Naslovnica Mina Sport Raspisan konkurs za sufinansiranje programa sportskih subjekata

Raspisan konkurs za sufinansiranje programa sportskih subjekata

Podgorica, (MINA) – Uprava za sport i mlade raspisala je danas javni konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija u 2021. godini.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju Crnogorski olimpijski komitet (COK), Paraolimpijski komitet (POK) i nacionalni sportski savezi sportova koji su na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara.

Mogućnost da konkurišu imaće i sportovi koji nijesu na programu Olimpijskih igara, a priznati su od Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Prema konkursu, neophodno je dostaviti
popunjen obrazac prijave, program sportske organizacije za 2021. godinu, potvrde Uprave za sport i mlade da je nacionalni sportski savez upisan u Registar sportskih organizacija i da je dobio saglasnost na statut koji je usvojen na Skupštini saveza, u skladu sa Zakonom o sportu.

Neophodno je dostaviti i potvrde organa uprave nadležnog za inspekcijske poslove da protiv sportske organizacije nije pokrenut postupak privremene zabrane obavljanja sportske djelatnosti
i uprave nadležnog za poreze da sportska organizacija nema neizmirenih poreskih obaveza.

Nacionalni savezi su dužni da dostave i potvrdu iz Centralne banke Crne Gore da sportskoj organizaciji nijesu blokirani računi, kao i izjavu predsjednika sportske organizacije o istinitosti podataka navedenih u prijavi za Konkurs, koja se nalazi u prilogu teksta Konkursa.

Prijave na konkurs dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Uprave za sport i mlade, zaključno sa 6. avgustom 2021. godine.

Najavljeno je da komisija neće razmatrati neblagovremene prijave na konkurs, prijave koje nijesu sačinjene na propisanom obrascu, kao i dokumentaciju koja nije predata kompletna.

“Komisija najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka konkursa podnosi izvještaj o svom radu.
Na osnovu izvještaja, Uprava za sport i mlade donosi odluku o dodjeli sredstava za sprovođenje programa sportskih organizacija, u roku od 15 dana od dana podnošenja izvještaja od strane Komisije”, saopšteno je iz Uprave za sport i mlade.

Sportska organizacija kojoj odlukom budu dodijeljena sredstva za sprovođenje programa, potpisuje ugovor sa Upravom za sport i mlade i dužna je da dodijeljena sredstva troši namjenski, u skladu sa programom i planom trošenja koji podnosi u okviru Programa sa kojim aplicira na Konkurs.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije