fbpx
NaslovnicaMINA BusinessPostoji potencijal za razvoj ponude koja se tiče porodičnih putovanja

Postoji potencijal za razvoj ponude koja se tiče porodičnih putovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zemlje regiona imaju veliki potencijal za razvoj turističke ponude kada su u pitanju porodična putovanja, jer su djeca veoma važna u odabiru destinacije za odmor, ocijenjeno je na radionici koju je organizovala Asocijacija za demokratski prosperitet Zid.

Profesor na Sveučilištu u Splitu, Goran Ćorluka, kazao je da je primarni fokus turističke industrije u posljednje vrijeme usmjeren na starije osobe ili mlade do 35 godina, a da su porodice, kao jedan bitan tržišni segment, pale u zaborav.

„Nakon ove radionice dobili smo jedno skroz drugačije gledište na potencijale koji ima turizam namijenjen djeci, a posebno kada govorimo o prekograničnoj saradnji“, kazao je Ćorluka na radionici razmjene znanja u okviru projekta Child friendly tourism in cross-border area.

On je rekao da je cilj radionice bio da se učesnicima prikažu aktuelni trendovi u turizmu i da im se objasni kako da usmjere, koncipiraju, razviju i tržišno plasiraju turstički proizvod koji bi zadovoljio tržišni segment porodičnog turizma, sa fokusom na djecu.

Ćorluka je učesnike radionice upoznao sa aktuelnim trendovima u turizmu, ponašanjem potražnje, načinom donošenja odluka o putovanju, kao i sa marketinškim vještinama u promociji proizvoda namijenjenog porodici sa djecom.

„To je nešto što ima veliki tržišni portencijal i mi smo u Hrvatskoj smo posljednjih par godina zanemarili taj aspekt“, smatra Ćorluka.

Marketing menadžer u crnogorskom start-upu Meanderbug, Jovan Radnić, rekao je da postoji malo istraživanja koja su rađena u sferi porodičnih putovanja.

„Porodična putovanja su jedan od najprofitabilnijih i najisplativnijih segmenata za zemlju u koju ljudi dolaze i za sve one koji su uključeni u njihov dolazak i koji nude određene turističke usluge“, dodao je Radnić.

Radnić, koji je dio tima Meanderbug-a, platforme koja se bavi razvojem ruralnog turizma u Crnoj Gori, kazao je da je radionica bila korisna, jer se moglo dosta čuti o načinu odlučivanja kojim se porodica vodi prilikom odabira destinacije za odmor, kao i o portrebama maldih i djece.

„Kao region imamo dosta potencijala u toj sferi posebno znajući koliko su naši ljudi dobri sa djecom. Ao se okrenemo povezivanju svih učesnika, lokalno, nacionalno i regionalno, možemo da stvorimo dobre rezultate u sferi porodičnih putovanja, jer se nijedna zemlja do sada nije pozicionirala kao neka prava family-friendly destinacija“, smatra Radnić.

Programska asistentkinja u ADP ZID, Sunčica Vukčević, saopštila je da ta organizacija realizuje projekat Child friendly tourism u prekograničnoj regiji u partnerstvu sa organizacijom Center „Children Today“ iz Albanije.

„Ovo je jedan od osam projekata koji podržava IPA program za prekograničnu saradnju Crna Gora-Albanija. U kreiranju projekta smo se vodili potrebama porodica sa djecom i istovremeno plasmanom predstavnika turističke privrede“, kazala je Vukčević.

Clj radionice je bio da okupi učesnike koji u najvećem dijelu pripadaju lokalnom biznisu, kako bi im dali priliku da unaprijede svoju ponudu, ali i veće hotele i smještaje, kako bi i oni mogli da je obogate.

„Učesnici radionice mogli su čuti kakvu ulogu djeca imaju u odabiru destinacije kod roditelja i kojim marketinškim taktikama turistički poslenici mogu najbolje predstaviti svoj proizvod“, navela je Vukčević.

Predstavnica Velipoja Grand Europa Resort, Tiziana Bregna, ocijenila je da je porodični turizam, sa fokusom na djecu, veoma značajan u globalnoj turističkoj industriji.

„Tu se takođe misli na prkeograničnu saradnju u regionu. Djeca su veoma važna u donošenju odluka o tome gdje rezervisati pordični odmor i moramo im pružiti bezbjednost i zabavne i edukativne programe“, poručila je Bregna.

Učesnci radionice razgovarali su o aktuelnim trendovima u turizmu, sve većem fokusiranju na digitalne aplikacije umjesto na fizičku infrastrukturu, kao i o velikom uticaju low cost kompanija na turizam.

Ocijenjeno je da se želje turista moraju neprekidno osluškivati, kako bi se osmislila ponuda i usluge koje bi zadovoljile njihove potrebe.

Učesnici radionice konstatovali su da je za bolju prekograničnu saradnju neophodna vizija, komunikacija, planovi i inovacije.

Najčitanije