Naslovnica MINA Business Obavezna rezerva 255,7 miliona EUR

Obavezna rezerva 255,7 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Obavezna rezerva banaka na kraju februara je, prema podacima Centralne banke (CBCG), iznosila 255,7 miliona EUR.

Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 58,4 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 41,6 odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u januaru, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, bilo je 3,45 milijardi EUR. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 71,5 odsto, a na oročene 28,5 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 7,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 6,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 7,5 odsto.

Osnovicu za obračun obavezne rezerve od januara 2018. godine čine oročeni i depoziti po viđenju, osim onih centralnih banaka. Izvještavanje u skladu sa tom odlukom banke su obavile 20. februara 2018. godine.

Na 50 odsto izdvojene obavezne rezerve CBCG plaća bankama mjesečno naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Najčitanije

EBRD pokreće platformu za MMSP

Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokreće platformu za onlajn...