fbpx
NaslovnicaMINA ServisiMINA OTSSaradnja kompanija i Uprava carina podignuta na još viši nivo

Saradnja kompanija i Uprava carina podignuta na još viši nivo

Saradnja kompanija i Uprava carina iz regiona biće unaprijeđena formiranjem Radnih grupa za Ovlašćene privredne subjekte (AEO), a u njihovo planiranje i implementaciju biće uključeni privatni sektor i druge vladine agencije.

Takvu efikasnu saradnju treba promovisati i na nacionalnom i regionalnom nivou kako bi se podstakla i uspostavila regionalna harmonizacija i smanjio teret i za trgovinu i za vlade. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanaku održanom u Banja Luci, gdje su se kompanije članice AEO Asocijacije sastale sa predstavnicima Uprava carina iz regiona kako bi razgovarali o daljem unapređenju okvira Ovlašćenih privrednih subjekata (AEO).

Saglasili su se da će uspostavljanje AEO Radnih grupa u svakoj CEFTA članici ojačati koordinaciju sa drugim agencijama uključenim u carinjenje robe kako bi se ubrzala implementacija AEO okvira u svim privredama.

Status Ovlašćenog privrednog subjekta stiču kompanije koje su postigle visok nivo standarda bezbjednosti lanca snabdijevanja. Ovaj status im omogućava jednostavnije carinske procedure i brži protok robe u trgovini sa privredama u regionu. Cijeli AEO koncept ima za cilj olakšavanje i poboljšanje uslova za trgovinu među privredama CEFTE.

Tanja Bošković, menadžerka projekta u GIZ-u je navela da je ključni element za dalji razvoj snažnog AEO programa unaprjeđenje međusobnog razumijevanja i povjerenja sa privatnim sektorom, kao i povećanje spremnosti i efektivnosti saradnje sa državnim agencijama koje se bave carinjenjem robe. „Vjerujemo da je snažniji angažman između carinskih službenika, vladinih agencija i privatnog sektora od suštinskog značaja za dalji razvoj AEO programa na nacionalnom i regionalnom nivou kako bi se osiguralo da odgovor na izazove svakog od njih bude efikasan i djelotvoran. Pojednostavljene procedure nisu samo u nadležnosti Carine; Nadležnosti i procesi drugih agencija bi idealno trebalo da budu uključeni u program i pitanja riješena na zadovoljstvo svih“, zaključila je ona.

Ognjen Alagić, šef Odjeljenja za AEO u Upravi carina Bosne i Hercegovine, istakao je da Carina BiH veoma cijeni  napore svih kolega iz regiona i njihovu spremnost da doprinesu boljem trgovinskom ambijentu u ekonomijama CEFTE. On je dodao da je saradnja sa privatnim sektorom najbolji način za kreiranje rješenja koja će ojačati dijalog i povjerenje među ovim sektorima.

Tijana Stefanović, predsjednica AEO Asocijacije je podsetila  da je u regionu već urađeno dosta posla na AEO okviru i da je već stvorena veza između Uprava carina i privatnog sektora. „Imali smo priliku da sagledamo perspektive oba sektora i drago mi je što ćemo sada intenzivirati naš operativni rad na jačanju programa i učiniti ih korisnim kako za kompanije, tako i za vladine institucije koje se bave trgovinom“, dodala je ona.

Ovaj sastanak je bio odlična prilika da se privatni sektor i Uprave carina podstaknu da ulažu u dalje unapređenje sprovođenja AEO programa na regionalnom i nacionalnom nivou. To je dalo značajan impuls za razgovore o daljoj saradnji sa ostalim vladinim institucijama koje se bave trgovinom. Organizovan je u okviru projekta „Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji“, koji sprovodi Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), uz podršku Evropske komisije i njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Partner sastanka je USAID/EDGE projekat.

kontakt pošiljaoca: [email protected]

Najčitanije