fbpx
NaslovnicaMINA BusinessTraže advokate za zastupanje Crne Gore u arbitraži protiv Kneževića

Traže advokate za zastupanje Crne Gore u arbitraži protiv Kneževića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pozvalo je domaće i međunarodne advokatske kancelarije da do 30. marta dostave ponude za zastupanje Crne Gore u arbitražnom postupku protiv Duška Kneževića, Atlas Capital Holding Limited i Meljine Complex Limited.

Iz Ministarstva su podsjetili da su Knežević, Atlas Capital Holding Limited i Meljine Complex Limited podnijeli obavještenje o arbitraži protiv Crne Gore, po osnovu Sporazuma o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja između Srbije i Crne Gore i Kipra, u skladu sa arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjinih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).

Ministarstvo je pozvalo sve zainteresovane domaće i međunarodne advokatske kancelarije, sa iskustvom u zastupanju država u ad hoc arbitražnim postupcima po UNCITRAL pravilima, da dostave ponudu za zastupanje Crne Gore, sa specifikacijom cijena usluge pojedinačno po fazama.

Kvalifikaciona i finansijska ponuda se dostavljaju u dvije odvojene zatvorene koverte.

Ponude je potrebno dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi na crnogorskom i engleskom jeziku u tri primjerka na adresu Ministarstva ili mejl [email protected]

Iz Ministarstva su napomenuli da se Zakon o javnim nabavkama ne primjenjuje na nabavke usluga arbitraže.

Jedan od kvalifikacionih, odnosno obaveznih uslova, je prethodno iskustvo u ad hoc arbitražnim postupcima po UNCITRAL pravilima za najmanje tri člana advokatske kancelarije koji će pružati usluge u arbitražnom postupku.

Ponuda treba, posebno, da sadrži imena i biografije predloženih članova tima, sastav i reference advokata koji će pružati usluge u skladu sa arbitražnim postupkom, detalje o iskustvu i sličnim angažmanima, pisanu izjavu o dostupnosti advokata do završetka arbitražnog postupka i finansijsku ponudu.

Finansijska ponuda treba, posebno, da sadrži cijenu po satu za svakog pojedinca, odnosno advokata, partnera, savjetnika, saradnika i/ili osoblja koji će biti angažovan u arbitražnom postupku.

Finansijska ponuda treba da sadrži i dodatne naknade za advokate koje bi mogli pružiti tokom postupka, mjesečnu naknadu koja bi bila naplaćena za savjetovanje elektronskim ili putem telefona o rutinskim pitanjima i naknadu za druge moguće troškove, ako postoje, kao što su pravna istraživanja i kopije.

Takođe, treba da sadrži i procjenu troškova po pojedinoj procesnoj fazi.

Izbor zastupnika obaviće se na osnovu kriterijuma, na način što će se sa 70 poena bodovati kvalifikacioni odnosno obavezni uslovi, a sa 30 finansijska ponuda.

Najčitanije