fbpx
13.9 C
Podgorica
October 6, 2022.
NaslovnicaMINA BusinessZa rekonstrukciju puta Bioče-Mateševo-Kolašin 1,3 miliona EUR

Za rekonstrukciju puta Bioče-Mateševo-Kolašin 1,3 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za rekonstrukciju puta Bioče-Mateševo-Kolašin Vlada će preusmjeriti 1,3 miliona EUR neutrošenih iz kapitalnog budžeta.

Kako je saopšteno iz Vlade, na današnjoj sjednici usvojena je Informacija o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru kapitalnog budžeta za ovu godinu.

„Vlada je u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti donijela zaključke kojima se neutrošena sredstva iz Kapitalnog budžeta u ukupnom iznosu od 2.050.000 EUR preusmjeravaju na izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju gradskih saobraćajnica – 450 hiljada EUR, uređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva – 300 hiljada EUR i rekonstrukciju puta Bioče-Mateševo-Kolašin, od petlje Mateševo do naselja Mateševo – 1,3 miliona EUR, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Zaključaka Vlade sa sjednice od 13. septembra.

„Riječ je o zaključcima kojima je Vlada dala saglasnost Elektroprivredi Crne Gore (EPCG) za otuđenje sopstvenih akcija (deset odsto), kao i za otkup istih“, navodi se u saopštenju.

Zaključcima koje je Vlada danas donijela, zadužena je Uprava za katastar i državnu imovinu da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama angažuje finansijskog posrednika za potrebe učešća na aukciji za prodaju paketa akcija metodom 1:N emitenta EPCG.

„Takođe, Uprava je zadužena da javnom posredniku sa kojim je zaključen Ugovor o angažmanu da nalog za kupovinu akcija Elektroprivrede, koje se prodaju putem aukcije po cijeni od 4,49 EUR po akciji, za količinu akcija koja odgovara iznosu od najviše 15 miliona EUR, koja će se obezbijediti iz tekuće budžetske rezerve“, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo kapitalnih investicija, kako se navodi, zaduženo je da, u saradnji s nadležnim ministarstvima, za narednu sjednicu Vlade, pripremi i Vladi dostavi informaciju o poslovanju privrednih društava u sektoru energetike (Crnogorski elektroprenosni sistem, Crnogorski elektrodistributivni sistem, Crnogorski operator tržišta električne energije Podgorica i Montenegro bonus) na 30. avgust 2022.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Dopunu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za ovu godinu, i to tehničko – građevinskog kamena na lokalitetima „Presjeka“ (Prijestonica Cetinje), „Kaludar“ (Opština Petnjica) i „Jargič“ (Opština Nikšić), arhitektonsko-građevinskog kamena „Broćanac“ (Opština Nikšić), kao i ležište uglja „Otilovići“ (Opština Pljevlja).

Na današnjoj sjednici data je saglasnost na priloge ugovora koji se odnose na davanje prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u ovoj godini.

Saglasnost je data koncesionaru „Boj commerce“ iz Andrijevice za gazdinsku jedinicu „Jelovica – Gradišnica“, koncesionaru „Boj commerce“ iz Andrijevice za gazdinsku jedinicu „Mojanska rijeka“, koncesionaru „Šik Polimlje“ iz Berana i za gazdinsku jedinicu „Šekularske šume“.

Saglasnost je data i koncesionaru „Pelengić Trade“ iz Bijelog Polja za gazdinsku jedinicu „Čakor – Visitor“ u područnoj jedinici Plav, i koncesionaru „Šik Polimlje“ iz Berana za gazdinsku jedinicu „Turjak“.

„Prilozima ugovora koncesiona naknada je uvećana za 40 odsto. Procenat uvećanja je usaglašen na osnovu poređenja odgovarajućih mjesečnih izvještaja za 2020. i prošle godine, koje su koncesionari zvanično prosljeđivali Upravi za statistiku“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da zbog neposjedovanja podataka koje je MONSTAT trebalo da obezbijedi prema članu pet osnovnog ugovora nije bilo mogućnosti primjene tako predviđene metodologije, pa su usljed te okolnosti, ugovorne strane saglasile o izmjeni visine koncesione naknade za ovu godinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Obilježena Evropska nedjelja sporta

Podgorica, (MINA) - Ministarstvo sporta i mladih je, organizacijom multisportskog zabavnog događaja Bi aktiv...