fbpx
NaslovnicaMINA BusinessPlanirana sredstva za ispunjenje preduslova za nastavak gradnje auto-puta

Planirana sredstva za ispunjenje preduslova za nastavak gradnje auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je u predlogu budžeta za narednu godinu planiralo neophodna sredstva kako bi postupak eksproprijacije započeo početkom naredne godine i uz završetak neophodne tehničke i ugovorne dokumentacije, počeo nastavak gradnje auto-puta, saopštio je resorni ministar Filip Radulović.

On je u intervjuu za portal RTCG kazao da Ministarstvo, u saradnji sa Monteputom, intenzivno radi na stvaranju uslova za nastavak izgradnje auto-puta.

Radulović je podsjetio da su u prethodnom periodu obezbijeđena bespovratna sredstva od ukupno 6,8 miliona EUR za izradu idejnih projekata za dionice Mateševo-Andrijevica i Smokovac-Farmaci (obilaznica Podgorica), kao i Studije opravdanosti auto-puta Bar-Boljare.

Takođe, dodatno su odobrena bespovratna sredstva od šest miliona EUR za ažuriranje Studije opravdanosti auto-puta Bar-Boljare i pripremu glavnog projekta sa pratećom tenderskom i tehničkom dokumentacijom za dionicu koja se kroz ažuriranje studije pokaže kao prva naredna koju treba realizovati.

„Navedena dokumentacija se finansira uz podršku Evropske komisije (EK) kroz mehanizam koji je označen kao Investicioni okvir za Zapadni Balkan, a izrađuje je konzorcijum evropskih kompanija. Na dinamiku izrade Ministarstvo, kao korisnik sredstava i investitor, nema potpuni uticaj. S obzirom na to da izrada i završetak dokumenata kasni, nastavak izgradnje auto-puta u narednoj godini zavisi od modela ugovaranja radova“, objasnio je Radulović u intervjuu.

Kada je riječ o planovima Vlade za dalji razvoj avio-kompanije ToMontenegro, on je saopštio da je, uz sve osobenosti koje se odnose na geografski položaj i tržišnu poslovnu politiku, ta kompanija od nacionalnog značaja i ključna za povezanost Crne Gore sa svijetom.

„U skladu sa potrebama putnika i upotpunjavanja turističke ponude Crne Gore, kao cjelogodišnje turističke destinacije u razvoju, Air Montenegro konstantno radi na širenju flote i destinacija sa kojima povezujemo našu zemlju. Kompanija je u avgustu postala članica Međunarodne asocijacije za vazdušni prevoz IATA, što omogućava uspostavljanje code-share ugovora i drugih međunarodnih sporazuma“, naveo je Radulović.

On je dodao da će ove zime kompanija letjeti ka pet destinacija, iz Podgorice prema Beogradu, Cirihu, Istanbulu, Ljubljani i Rimu, a iz Tivta ka Beogradu i Istanbulu.

„U cilju širenja flote i nesmetanog obavljanja planiranih letova kompanija je ranije objavila javne pozive za zakup tri aviona. Jedan avion će biti zakupljen na period od januara do marta, a druga dva će saobraćati tokom ljetnje sezone, od 1. aprila do 31. oktobra naredne godine“, rekao je Radulović i dodao da je kompanija 31. oktobra potpisala ugovor o zakupu aviona Airbus A320 sa hrvatskom kompanijom Trade Air.

Riječ je o evropskom operatoru, sa značajnim referencama u oblasti pružanja ACMI usluga i čarter saobraćaju, čiji avion će saobraćati na destinacijama sa kojih se očekuje povećana tražnja putnika za Crnom Gorom.

Radulović je kazao da najavljene promjene na tržištu, ukidanje određenih linija od drugih kompanija, ostavlja dodatni prostor za širenje ponude nacionalnog avio-prevoznika i ponovo dokazuje značaj kompanije za povezivanje Crne Gore sa evropskim metropolama i drugim destinacijama.

„U kompaniji pratimo razvoj tržišta i u odnosu na potrebe putnika i tržišnu dinamiku nastojaćemo da širimo ponudu. Air Montenegro će i dalje nastaviti da ulaže maksimalne napore i doprinosi ostvarenju pozitivnih ekonomskih rezultata ukupne privrede države“, naveo je Radaulović.

