fbpx
26.8 C
Podgorica
August 9, 2022.
NaslovnicaMINA BusinessProdaju nepokretnosti u Podgorici za 1,61 milion

Prodaju nepokretnosti u Podgorici za 1,61 milion

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stečajna uprava Atlas banke objavila je javni poziv za učešće na nadmetanju za prodaju nepokretnosti u Podgorici, čija je početna cijena 1,61 milion EUR.

Nepokretnosti koje su na prodaju upisane su u list nepokretnosti 368, katastarska opština Podgorica II.

Predmet prodaje je parcela ukupne površine 434 metara kvadratnih, označena kao zemljište pod zgradom površine 400 kvadrata i dvorište 34 kvadrata, u obimu prava svojine 1/1.

Prodaje se i poslovna zgrada u vanprivredi, koju čine posebni djelovi i to poslovni prostori neto površine 325 metara kvadratnih, 165 kvadrata, 167 kvadrata i 171 kvadrat, koji se nalaze u podrumu, prizemlju, spratu i potkrovlju – mansardi, u obimu prava svojine 1/1, bez tereta i ograničenja.

Prodaja nepokretnosti obaviće se javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke, 10. septembra. Pravo učešća imaju domaća i strana preduzeća i pojedinci koji do 9. septembra uplate depozit za učešće u vrijednosti od deset odsto od početne cijene za predmetnu nepokretnost.

Građani zainteresovani za učešće u nadmetanju treba da navedu ime i prezime, adresu stanovanja, matični i broj lične karte. Zainteresovana preduzeća, osim naziva i sjedišta, treba da dostave registarski broj, originalni izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana, ovjerenu prijavu, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika.

Postupak nadmetanja završava se, kako je objašnjeno, ukoliko niko od učesnika, ni na treći poziv, ne ponudi veću cijenu od do tad ponuđene najveće. U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Uslovi za održavanje javnog nadmetanja smatraće se ispunjenim ukoliko u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, koji ponudi iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti. Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem.

Kupac je dužan da u roku od 15 dana zaključi sa stečajnim upravnikom Atlas banke ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti.

Ukoliko kupac u navedenom roku ne zaključi ugovor o kupoprodaji ili ne isplati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da ugovor zaključi sa ponuđačem koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje u javnom nadmetanju. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima najkasnije sedam dana od javnog nadmetanja.

Depozit izabranog ponuđača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Najčitanije

CEDIS

U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu će bez napajanja električnom energijom ostati:  Podgorica - u...