Naslovnica MINA Servisi MINA OTS Danas počinje „roming kao kod kuće“ – evo koje povoljnosti očekuju korisnike...

Danas počinje „roming kao kod kuće“ – evo koje povoljnosti očekuju korisnike Crnogorskog Telekoma

Danas je počela primjena posljednje faze Sporazuma o sniženju cijena rominga u zemljama Zapadnog Balkana, što znači da će korisnici Crnogorskog Telekoma koji putuju u Albaniju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Srbiju ili BiH, u tim zemljama (koje čine tzv. „zonu Balkan“) minute, gigabajte i SMS-ove ubuduće trošiti iz paketa koji imaju u našoj zemlji.

Roming regulacija odnosi se na odlazne pozive i poruke ka Crnoj Gori, odlazne pozive i poruke unutar „zone Balkan“, potrošnju interneta, i dolazne pozive u toj zoni.

U praksi, „roming kao kod kuće“ za postpejd korisnike izgleda ovako:

Korisnicima Telekoma su svi dolazni pozivi unutar „zone Balkan“ besplatni.

Korisnik koji boravi u nekoj od zemalja „zone Balkan“ i poziva bilo koji broj iz Crne Gore, troši minute iz paketa namijenjene pozivima ka drugim mrežama. Ukoliko ih potroši, poziv se tarifira kao poziv ka drugim mrežama u Crnoj Gori, u skladu sa cjenovnikom Telekoma. Isti princip primjenjuje se i kada je riječ o SMS-ovima prema brojevima u Crnoj Gori.

Ukoliko se korisnik nalazi u romingu u nekoj od zemalja „zone Balkan“ i poziva broj registrovan u toj zemlji ili bilo kojoj drugoj zemlji „zone Balkan“ osim Crne Gore, poziv se tarifira kao poziv iz Crne Gore ka internacionalnim zonama. Identično je i sa SMS porukama.

Kada je riječ o potrošnji interneta, dok se nalazi u „zoni Balkan“, korisnik troši resurse iz paketa ili dodatnih opcija, uz napomenu da se primjenjuje politika fer korišćenja. Sa koliko gigabajta korisnici raspolažu u „romingu kao kod kuće“, može se provjeriti na sajtu Telekoma. Takođe, korisnik će o dostupnim gigabajtima biti obaviješten SMS-om pri ulasku u zemlju, i u svakom trenutku će imati uvid u potrošnju gigabajta i stanje u paketu.

U skladu sa regulatornim direktivama, u slučaju da potroši gigabajte iz paketa koji su mu na raspolaganju u skladu sa politikom fer korišćenja, korisnik će o tome biti obaviješten SMs-om, nakon čega počinje naplata interneta u romingu po cijeni od 0.009 eur/MB (ukupno 9.31 eur za 1 GB podataka). Korisnici se od potencijalne neželjene potrošnje mogu zaštititi aktivacijom dodatka „Limit internet potrošnje u zoni Balkan“ koja se aktivira slanjem poruke ZB STOP INTERNET na broj 14555.

Pripejd korisnici Telekoma mogu da koriste sve opcije u romingu, sa izuzetkom opcije sa minutima za razgovore u mreži, budući da se svi pozivi iz regiona ka Crnoj Gori računaju kao pozivi ka drugim mrežama.

Sve internet opcije dostupne pripejd korisnicima u Crnoj Gori, dostupne su im i u „zoni Balkan“. Izuzetak su jedinice, koje se troše na minute i SMS, dok za internet dobijaju odvojene resurse koji važe samo za „zonu Balkan“ pa se ti gigabajti ne troše od jedinica.

Svi korisnici će prilikom ulaska u zemlje „zone Balkan“ dobijati SMS sa informacijama o regulaciji i link na kojem će im biti dostupni detalji o „romingu kao kod kuće“ kao i instrukcije za provjeru dostupnih resursa.

Budući da inicijativa „roming kao kod kuće“ stavlja fokus na korisnika i njegove potrebe, Telekom pozdravlja njenu implementaciju od koje će, naročito tokom turističke sezone, koristi imati kako građani susjednih zemalja koji posjećuju Crnu Goru, tako i naši korisnici koji odluče da ljeto provedu u nekoj od zemalja regiona.

U skladu sa tim, a u želji da ode korak dalje i korisnicima ponudi još bolje iskustvo tokom boravka van zemlje, Telekom je unaprijedio Travel & Surf dodatak koji sada omogućava opušteno surfovanje u čak 49 zemalja na 4 kontinenta.

Primjena Sporazuma o sniženju cijena rominga dio je usklađivanja regionalne regulative sa regulativom Evropske unije, a tzv. „roming kao kod kuće“ predstavlja praktičnu primjenu ideje evropskog jedinstvenog tržišta bez granica, na kojoj počiva Evropska unija.

kontakt pošiljaoca: [email protected]

Najčitanije