On je dodao da je u tom procesu, od posebnog značaja uloga Vlade u definisanju tržišne politike i pružanju podrške Air Montenegru, kao nacionalnom avio-prevozniku, naročito kada je riječ o otvorenosti tržišta i održavanju ravnoteže njegove konkurentnosti.

Radulović je poručio i da budućnost aerodroma Crne Gore mora biti oprezno sagledana, u svijetlu izmijenjenih tržišnih i ostalih okolnosti, u odnosu na trenutak pokretanja koncesionog postupka, koji još nije okončan.

„Ako bismo pratili uspješna iskustva iz okruženja i šire, mogli bismo reći da je koncesioni aranžman poželjan modalitet i za Crnu Goru, ali konačna odluka ne smije biti ishitrena, i mora biti zasnovana na kvalitetnim analizama, zato je u prvim danima mandata, preuranjeno iznositi konačne stavove“, saopštio je Radulović.

On je kazao da aerodrom Tivat, pored Podgorice, upravo postaje dio indikativnog proširenja Trans-evropske transportne mreže na prostoru Zapadnog Balkan, što govori o njegovom prepoznatom strateškom značaju.

„Ministarstvo je prema Transportnoj zajednici Jugoistočne Evrope iniciralo analizu razvoja aerodroma u okruženju sa fokusom na razvoj infrastrukture i modalitete poslovanja, uz prikazano stanje prije i nakon sprovedenih procesa restrukturiranja i završetak te analize se očekuje uskoro“, naveo je Radulović.

On smatra da je pitanje poslovanja željezničkih preduzeća jedno od gorućih duži vremenski period unazad, kao i da su razlozi za takvo stanje brojni, ali da ne mogu biti izolovani u odnosu na širi ekonomski kontekst poslovanja tih firmi.

„Činjenica da željezničko tržište mora i jeste već liberalizovano, konkurenciju nameće kao imperativ poslovanja. Neophodna je snažnija privredna saradnja regiona, koji Crnu Goru mora ponovo prepoznati kao poželjnu, efikasnu i bezbjednu rutu za svoj teret“, saopštio je Radulović.

Ministarstvo je, kako je dodao, nedavno sprovelo odgovarajuću analizu poslovanja željezničkih preduzeća, a predstoji dodatna analiza na osnovu ugovora koji je potpisan sa Svjetskom bankom, kroz koji će se sagledati organizaciona struktura za oblast saobraćaja generalno.

„Ako bih se osvrnuo na modernizaciju glavne željezničke rute od Bara do granice sa Srbijom, gdje je oko 55 odsto pruge remontovano, ovih dana ćemo otkloniti određene formalne barijere kako bi se sa Evropskom investicionom bankom (EIB) zaključio novi investicioni paket od 80 miliona EUR, od čega je polovina grant, a polovina kredit, za remont na dionici Lutovo – Bratonožići – Bioči. Istovremeno očekujemo pozitivnu odluku EK za dodijelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju dionice na potezu od Bara do Golubovaca kako bi se unaprijedila povezanost luke Bar i podstakao intermodalni razvoj“, naveo je Radulović.

U toku su, prema njegovim riječima, aktivnosti na obezbjeđivanju sredstava za rekonstrukciju svih staničnih zgrada duž glavne željezničke rute, od Bara do granice sa Srbijom, kao i sredstava za rekonstrukciju pruge na potezu od Golubovaca do Trebješice, za što je projektovanje u toku. Predstoji i početak procesa projektovanja pruge od Podgorice do granice prema Albaniji.

„Fokus u narednom periodu mora biti na ekonomskom lobiranju i jačanju veza sa privatnim sektorom, kako bi se povećao obim prometa ka luci Bar, čiji stepen iskorištenja kapaciteta u značajnoj mjeri opredjeljuje i poslovanje pojedinih željezničkih preduzeća“, rekao je Radulović.

On je podsjetio da se Nacrtom Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine, kao najvažnijim strateško-planskim dokumentom, planira razvoj i opšta osnova organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite prostora Crne Gore za period do 2040. godine.

„U dijelu putne infrastrukture predviđeni su istočni, zapadni, centralni-središnji, primorski i novi sjeverni razvojni koridor, kojim se podstiče razvoj sjevernog regiona i koji uključuje Pljevlja, Bijelo Polje, Berane i Andrijevicu i sa sekundarnim vezama povezuje Plav, Gusinje, Petnjicu i Rožaje“, objasnio je Radulović.

