NaslovnicaMINA BusinessPredstavljen nacrt Platforme ekonomskog oporavka

Predstavljen nacrt Platforme ekonomskog oporavka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja pripremilo je, nakon šest mjeseci intenzivnog rada, nacrt Platforme ekonomskog oporavka za period od naredne do 2026. godine.

Ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović, kazao je na današnjem okruglom stolu da izradu Platforme ekonomskog oporavka karakteriše potpuna otvorenost za sugestije koje su inicirane od Vlade tokom juna, jula, avgusta i septembra.

„Ovakav pristup predstavlja sveobuhvatan i holistički pristup izradi složenog dokumenta kakav je Platforma ekonomskog oporavka i potvrđuje otvorenost Vlade za sugestije od različitih aktera crnogorskog društva“, rekao je Milatović.

Iz Ministarstva je saopšteno da Platforma predstavlja temelj za dalje dizajniranje konkretnih aktivnosti koji će se sprovoditi kroz strateška dokumenta Vlade. Finansijski plan za realizaciju pomenute Platforme iznosi 4,35 milijardi EUR (kumulativno za period).

Iz Ministarstva su kazali da su, imajući u vidu teško naslijeđeno stanje u zemlji, definisani principi koji se odnose na to da su građani Crne Gore na prvom mjestu, zatim stabilizacija demografske krize, oporavak javnih finansija, smanjenje nezaposlenosti, odgovorna socijalna politika, vladavina prava i nulta tolerancija na korupciju, zelena tranzicija i digitalna ekonomija.

Principi se odnose i na ohrabrivanje i njegovanje privatne inicijative, ravnomjeran regionalni rast i razvoj, ekonomiju zasnovanu na inovacijama i znanju, pozicioniranje Crne Gore kao destinacije održivog turizma, privlačenje stranih direktnih investicija, jačanje sistema kontrole, unaprijeđena koordinacija i planiranje infrastrukturnih projekata kao i regionalna saradnja u kontekstu ubrzanog pridruživanja EU.

Platforma ekonomskog oporavka sastoji se iz četiri dokumenta.

U prvom dokumentu Dijagnoza stanja crnogorske ekonomije na više od 150 strana je opisano teško ekonomsko stanje koje je 42. Vlada naslijedila.

To se odnosi na rekordan pad bruto domaćeg proizvoda (BDP), rekordan budžetski deficit, nediverzifikovana ekonomija, javni dug i visoke kamate, nezaposlenost među mladima, siva ekonomija i endemska korupcija, veliki regionalni dispariteti, složeno stanje u fondu PIO, demografska kriza, opadajući trend kreditnog rejtinga države, neadekvatna zastupljenost žena u društvu, visok iznos poreskog duga i slaba naplata poreza, visoka nelikvidnost, niska produktivnost privrede, kao i negativna međunarodna investiciona pozicija Crne Gore.

U drugom dokumentu Analiza finansijskih iskaza privrednih subjekata od 2015. do prošle godine sa dodatnim podacima analizirana je finansijska pozicija crnogorskih kompanija koje su predale finansijske iskaze.

U detaljnim analizama (96 grafika i 113 tabela) daje se intenzivan pregled glavnih parametara iz finansijskih iskaza.

Prva dva dokumenta u suštini predstavljaju osnov za donošenje „politika na bazi dokaza“ i predstavljaju fundament za pripremu operativnih ciljeva, indikatora, prioriteta i mjera Platforme. Kao takvi, mogu koristiti ostalim organima vlasti na centralnom i lokalnom nivou, ali privatnim kompanijama i udruženjima u koncipiranju razvojnih politika.

Treći dokument pod nazivom Dostavljene reforme i investicije od strane stakeholdera predstavlja sublimirane predloge ključnih aktera crnogorskog društva. Ukupno je dostavljeno 118 predloga reformi i investicija od 53 ključnih aktera crnogorskog društva tokom perioda jun, jul, avgust i septembar. Ukupna vrijednost dostavljenih prijedloga iznosi 1,09 milijardi EUR.

Četvrti dio Platforme ekonomskog oporavka Operativni ciljevi, indikatori, prioriteti i mjere, definiše šest operativnih ciljeva za realizaciju Platforme ekonomskog oporavka.

“To su makroekonomska stabilnost, snažne i održive javne finansije, stabilizacija socio-demografskih izazova, jačanje kadrovskih potencijala, diversifikacija ekonomije, redizajniranje turizma, kvalitetnija realizacija infrastrukturnih projekata, inovacije, digitalizacija i zelena ekonomija, kao i dobro upravljanje, efikasna koordinacija i monitoring strateških dokumenata i projekata. Kako bi se pratila realizacija operativnih ciljeva, predviđeno je 41 indikatora (13 kvalitativnih i 28 kvantitativna indikatora)”, navodi se u saopštenju.

Dodatno, definisane su 223 mjere kako bi se implementirali principi ekonomskog oporavka.

“Krajnji cilj Platforme ekonomskog oporavka je izgradnja srednje klase koja se može dogoditi samo uz stvaranje dobro plaćenih radnih mjesta za ljude koji će ostati da žive i rade u Crnoj Gori, kao i svođenje nejednakosti i siromaštva na prihvatljive nivoe. Dodatno, ostvarivanjem Platforme ekonomskog oporavka, Crna Gora će 2026. godine biti punopravna članica Evropske unije, sa jakim i nezavisnim institucijama, i sa prosječnim životnim standardom zemalja članica EU”, rekao je Milatović.

Ministarstvo ekonomskog razvoja se zahvaljuje Evropskoj uniji na podršci u jačanju kapaciteta ministarstva kroz projekat Uspostavljanje jedinstvene pristupne tačke za SME – institucionalna podrška Ministarstvu ekonomskog razvoja, koji je implementirala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a finansirala EU kroz IPA II instrument pretpristupne pomoći.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Budućnost Voli bez finala

Podgorica, (MINA) - Košarkaši Budućnost Volija nijesu uspjeli da se plasiraju u finale plej-ofa...