fbpx
10 C
Podgorica
February 1, 2023.
NaslovnicaMINA BusinessProgrami aktivne politike zapošljavanja za 1,42 hiljade nezaposlenih

Programi aktivne politike zapošljavanja za 1,42 hiljade nezaposlenih

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zavod za zapošljavanje (ZZZ) će, kako je planirano, realizovati programe aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini za oko 1,42 hiljade nezaposlenih sa evidencije.

Na sjednici Upravnog odbora Zavoda saopšteno je da će ZZZ realizovati programe aktivne politike zapošljavanja, koji doprinose povećanju zaposlenosti, za osobe nedovoljnog i neodgovarajućeg obrazovanja, lica do 30 godina života, žene, pripadnike RE populacije, osobe koje su u evidenciji nezaposlenih duže od 12 mjeseci i lica koja su ostala bez posla zbog pandemije koronavirusa.

Na sjednici je usvojen Program rada za tekuću godinu, kojim se utvrđuju mjere i aktivnosti iz Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa, kao i godišnji Izvještaj o radu za prošlu godinu.

»U okviru mjere Podsticaji za preduzetništvo predviđena je realizacija programa za nezaposlene koji osnivaju jedan od oblika obavljanja privredne djelatnosti. Realizacija programa dodjele bespovratnih sredstava treba da omogući samozapošljavanje za najmanje 50 nezaposlenih, a programske aktivnosti će biti realizovane kroz pružanje stručne i finansijske pomoći nezaposlenom koji se zapošljava«, navodi se u saopštenju ZZZ-a.

U cilju sprovođenja mjere Podsticaji za zapošljavanje planirana je realizacija programa subvencioniranog zapošljavanja, u trajanju od tri mjeseca, za 88 nezaposlenih na poslovima na otvorenom tržištu rada, za poslove koji bi mogli biti održivi i nakon završetka trajanja subvencije.

Kroz program Direktno otvaranje radnih mjesta planirana je realizacija programa javnog rada humanitarnih, edukativnih, socijalnih, ekoloških, komunalnih, infrastruktirnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i programa javnog rada u drugim oblastima od javnog interesa.

»Realizacija programa javnog rada treba da pruži mogućnost nezaposlenima da očuvaju i unaprijede radne sposobnosti i povećaju zapošljivost na otvorenom tržištu rada. Programi javnog rada realizovaće se u saradnji sa poslodavcima koji će 250 učesnika zaposliti na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa, u trajanju do četiri mjeseca«, rekli su iz Zavoda.

Tokom ove godine biće nastavljena realizacija pilot projekta Aktiviranje žena, koji se sprovodi u skladu sa sporazumima zaključenim s Međunarodnom organizacijom rada u opštinama Podgorica, Bijelo Polje, Nikšić i Berane. Pored toga, realizacija ovog projekta je planirana i u primorskim opštinama. Cilj projekata je pružanje podrške reintegraciji žena na tržište rada nakon pandemije.

»Za osobe sa invaliditetom, planirano je da se u mjere profesionalne rehabilitacije uključi najmanje 500 osoba, nezaposlenih i zaposlenih sa invaliditetom na osnovu rješenja Komisije za profesionalnu rehabilitaciju, zatim finansiranje grant šema za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u cilju otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja osoba sa invaliditetom po javnom pozivu za podnošenje predloga projekata za zapošljavanje osoba sa invaliditetom – grant šema od 25. novembra prošle godine, u koje će biti uključeno najmanje 160 osoba«, precizirali su iz ZZZ-a.

Takođe je planirana dodjela subvencija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom,u šta spadaju bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata, učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta osoba sa invaliditetom i subvencije zarade.

Zavod će, kako su poručili, kontinuirano raditi na poboljšanju kvaliteta usluga koje pruža klijentima kroz usluge posredovanja u zapošljavanju i oglašavanja slobodnih radnih mjesta, saradnju sa poslodavcima, sezonsko zapošljavanje, informisanje, usluge profesionalne orijentacije, uz istovremeno poboljšanje informacionog sistema.

»Pored toga, Zavod će kroz učešće u međunarodnim projektima nastaviti da se priprema da postane dio evropskog tržišta rada«, dodaje se u saopštenju.

Upravni odbor Zavoda usvojio je i godišnji izvještaj o radu u kojem se navodi da su u godini za nama nastavljeni negativni trendovi u dijelu povećanja broja nezaposlenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, započeti sa pandemijom koja je doprinijela značajnijem pogoršanju situacije na tržištu rada.

Prema podacima iz izvještaja, na kraju prošle godine se na evidenciji Zavoda nalazilo 57,39 hiljada nezaposlenih, odnosno 20,79 odsto više nego na kraju 2020. Stopa registrovane nezaposlenosti na kraju decembra prošle godine bila je 24,73 odsto, dok je na isti dan 2020. bila 4,25 odsto manja.

Tokom godine, poslodavci su prijavili Zavodu 24,12 hiljada slobodnih radnih mjesta, 6,11 odsto više nego u istom periodu 2020.

Prema informacijama Poreske uprave Crne Gore, posredstvom Zavoda je zaposleno 17,96 hiljada osoba sa evidencije nezaposlenih. Poslodavci su najviše potrebe iskazivali za srednjoškolcima s četvrtim nivoom obrazovanja, za one sa VII nivoom, kao i za za srednjoškolcima s trećim nivoom obrazovanja. Na sezonskim poslovima prošle godine je zaposleno 5,43 hiljade osoba sa evidencije nezaposlenih.

»Tokom prošle godine na evidenciju se prijavilo 42,42 hiljade osoba. Broj novoprijavljenih je povećan 19,94 odsto. Mladih do 25 godina činili su u ukupnoj nezaposlenosti 11,93 odsto, a starijih od 50 godina 30,5 odsto«, rekli su iz Zavoda.

Na evidenciji Zavoda prošle godine se nalazilo 10,93 hiljade osoba sa invaliditetom, od kojih je najviše njih registrovano u Beranama, Rožajama i Bijelom Polju.

Prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova, kao nadležnog za izdavanje dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, u prošloj godini je u odnosu na 2020. godinu izdato šest odsto više dozvola.

»Zavod je tokom prošle godine realizovao brojne mjera aktivne politike zapošljavanja, kroz koje je uključeno 1,17 hiljada nezaposlenih sa evidencije. Zavod je u saradnji sa 241 poslodavcem realizovao programe za 1,11 hiljada nezaposlenih i u saradnji sa tri organizatora obrazovanja odraslih za 58 nezaposlenih«, precizirali su iz ZZZ-a.

U Vladin Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem je bilo uključeno 3,26 hiljada, od kojih je 1,37 hiljada osoba bilo u javnom, a 1,89 hiljada u privatnom sektoru.

„Upravni odbor je konstatovao da rješavanju nepovoljnih kretanja na tržištu rada, koja su odraz kompleksne situacije u društvu i privredi, treba pristupiti na sveobuhvatan način, uz učešće svih subjekata čije djelovanje ima uticaj na tržište rada. Zavod će inicirati kod nadležnih organa aktivnosti koje treba da doprinesu smanjenju nezaposlenosti i povećanju zaposlenosti na crnogorskom tržištu rada“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije