15 C
Podgorica
October 21, 2020.
Naslovnica MINA Business Utvrđeni finansijski i plan rada Agencije za narednu godinu

Utvrđeni finansijski i plan rada Agencije za narednu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Agencije za nadzor osiguranja (ANO) utvrdio je danas finansijski i plan rada Agencije za narednu godinu.

Na danas održanoj sjednici Savjeta je saopšteno da će plan rada i finansijski plan biti dostavljeni Skupštini na usvajanje.

Plan rada Agencije za narednu godinu sadrži pregled aktivnosti iz njene nadležnosti, koje će prvenstveno biti usmjerene na nadzorne aktivnosti koje će se realizovati sprovođenjem posrednih i neposrednih kontrola poslovanja subjekata nadzora.

“Agencija je u martu, u okolnostima početka epidemije zarazne bolesti Covid-19 formirala Tim za djelovanje u vanrednim situacijama, čiji je osnovni zadatak da, kroz stalnu komunikaciju sa društvima za osiguranje, koja je znatno učestalija u odnosu na redovno, blagovremeno dobija tražene podatke i analizira ih, sagledavajući efekte izazvane epidemijom na stabilnost, pravilnost i zakonitost poslovanja subjekata nadzora”, navodi se u saopštenju.

Krajnji cilj je, kako se dodaje, da se obezbijedi stabilnost tržišta osiguranja i zaštite interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja.

“S obzirom na pretpostavku da će epidemiološka situacija u Crnoj Gori i u svijetu i tokom naredne godine biti veoma komplikovana, što će, kao i u ostalim ekonomskim sektorima, imati negativne efekte i po tržište osiguranja, najveći dio nadzornih aktivnosti Agencije u narednoj godini biće usmjeren na kontinuiranu i pravovremenu analizu pokazatelja poslovanja društava za osiguranje”, rekli su iz ANO-a.

Cilj je, kako se dodaje, da se ostvare osnovni zadaci Agencije, kakvi su održanje stabilnosti tržišta i zaštita interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja.

Prilikom planiranja prihoda u ovoj godini, u obzir su uzete bruto fakturisane premije ostvarene na tržištu osiguranja u 2018. i prošloj godini, kao i projekcija bruto fakturisane premije za ovu godinu.

“Planiranje je obavljeno na osnovu projekcija u kretanju premije, koje uključuje poznate rizike, ali i neizvjesnost koju donosi aktuelna pandemija Covid-19, što podrazumijeva da je planiranje prihoda po osnovu premije osiguranja podložno promjenama”, navodi se u saopštenju.

U okviru finansijske funkcije, u sprovođenju procedura i donošenju odluka i rješenja, Agencija će poštovati principe ekonomičnosti, efikasnosti, efektivnosti, kao i usklađenosti sa primjenjivom regulativom i pravnim sistemom Crne Gore, a isključivo sa ciljem ostvarivanja funkcije koja joj je povjerena.

Najčitanije