fbpx
NaslovnicaMINA BusinessMrdović: Stvarna vrijednost VE Možura se mora znati

Mrdović: Stvarna vrijednost VE Možura se mora znati

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stvarna vrijednost investicije u vjetroelektranu (VE) Možura se mora znati, jer od toga direktno zavisi da li će taj energetski objekat ikada postati vlasništvo države Crne Gore, saopštili su iz nevladine organizacije (NVO) Akcija za socijalnu pravdu (ASP).

„Imajući u vidu potencijalnu opasnost od uništenja dokumentacije u slučaju, koji je već dobio obrise međunarodne korupcionaške afere, jako je važno da se već sada nedvosmisleno zna tačna vrijednost VE Možura, pa bi u državnim institucijama toga morali biti svjesni“, navela je u saopštenju pravni savjetnik pri toj NVO, Ines Mrdović.

Ona je kazala da je Regulatorna agencija za energetiku (RAE) saopštila da nije nadležna da utvrđuje koliko je strani partner uložio novca u izgradnju VE Možura, iako od toga koliko iznosi stvarna vrijednost investicije direktno zavisi da li će ta VE ikada postati vlasništvo države.

„Vlasnik VE je podgorička firma Možura Wind Park, iza koje stoji strani kapital“, rekla je Mrdović.

Ona je podsjetila da je ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji VE Možura zaključen na 20 godina, koliko strani partner ima pravo da je koristi, nakon čega će moći da traži produženje zakupa, ako je period vraćanja novca, koji je uložio u njenu gradnju, duži od prvih 12 godina rada VE.

„U biznis planu, koji je Možura Wind Park dostavila RAE radi dobijanja licence za proizvodnju električne energije, kao godina povrata investicije navodi se 13. godina od početka rada VE, a to znači da Vladin partner već sada pledira na produženje roka zakupa“, saopštila je Mrdović.

Prema njenim riječima, ASP je početkom ovog mjeseca uputila inicijativu RAE, u kojoj ukazuje da je u biznis planu na jednom mjestu navedeno da je investirano 83,3 miliona, a na drugom 86,6 miliona, i u odnosu na tu cifru se projektuje stopa povrata uloženog novca.

Takođe, ASP navodi da dokument ne sadrži nikakve precizne podatke o cijeni vjetrogeneratora i ostale opreme, kao i drugih troškova investicije, te da su date projekcije prihoda i rashoda za nekoliko narednih godina, bez mnogo detalja.

ASP je u inicijativi RAE napomenuo da je projekat VE Možura pod jakim sumnjama koruptivnih aktivnosti i predmet je istraživanja nadležnih organa više država.

U ASP-u smatraju i da je od presudne važnosti da RAE već sada utvrdi stvarnu vrijednost ulaganja u cilju zaštite interesa države Crne Gore, koja bi poslije isteka ugovora o zakupu imala pravo da pokrene opciju, kojom bi u vlasništvo mogla dobiti VE.

„U odgovoru RAE kaže se da je iznos od 83,3 miliona naveden u odjeljku Misija, koji ‘više opisno’ govori o ulozi privrednog društva i da se ne smatra izvorom podataka, da su za izdavanje licence mjerodavne projekcije poslovanja za naredne tri godine, te da je Vlada ta koja će odlučivati o eventualnom produženju zakupa“, kazala je Mrdović.

RAE je, kako je rekla, saopštila da je njena nadležnost da cijeni ispunjenost uslova za dobijanje licence, kao i da „nikako ne može uticati na utvrđivanje stvarne vrijednosti VE“.

„Odredba o produženju zakupa, ako je povrat investicije duži od 12 godina rada, nesporno je privilegujuća za Vladinog partnera i štetna za interes države. Ugovor predviđa da će izvještaj o vrijednosti investicije, nakon isteka zakupa, sačiniti jedan od revizora izabran dogovorom – Deloitte, Pricewatres House Coopers, KPMG ili HLB International. Ako dogovor izostane, revizor će biti KPMG“, navela je Mrdović.

Iz ASP-a su podsjetili da je ugovorom u prvih 12 godina garantovana fiksna prodajna cijena električne energije proizvedene iz nje od najmanje 95,99 EUR po megavatu (MW).

„To je značajno skuplje od tržišne cijene struje. Strani partner je u prvih 12 godina oslobođen i plaćanja sistemsko-pomoćnih usluga, čime je direktno oštećena državna firma Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES). Ugovor je jedan u nizu Vladinih ugovora, koji nema antikoruptivnu klauzulu“, zaključila je Mrdović.

Najčitanije