fbpx
11.9 C
Podgorica
December 3, 2021.
Naslovnica Business Top Story Banke mogu odobriti novi moratorijum na otplatu kredita

Banke mogu odobriti novi moratorijum na otplatu kredita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Centralne banke (CBCG) donio je odluku kojom je utvrđeno da banke mogu odobriti novi moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana korisnicima na čije je finansijsko stanje negativno uticala epidemija novog koronavirusa.

„Banke su dužne da do 1. juna na svojim internet stranicama objave bliže uslove za odobravanje moratorijuma i način prijavljivanja za njega“, navodi se u saopštenju CBCG nakon sjednice Savjeta.

Iz CBCG su naveli da za obračun kamate tokom trajanja moratorijuma, kao i dalji tok otplate kredita, banke ne smiju ugovarati nominalnu kamatnu stopu koja je veća od one iz ugovora o kreditu na koji se primjenjuje moratorijum.

Odlukom Savjeta se utvrđuju privremene mjere kojima se bankama omogućava da i u narednom periodu nastave sa pružanjem dodatne podrške onim korisnicima kredita koji su, zbog epidemije koronavirusa, imali ili će imati negativan uticaj na finansijsku poziciju.

„U tom pravcu, banke mogu tim korisnicima, pod definisanim uslovima, odobriti restrukturiranje kredita, uključujući i gotovinske neobezbijeđene“, dodali su iz CBCG.

Krediti restruktuirani u skladu sa ovom odlukom će se tretirati kao novoodobreni, pa će banke biti oslobođene dodatnog tereta troškova rezervacija.

„Time se stvaraju uslovi za restrukturiranje kredita pod povoljnijim uslovima“, naveli su u CBCG.

Kako su dodali, odluka da se redefiniše princip “opšteg” moratorijuma zasnovana je na analizi podataka prethodnog, čiji su rezultati pokazali da su tu mjeru, u značajnom obimu, koristili pojedinci i kompanije čija likvidnost nije bila ugrožena zbog epidemije.

Iz CBCG su rekli da na snazi ostaju privremene mjere zabrane isplate dividendi akcionarima, osim isplate u obliku akcija banke, kao i mogućnost odobravanja kredita prema jednom licu, odnosno grupi povezanih, iznad limita izloženosti propisanog Zakonom o bankama.

„Takođe, naknada koju su banke dužne da plaćaju za korišćenje propisanog iznosa obavezne rezerve koji ne vrate istog dana ostaje, do daljnjeg, snižena je 50 odsto“, precizirali su iz CBCG.

Na sjednici su razmatrani efekti prethodno usvojenih mjera usmjerenih na smanjenje negativnih uticaja epidemije koronavirusa.

Konstatovano je da su mjere CBCG dale značajan doprinos ublažavanju posljedica epidemije po stanovništvo i privredu.

„CBCG je, kroz stalno zasijedanje Savjeta i intenzivnu komunikaciju sa bankama i međunarodnim finansijskim institucijama, inicirala i implementirala značajne aktivnosti kojima je obezbijeđena, pored ostalog, dodatna likvidnost u sistemu“, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG su naveli da će uvođenje moratorijuma, tokom marta, aprila i maja, uvećati likvidnost pojedinaca i kompanija za oko 150 miliona EUR.

„Dodatno, ranijim smanjenjem stope obavezne rezerve koju su banke dužne da polože kod CBCG za dva procentna poena povećana je likvidnost bankarskog sektora za oko 70 miliona EUR, što je direktno uticalo na povećanje njihovog kreditnog potencijala“, dodaje se u saopštenju.

Iz CBCG su naveli i da su banke od početka marta do polovine maja odobrile 6,42 hiljade novih kredita, u iznosu od 152,5 miliona EUR.

„I pored dobre likvidnosti bankarskog sektora, CBCG je obezbijedila repo liniju od Banke za međunarodna poravnjanja (BIS) iz Bazela u iznosu od 100 miliona EUR. Ova sredstva bi bila korišćena za podršku likvidnosti banaka u slučaju nepredviđenih situacija“, objasnili su iz CBCG.

Savjet je razmatrao i izvjestaj o poslovanju banaka za prvi kvartal.

Konstatovano je da bankarski sektor karakteriše visoka kapitalizovanost, očuvana likvidnost i stabilan nivo depozita.

Savjet CBCG je preporučio bankama da, u okviru svojih poslovnih politika, posebnu pažnju usmjere na projekte iz oblasti turizma, kao i projekte čiji su nosioci mikro, mala i srednja preduzeća.

Najčitanije

Prepoznati potencijali Godinja i Gornje Lastve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Svjetska turistička organizacija (UNWTO) prepoznala je potencijale Godinja i Gornje Lastve...