fbpx
NaslovnicaMINA BusinessRudnik traži da Opština odgodi naplatu 2,3 miliona

Rudnik traži da Opština odgodi naplatu 2,3 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rudnik uglja (RUP) nije platio Opština Pljevlja dug od 2,3 miliona EUR na osnovu pravosnažne presude Apelacionog suda iz marta zbog nepoštovanja ugovora o plaćanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

Vijesti pišu da umjesto toga najveće pljevaljsko preduzeće sa lokalnom upravom pregovara o modelu kako da vrati dug, a da se ne ugrozi poslovanje.

Razlog za pregovore je taj što će RUP, kao i Elektroprivreda (EPCG), naredne godine imati otežano poslovanje zbog osmomjesečnog remonta Termoelektrane (TE) kojoj isporučuje najveće količine uglja za proizvodnju struje i čija prodaja predstavlja osnov prihoda najveće kompanije u Pljevljima.

Predsjednik Opštine Pljevlja, Dario Vraneš, potvrdio je Vijestima da RUP još nije uplatio Opštini 2,37 miliona EUR, nakon presude Apelacionog suda, koji je u martu, okončao dvanaestogodišnji spor koji je lokalna administracija vodila sa najvećom kompanijom u gradu, zbog nepoštovanja ugovora o plaćanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

Vraneš je kazao da pregovaraju sa rukovodstvom Rudnika o načinu na koji će izmiriti milionski dug.

“U dogovorima smo na koji način da izvrše uplatu. Ne želimo da ugrozimo poslovanje RUP-a”, objasnio je Vraneš.

U presudi Apelacionog suda iz marta je navedeno da je Rudnik, Opštini trebalo da uplati novac u roku od osam dana od prijema presude, pod prijetnjom izvršenja, a sve sa zateznom kamatom od dana donošenja presude 18. marta ove godine do isplate.

Iznos od skoro 2,4 miliona EUR, sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude do isplate, Rudnik uglja treba da plati na ime vrijednosti izvedenih radova glavnog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima, izrade glavnog projekta za prečišćavanje vode iz akumulacionog jezera u sklopu objekta na Pliješi, izvođenja radova na preostalom dijelu fekalnog kolektora do mjesta na kom se planira postrojenje za otpadne vode u Židovićima, regulisanju korita rijeke Breznice u dužini od 600 metara, kao i postavljanju sekundarnog kolektora u dužini od 325 metara.

Dosuđeni iznos odnosi se i na izvedene radove na glavnom dovodu pitke vode visoke i niske zone Pliješ, za dio izvođenja radova na objektima novog postrojenja na Pliješi, prečišćavanje vode iz akumulacije Otilovići u sklopu objekta na Pliješi. I za izvođenje radova na realizaciji projekta fekalne kanalizacije na području mjesne zajednice Ševari.

Predsjednik Odbora direktora RUP-a Milan Lekić potvrdio je Vijestima da još nijesu uplatili novac i da sa lokalnom upravom pregovaraju o načinu izmirenja duga.

“U nezgodno vrijeme za RUP došlo je ovo rješenje, zato ćemo dogovarati sa Opštinom o izmirenje obaveza. Opština nema finansijskih problema, a Rudnik i EPCG naredne godine čeka teška situacija jer će zbog planirane ekološke rekonstrukcije TE biti van pogona osam mjeseci. Osnovu prihoda RUP-a upravo čini prodaja uglja TE i iz tih razloga se nadamo da ćemo imati razumijevanje opštinskih vlasti, jer za ovaj period rekonstukcije nećemo imati najznačajniji dio prihoda”, kazao je Lekić.

Prema njegovim riječima, prošle godine je Rudnik TE isporučio oko 1,62 miliona tona uglja.

“Pošto za tih osam mjeseci nećemo isporučivati uglja TE plan je da ponovo razgovaramo o otkupu uglja sa Elektroprivredom Srbije (EPS). Imajući u vidu da EPS dnevno troši oko 95 hiljada tona nadamo se da bi mogli da otkupe na dnevnom nivou od RUP-a po dvije hiljade tona za osam mjeseci koliko traja remont termoelektrane”, kazao je Lekić.

On je dodao da je o ovome i ministar energetike Saša Mujović ima razgovore sa svojim kolegom u Srbiji.

Lekić je naveo i da je pred RUP-om realizacija finansijski zahtjevnog projekta izmještanja korita rijeke Ćehotine koja mora da se izmjesti do kraja 2025. godine jer će u suprotnom RUP ostati bez proizvodnje.

“Predali smo zahtjev za dobijanje novih urbanističko-tehničkih uslova jer uslovi koji je ranije rukovodstvo Rudnika dobilo 2020. godine moraju da se koriguju. I ovo pitanje traži usvajanje Prostornog plana Crne Gore, ali mi smo u zahtjevu ka Vladi traži zbog hitnosti da urbanističko-tehnički uslovi ne čekaju usvajanje Prostornog plana države. Nadamo se da ćemo imati razumijevanje za to”, kazao je Lekić.

Rudnik uglja je za prva tri mjeseca ove godine ostvario neto profit od 3,7 miliona EUR, što je nešto lošiji rezultat u odnosu na isti prošle godine kada je dobit iznosila skoro četiri miliona EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije