fbpx
Početnanews voices

Dijana Milošević, predsjednica Savjeta za prevenciju narkomanije Glavnog grada

Dijana Milošević je završila osnovne i postdiplomske studije na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, članica je Stručnog tima Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica...

Radoje Cerović, psiholog

Radoje Cerović je klinički psiholog, poslovni konsultant, stručnjak za psihologiju komunikacije. Na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, magistrirao je sa maksimalnom ocjenom na petogodišnjem Odsjeku za Kliničku psihologiju (1991-1996). Cerović ima...

Srđan Korać, načelnik Stanice Kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici

Srđan Korać završio je Srednju školu unutrašnjih poslova “Pane Đukić” u Sremskoj Kamenici, a specijalističke studije na Fakultetu za poslovni menadžment, smjer poslovna i civilna bezbjednost. Od 2018. godine u...

Ljiljana Golubovic, Institut za javno zdravlje Crne Gore

Ljiljana Golubović rođena je u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Stomatološki fakultet završila je u Sarajevu. U Institutu za javno zdravlje Crne Gore zaposlena je od...

Danijel Kalezić, Predsjednik Upravnog odbora “Queer Montenegro”

Predsjednik je Upravnog Odbora Crnogorske LGBTIQ Asocijacije “Queer Montenegro”, jedan od vodećih aktivista za ljudska prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori i javno autovan gej muškarac. Aktivizam na polju promocije...

Bojana Jokić, predsjednica Upravnog odbora LGBT Forum Progres

Bojana Jokić je završila gimnaziju „Panto Mališić“ u Beranama, a diplomirala turizam na Univerzitetu Mediteran - Fakultet za turizam U LGBT Forum Progresu obavljala funkcije: pripravnika (2015), projektnog koordinatora...

Jelena Čolaković – direktorica programa za promociju i zaštitu ljudskih prava NVO Juventas

Od 1999. godine do danas učestvovala i učestvuje u aktivnostima civilnog sektora u Crnoj Gori.Peogramska je direktorica Juventasa, nevladine organizacije koja doprinosi unapređenju ljudskih prava i demokratizaciji društva sa...