fbpx
NaslovnicaMINA BusinessPitali MJU da li su analizirali efikasnost rada inspekcija

Pitali MJU da li su analizirali efikasnost rada inspekcija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikalna organizacija zaposlenih Uprave za inspekcijske poslove (UIP) pitala je ministra javne uprave, Marasha Dukaja, da li je taj Vladin resor radio detaljnu analizu efikasnosti rada inspekcija i kakvi su njeni razultati.

Predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih UIP-a, Ivan Todorović, kazao je da je premijer Milojko Spajić nedavno označio MJU kao pokretača i nosioca aktivnosti u vezi sa reorganizacijom inspekcija, zbog čega se od njih traže odgovori na važna pitanja u vezi sa decentralizacijom.

“Da li je MJU radilo detaljnu analizu efikasnosti rada inspekcija? Kada je izvršena ta analiza i kakvi su njeni razultati? Da li je posebno obavljena analiza rada inspekcija koje sada djeluju u sastavu ministarstava, kao što su građevinska ili poljoprivredna i kakva je ocjena njihove efikasnosti”, pitao je Todorović.

On je kazao da, prema podacima kojima raspolaže sindikalna organizacija, ni po jednom parametru se ne može govoriti o većoj efikasnosti inspekcija koje sada djeluju u okviru ministarstava, u odnosu na one u sastavu UIP-a.

“Naprotiv, analizom izvještaja rada tri inspekcije koje sada djeluju u sastavu ministarstava dolazimo do podataka da su u 2022. godini ostvarile 2,34 hiljade nadzora, dok su 2015. godine, kada su bile u sastavu UIP-a ostvarile 4,52 hiljade nadzora, dakle, skoro 50 odsto više. U istom uporednom periodu, pojedine inspekcije su preduzele oko 80 odsto više mjera i radnji prema subjektima nadzora dok su bile u sastavu UIP-a. Stoga Vas molimo da pojasnite nama i javnosti na kojim podacima temeljite tvrdnju da će inspekcije biti efikasnije ukoliko se ukine UIP”, naveo je Todorović.

On je pitao Dukaja da objasni na koji način namjeravaju da sprovedu najavljenu decentralizaciju inspekcija, kao i kada će se formirati radne grupe za izradu relevantnih zakona, kojih ima preko 150, da li će u njih biti uključeni inspektori i da li će se organizovati javna rasprava.

“S obzirom na to da se radi o propisima koji moraju biti usklađeni sa pravnim tekovinama EU, da li će zakoni biti poslati Evropskoj komisiji na ocjenu? Na koji način planirate da zaštitite samostalnost inspektora u radu i od rizika od političkog i drugih spoljnih uticaja”, pitao je Todorović.

Jedno od pitanja odnosilo se i na to da li bi ministarstva bila obavezna da izdvoje određeni procenat budžeta za rad inspekcija, kako bi se inspektorima omogućili dobri uslovi rada i obezbijedilo dovoljno sredstava za rad, u cilju postizanja što veće efikasnosti, kako je to trenutno obezbijeđeno od UIP-a.

“Kako planirate da efikasno riješite pitanje komunikacije građana sa inspekcijama, konkretno prijem inicijativa, odnosno prijava za vršenje inspekcijskog nadzora i postupanje kada se prijava odnosi na nadležnost više različitih inspekcija”, pitao je Todorović.

Njega interesuje i da li MJU planira koordinisano djelovanje inspekcija tokom turističke sezone, kada postoji veliki rizik od nelegalnog poslovanja i nastanka štete po prihode države.

“Kvalitetna koordinacija različitim inspekcijama tokom turističke sezone, kada se realizuje najveći promet robe i usluga, od izuzetnog je značaja za efikasno vršenje inspekcijskih nadzora u cilju zaštite zdravlja ljudi, suzbijanja neformalne ekonomije i uvođenja u legalne tokove onih koji posluju u sivoj zoni, pri čemu se ostvaruju značajni prihodi države. Trenutno UIP organizuje koordinaciju najmanje četiri inspekcije tokom sezone, na način što određuje koordinatore u svim opštinama, obezbjeđuje zajednički smještaj za sve inspektore koji se angažuju iz drugih opština i organizuje zajedničke kontrole subjekata nadzora, kako bi se smanjila opterećenost dolascima različitih inspekcija u različitim terminima i danima”, rekao je Todorović.