On je dodao da je jedan od najvažnijih ciljeva Prostornog plana uravnotežen regionalni razvoj, jače povezivanje sjevernog regiona sa centralnim i primorskim, održivo korišćenje prirodnih resursa, razvoj infrastrukture, posebno saobraćaja kao preduslova za brži razvoj privrednih djelatnosti i valorizacija potencijala na sjeveru.

„S obzirom da se ovim dokumentom strateški planira razvoj države u narednih 17 godina, za očekivati je da se uz jasnu državnu viziju i strategiju, kvalitetne akcione planove i operativne programe, planirana putna infrastruktura realizuje.
Prostorni plan predstavlja krovni razvojni dokument, koji daje osnovne smjernice za postizanje dugoročnih strateških ciljeva, i u tom smislu svaka konačna odluka će biti razmotrena u kontekstu osiguranja opšteg ekonomskog razvoja i multiplikativnih makroekonomskih efekata koji trebaju da osiguraju i optimalnu sinergiju razvoja saobraćajne infrastrukture sa ostalim privrednim granama“, saopštio je Radulović.

Kada je riječ o sektoru pomorstva, on je podsjetio da se Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe, pored ostalog, odnosi na pomorce, vodeći računa da su usklađene sa Međunarodnom konvencijom o standardima za obuku, izdavanje ovlašćenja i vršenje straže pomoraca (STCW) i Međunarodnom konvecijom o radu pomoraca (MLC).

„Registar pomoraca, odnosno Informacioni sistem za pomorstvo (ISP), već postoji i počeo je sa radom 1. januara 2020. godine, kao registar ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti pomoraca. Kako proizilazi iz Registra, u prethodne tri godine izadato je na nivou obje kapetanije 6,69 hiljada osnovnih ovlašćenja i 30,71 hiljadu posebnih ovlašćenja“, rekao je Radulović.

On je objasnio da je kroz registar omogućeno da države sa kojima Crna Gora ima zaključen sporazum o međusobnom priznavanju ovlašćenja, kao što su Grčka, Danska, Holandija, Engleska, Francuska, Portugalija, Norveška, Japan, Bahami, Hong-Kong, St. Vincent i Grenadine, Antigva i Barbuda i Malta, obave elektronsku provjeru validnosti ovlašćenja za pomorce koji se ukrcavaju na brodove koji viju zastavu tih država.

„Takođe, na ovaj način pojednostavljena je i provjera validnosti ovlašćenja agencija koje posreduju prilikom ukrcaja pomoraca. Naime, Ministarstvo je počelo aktivnosti na pripremi izdavanja identifikacione isprave pomorca imajući u vidu Konvenciju o identifikacionim dokumentima pomoraca iz 2003. godine. Dakle, kada i Crna Gora počne sa izdavanjem tzv. SID-a, registar će sadržati i te podatke, odnosno poslužiće kao registar Identifikacionih isprava pomoraca“, saopštio je Radulović.

On je naveo da je upoznat sa činjenicom da je postojeći Registar neophodno dodatno unaprjeđivati, što će biti jedna od aktivnosti kojoj namjerava da posveti posebnu pažnju.

„Vjerujem da ćemo uskoro već i po tom pitanju moći da izađemo pred pomorce sa konkretnim rezultatima, na obostrano zadovoljstvo. Svakako, želim da istaknem da ću u svojstvu ministra nadležnog za pomorstvo sa svojim timom predano raditi u cilju unapređenja statusa pomoraca. U tom cilju, uskoro ćemo formirati koordinaciono tijelo za pomorce, čiji će osnovni zadatak biti upravo unapređenje njihovog radno-pravnog statusa“, rekao je Radulović.

Koordinaciono tijelo će biti formirano na interesornoj osnovi, što znači da će uključivati predstavnike više državnih institucija, ali potpuno ravnopravno će biti uključeni i predstavnici nevladinog sektora i strukovnih udruženja.

„Vjerujem da će ovaj format saradnje sa ciljnim grupama dati i dobre rezultate, te da će doprinijeti snaženju neposredne saradnje sa pomorcima, koja je svakako neophodna da bi zajednički ostvarili unaprjeđenje statusa naših pomoraca“, kazao je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije