fbpx
NaslovnicaBusiness Top StoryProdaju se hoteli Sidro u Baru i Piva u Plužinama

Prodaju se hoteli Sidro u Baru i Piva u Plužinama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte dao je saglasnost na zahtjev Luke Bar za prodaju 100 odsto udjela u barskom hotelu Sidro.

Iz Vladine Službe za odnose s javnošću saopšteno je da je Savjet, na današnjoj sjednici, prihvatio i zahtjev Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera za davanje saglasnosti na izmjenu odluke o prodaji putem javne aukcije hotela Piva u Plužinama.

„Komisija za aukciju je zadužena da, u skladu sa uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije, sprovede postupak prodaje dijela imovine HG Budvanska rivijera, odnosno hotela Piva u skladu sa zaključkom“, navodi se u saopštenju.

Iz Vladine Službe za odnose s javnošću su podsjetili da je na kraju marta stalna imovina hotela Sidro iznosila 1,17 miliona EUR, a potraživanja 56,38 hiljada EUR. Kapital hotela iznosio je 575,93 hiljade EUR, akumulirani gubitak 5,94 miliona, dugoročne obaveze i rezervisanja 37,05 hiljada, kratkoročne 543,86 hiljada, a odložene poreske obaveze 103,9 hiljada EUR.

Tokom rasprave je saopšteno da hotel Sidro od otvaranja 2010. godine nije pozitivno poslovao, kao i da menadžment Luke Bar namjerava da novac od prodaje iskoristi za sanaciju konstrukcije obale Volujica dugačke 554 metra i izgradnju montažnog zavorenog skladišta površine šest hiljada kvadratnih metara.

Na sjednici je objašnjeno da su 34 zaposlena u hotelu Sidro zaštićena veoma kvalitetnim kolektivnim ugovorom u petogodišnjem periodu nakon privatizacije.

„S tim u vezi, Savjet je preporučio Luci Bar da donese konačnu odluku o prodaji hotela Sidro, s tim da sastavni dio odluke bude socijalni program koji treba da realizuje potencijalni kupac“, navodi se u saopštenju.

Početna cijena hotela Sidro određena je na 1,7 miliona EUR.

Savjet se, prihvatanjem zahtjeva HG Budvanska rivijera, saglasio da u novoj odluci o prodaji putem javne licitacije bude navedena cijena od 152 hiljade EUR, s obzirom na to da knjigovodstvena vrijednost hotela iznosi 150,97 hiljada.

Savjet je zadužio Komisiju za aukciju da sprovede postupak prodaje dijela imovine hotela Piva u skladu sa uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije.

Savjet za privatizaciju razmotrio je i Informaciju o ispunjenosti uslova za vraćanje četvrte bankarske garancije Global Ports Holdingu.

Savjet je predložio Vladi da usvoji Informaciju u kojoj se navodi da je ta kompanija investirala u sanaciju i jačanje konstrukcije južne obale Gata jedan iznos od 2,03 miliona EUR, čime su se stekli uslovi za povraćaj odgovarajuće bankarske garancije.

Na sjednici je utvrđen Predlog dopuna odluke o planu privatizacije za ovu godinu, kojom je predviđena prodaja preostalog dijela od 1,45 odsto akcija države u Novom duvanskom kombinatu, nakon što je većinski vlasnik izrazio interesovanje za kupovinu i preostalog državnog udjela.

Najčitanije