Prema njegovim riječima, u prošloj godini inspektori su ostvarili rekordan broj koordinisanih nadzora i preduzeli rekordan broj mjera prema subjektima nadzora u cilju njihovog uvođenja u legalne tokove, a što je zasigurno uticalo na ukupne prihode države od ljetnje turističke sezone.

“Ne vidimo način na koji bi se, u slučaju razdvajanja inspekcija, mogla organizovati kvalitetna koordinacija tokom ljetnje i zimske turističke sezone. Iskustva iz ranijeg perioda, kada su sve inspekcije bile u sastavu ministarstava, govore da koordinisanog nadzora nije bilo, svaka inspekcija je postupala pojedinačno, usljed čega su nadzori bili znatno manje efikasni, a opterećenje privrednika mnogo veće, jer su po nekoliko puta u svega par dana bili ometani u redovnim aktivnostima, kako bi inspektorima omogućili vršenje nadzora”, rekao je Todorović.

On je pitao da li je moguće u okvirima ministarstava implementirati, i u kojem roku, jedinstveni informacioni inspekcijski sistem – JIIS, kakav danas postoji u UIP-u.

“Kako planirate, u slučajevima kada to zahtijevaju posebne okolnosti, regulisati pitanje davanja ovlašćenja inspektorima da vrše nadzor u drugoj upravnoj oblasti? Ko bi bio nadležan da daje takva ovlašćenja kada bi inspekcije bile razdvojene po ministarstvima”, pitao je Todorović.

On je pitao Dukaja i da li će svi državni službenici i namještenici UIP-a, koji nijesu inspektori, a ima ih oko 80, u slučaju decentralizacije bili raspoređeni u ministarstva.

“Sva ova pitanja su od suštinskog značaja za cjelokupno društvo i državu, uzimajući u obzir značaj inspekcija kao ključnog mehanizma za praćenje primjene zakonâ u praksi. Bez profesionalnog i nepristrasnog rada inspekcija, zakoni ostaju samo mrtvo slovo na papiru”, smatra Todorović.

UIP, kako je rekao, po prirodi svojih nadležnosti, spada u organe od čijeg postupanja zavisi zaštita javnog interesa u gotovo svim sferama društva. Shodno tome, samostalnost u radu inspektora, dobri uslovi rada uz kvalitetan informacioni sistem, kao i obezbjeđivanje, umrežavanje i razmjena podataka različitih inspekcija i zajedničke akcije su jedan od ključnih činilaca za efikasan i učinkovit rad inspekcija.

“Ukoliko kod Vas zaista postoji iskrena namjera da inspekcije učinite efikasnijim, u šta i sami vjerujemo, pozivamo Vas da se okrenete jačanju kadrovskih kapaciteta UIP-a kao organa izvršne vlasti, uvođenju unutrašnje kontrole rada inspekcija, unapređenju rada inspektora u pogledu stalnih obuka, obezbjeđivanju još boljih uslova rada i kao najvažnije, izmjeni odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima u dijelu koji propisuje postavljanje inspektora na mandatni period od pet godina, kako bi inspektorima omogućili stalnost i stabilnost funkcije”, naveo je Todorović.

On smatra da su brojni razlozi zbog kojih su sigurni da bi vraćanje inspekcija u okvire ministarstava umnogome unazadilo efikasnost njihovog djelovanja, a plaše se da bi na kraju sva stručna i laička javnost za takvu situaciju uperila prst u same inspektore.

“Stoga, još jednom Vas molimo da, pri odlučivanju o ovako važnom pitanju, uključite inspektore kao i stručnjake iz različitih oblasti, kako bi se zaista na najbolji način unaprijedila efikasnost inspekcija, za dobrobit cijelog društva”, zaključuje se u otvorenom pismu Dukaju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Potpisan Memorandum o razumijevanju sa Koledžom Evrope

Podgorica, (MINA) - Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović potpisala je danas...