NaslovnicaMINA BusinessPodstaći što više žena i mladih da se okušaju u biznisu

Podstaći što više žena i mladih da se okušaju u biznisu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Asocijacija poslovnih žena Crne Gore intenzivno i kontinuirano radi na promociji ženskog preduzetništva i rodne ravnopravnosti sa ciljem da podstaknu što više žena i mladih da se okušaju u biznisu, saopštila je projektna menadžerka te organizacije, Budimka Golubović.

Ona je kazala da Asocijacija poslovnih žena Crne Gore, kao i svaka druga organizacija, bilo tržišna ili neprofitna, ima svojih uspona i padova.

“Uglavnom se finansiramo iz projekata koje finansiraju međunarodni fondovi, ali istovremeno sprovodimo niz redovnih aktivnosti gdje volontiramo, jer imamo snažan motiv da podstaknemo što više žena i mladih da se okušaju u biznisu i umreže sa potencijalnim partnerima i saradnicima”, rekla je Golubović za Glasnik Privredne komore (PKCG).

Ona je navela da je najvažniji zadatak Asocijacije osnaživanje i ohrabrivanje, a prepoznale su ga i kao jedan od najvećih izazova za razvoj ženskog preduzetništva.

“Kao što smo svjedoci, a i većina istraživanja u Crnoj Gori to pokazuje, mladi više ambicija pokazuju za zapošljavanje u javnom sektoru, nego u privatnom biznisu. Zato je veoma poželjno i dobro sprovoditi raznovrsne motivacione grupne i individualne programe kako bi se mladi ljudi ugledali i upoznali tržište i okušali svoje znanje i sposobnosti na tržištu umjesto u javnoj upravi”, smatra Golubović.

NVO Asocijacija poslovnih žena Crne Gore – Poslovna žena je nacionalna organizacija koja okuplja preduzetnice i menadžerke osnovana 2009. godine.

Asocijaciju je osnovalo 12 preduzetnica i menadžerki, kao i Unija poslodavaca.

Danas, Asocijacija okuplja 150 članica. Njen osnovni cilj je da podržava žene u biznisu, liderke i preduzetnice, zagovara unapređenje poslovnog ambijenta, pruža i organizuje obuke, treninge i mentorstvo za žene i mlade u biznisu, kao i da kontinuirano radi na regionalnom umrežavanju i saradnji.

Asocijacija poslovnih žena Crne Gore intenzivno i kontinuirano radi na promociji ženskog preduzetništva i rodne ravnopravnosti, kako u biznisu, na radnom mjestu, tako i u društvu.

“Prilikom realizacije svakog projekta i učešćem u projektima drugih organizacija, radnim grupama, komisijama i u izradi strateških dokumenata promovišemo rodnu ravnopravnost i unapređenje ambijenta za život i poslovanje svih građana i građanki”, rekla je Golubović.

Ona je, na pitanje je li poslovni ambijent povoljniji za preduzetniceu odnosu na period kada je Asocijacija počela da radi, odgovorila da je, prema statističkim podacima, na popisu iz 2011. godine, u Crnoj Gori bilo samo 9,6 odsto preduzeća u vlasništvu žena.

“Posljednjih godina vidljiv je veliki napredak u broju vlasnica biznisa, kojih je sada, prema podacima iz Uprave poreza i carina, skoro četvrtina, odnosno 24,6 odsto. Može se reći i da je povoljniji poslovni ambijent doprinio ovom značajnom podatku, ali je uopšte socio-ekonomsko okruženje takođe doprinijelo tome, kao i konkretne mjere podrške koje preduzetnici i preduzetnice imaju na raspolaganju”, kazala je Golubović.

Ona je, govoreći o pristupu finansijama neophodnim za dalji razvoj, rekla da je to najveći izazov i za žene i za muškarce. Podrška institucija je, kako smatra, tu veoma važna i može se reći da je posljednjih godina sve zastupljenija na lokalnom i nacionalnom nivou.

“Već sam navela da je problem sa nedostatkom imovine koja bi se založila kao kolateral upravo barijera za lakši pristup kreditnim sredstvima za žene u biznisu, te je sada najavljeno osnivanje Garantnog fonda kako bi se riješio ovaj problem. Osim toga, gotovo svaki objavljeni poziv za podršku biznisu na neki način je favorizovao žene, bilo da je riječ o tome da veći dio sredstava iz definisanog budžeta dodjeljuje ženama ili je za žene u biznisu povoljniji neki od uslova”, navela je Golubović.

Prema njenim riječima, veoma značajan iskorak je napravljen na lokalnom nivou gdje više od polovine lokalnih samouprava u svojim godišnjim budžetima opredjeljuju bespovratna sredstva za žene u biznisu.

“Osim navedenih finansijskih vidova podrške, važna je i nefinansijska podrška u vidu različitih programa edukacije, mentorstva, treninga, poslovnih susreta i umrežavanja, što svakako predstavlja osnaživanje na individualnom nivou, ali i na nivou cijele ekonomije. Pored nacionalnih i lokalnih institucija, izdvojila bih i podršku međunarodnih razvojnih organizacija koje svojim direktnim djelovanjem ili indirektno finansiranjem projekata koji targetiraju razvoj preduzetništvo značajno pomažu dalji razvoj cjelokupne ekonomije”, saopštila je Golubović.

Ona je navela da su korisnice svih projekata Asocijacije uglavnom žene, ali su sprovele i nekoliko projekata koji nijesu imale rodnu komponentu, nego su targetirali neki određeni privredni sektor, ili su kroz njih obuhvaćene i neke druge kategorije, kao što su mladi, jer se i oni smatraju ranjivom kategorijom kada je u pitanju zapošljavanje ili sopstveni biznis.

“Kada je riječ o socijalnom preduzetništvu, ono kod nas nije zakonski prepoznato kao takvo, te se takve organizacije formiraju kao NVO ili kao neprofitni d.o.o. Ono što karakteriše ovakve organizacije u Crnoj Gori je to što se bave socio-humanitarnim aktivnostima i uglavnom targetiraju ugrožene kategorije stanovništva”, dodala je Golubović.

Ona je rekla da osoba koja je već odlučila da započne privatni biznis je prešla više od polovine puta svoje nezavisnosti i slobode.

“Ostatak puta se odnosi na održavanje stepena slobode i nezavisnosti. Sigurno je da će se susresti sa brojnim izazovima i rizicima, ali svaki izazov je u biznisu istovremeno i prilika. U biznisu je takođe sigurno da uz nezavisnost i samostalnost osoba nikad nije sama i da prepozna prave saradnike i poslovne partnere, jer upravo ljudski faktor stvara tu dodatu vrijednost svakoj robi ili usluzi”, zaključila je Golubović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije