Makedonska broj 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 i 29, Potrošači zgrada H21, H22, H23, H24, I27, I28 i I29 na Topolici 2, povremeno će se isključivati po 30 minuta
– u terminu od 10 do 11 sati: Sportska Dvorana.
– u terminu od 10 do 11:30 sati: dio naselja Belveder do kapele i groblja Gvozden Brijeg, ruske barake i Olio Prom.
– u terminu od 10 do 14 sati: Kacići, Martići, Runje, Bobište i Bljaca.
– u terminu od 11:30 do 13 sati: Rumijatrans 1.
– u terminu od 12 do 13:30 sati: Ruža Vjetrova.
– u terminu od 13:30 do 15 sati: Depo.
– u terminu od 14 do 15:30 sati: Kamenolom ZIB-a Bar.
– u terminu od 16 do 17:30 sati: Kamenolom Put-a-Bar.

Ulcinj
– u terminu od 08 do 16:30 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Ambula, Fraskanjel, Đonza, Draginje, Lisna Bori, Štodra, Sukobin.

Kotor
– u terminu od 09 do 12 sati: Ljuta dio prema Kotoru.
– u terminu od 09 do 14 sati: Grbalj, Lastva Grbaljska, Petoselica, Kovačko polje, Trsteno, Platamuni.
– u terminu od 09 do 15 sati: Morinj, naselja Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči, Repaje i područje Krivošija.

Herceg Novi
– u terminu od 07 do 15 sati: naselja Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubli.

Bijelo Polje
– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama).
– u terminu od 07:30 do 17:00 sati: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir); Barice – škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena, Pisana jela.
– u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Barice, Kovren, Vergaševići, Krstače, Pavino polje, Stožer.
– u terminu od 16:00 do 17:00 sati: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena).

Mojkovac
– u terminu od 09:00 do 13:00 sati: Polja.

Kolašin
– u terminu od 09:00 do 13:00 sati: Starče i Sm. Polje.
– u terminu od 09:00 do 16:00 sati: DV 10 kV Lipovo (Jasenova, Ocka gora, Cerovica, Liješnje, Duboko, Međuriječje, Gornja Rovca).
– u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Bojići.

Plav
– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Velika.

Pljevlja
– u terminu od 08 do 16 sati: Pliješevina, Šljivansko, Krćevine, Dužice.
– u terminu od 10 do 16 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Boščinovići, Katun, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Pušonjski do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Krupice, Babe Visibabe, Potpare, Gusino brdo, Rzav, Đurđevića Tara, Lever Tara, Kutuša repetitor, Bitine, Palež, Zaglavak, Glibaći, Jovići, Meki do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Brenta Petrović, Kosanica, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno.

Rožaje
– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Klanac.

Šavnik
– u terminu od 08 do 16 sati: Grad Šavnik, Opština Šavnik, bolnica, Bijela, Miloševići i Kruševice.

Žabljak
– u terminu od 09 do 17 sati: Aluga, Rasova.
– u terminu od 10 do 10:30 sati: Aluga, Baza, Stolac, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Jelina Gora, Njegovuđa, Pilana, Karadžić, Zminica, Suvodo, Rudinovača, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Smoljan, Mandića Do, Okruglica.
– u terminu od 10 do 13 sati: Aluga, Baza.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Berane (od 16. do 21. decembra)
– Šekular, Lukin Vir, Trepča, Rijeka Marsenića, Jugovine, Vinicka, Navotina, Gradina, Buče, Lužac, Praćevac, Bastahe, Kurikuće, Vuča, Jelovica, Glavaca, Crni Vrh, Veliđe, Dolac, Beranselo, Zaostro;
Bijelo Polje (od 16. do 21. decembra)
– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Barice.
Nikšić (od 16. do 21. decembra)
– Ponedjeljak i utorak: Tospude 1 i 2, Tresnjevo, Repetitor, Rokoci 1 i 2.
– Srijeda: Zaslap, Nudo 1 i 2
– Četvrtak: Tospude 1 i 2, TresnjevoSTS Repetitor, Rokoci 1 i 2.
– Petak: Tospude 2, Tresnjevo, Repetitor, Rokoci 1 i 2
Cetinje (od 16. do 21. decembra)
– Gluhi Do, Prekornica i Obzovica.
Danilovgrad (od 16. do 21. decembra)
– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.
Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA
Nova elektronska brojila od ponedeljka 16. decembra do petka 21. decembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica 16.12. i 17.12.
– Dio Donjih Kokota

Danilovgrad 16.12. i 17.12.
– Mandići

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

Najčitanije