fbpx
NaslovnicaMINA BusinessJavni poziv za subvencionisanje kamate do kraja godine

Javni poziv za subvencionisanje kamate do kraja godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo održivog razvoja i turizma pozvalo je sve zainteresovane da do kraja godine podnesu zahtjeve za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo.

Javni poziv se objavljuje na osnovu Vladinog trećeg paketa socio-ekonomskih mjera, u okviru kojeg je kreirana mjera podrške sektoru turizma.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu Ministarstva.

Ministarstvo je pozvalo sve zainteresovane pojedince, preduzeća i preduzetnike, koju su registrovani za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti da Ministarstvu do 31. decembra podnesu zahtjeve za subvencionisanje kamate na zaključene ugovore o reprogramu namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo koji su ostvareni kod poslovnih banaka i Investiciono-razvojnog fonda (IRF).

Grejs period tokom kojeg se vrši subvencionisanje kamate može biti najviše do dvije godine.

Subvencija kamate će se odobriti samo za ugovore o reprogramiranim namjenskim kreditima za turizam i ugostiteljstvo koji su zaključeni nakon 19. marta ove godine, pod jednakim ili povoljnijim uslovima za podnosioce zahtjeva, u smislu visine ugovorene kamatne stope.

Za ostvarivanje prava na subvencionisanje kamate korisnik mora ispunjavati određene uslove, između ostalog da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u skladu sa zakonom, kao i u Centralni turistički registar.

Takođe, uslov je i da preduzeća u svom statutu moraju imati definisanu djelatnost koja se odnosi na turizam i ugostiteljstvo.

Uslov je i da je korisnik sa poslovnom bankom ili IRF-om zaključio ugovor o namjenskom kreditu za turizam i ugostiteljstvo i da je zaključno sa februarom ove godine izmirio poreske obaveze, odnosno da nema neizmirenih poreskih obaveza dospjelih do kraja februara.

Uslov je i da korisnik evidentira dospjele poreske obaveze kod Poreske uprave (PU) i da je nakon 19. marta zaključio ugovor o reprogramu postojećeg namjenskog kredita za turizam i ugostiteljstvo, sa grejs periodom do dvije godine.

Za ostvarivanje prava na subvencionisanje kamate korisnik je dužan da dostavi Ministarstvu određenu dokumentaciju.

Nakon pribavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo utvrđuje ispunjenost uslova za dodjelu sredstava na ime subvencionisanja kamate, na osnovu čega donosi rješenje kojim odlučuje o zahtjevu.

Korisnici čiji zahtjevi budu usvojeni dužni su da shodno mjesečnom planu otplate izvrše plaćanje iznosa kamate za prethodni mjesec, kao dokaz dostave Ministarstvu izvod o prenosu sredstava preko banke i dostave dokaz da su evidentirali dospjele poreske obaveze kod PU.

Ministarstvo nakon dobijene dokumentacije od korisnika će, a u skladu sa rješenjem kojim je zahtjev usvojen, uplatiti iznos mjesečne kamate za vrijeme trajanja grejs perioda.

Najčitanije