NaslovnicaBusiness Top StoryEU dodijelila 600 hiljada za pripremu investicija u digitalnu infrastrukturu

EU dodijelila 600 hiljada za pripremu investicija u digitalnu infrastrukturu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska unija (EU) je Crnoj Gori dodijelila dodatnih 600 hiljada EUR za pripremu projektne dokumentacije za projekat kojim će biti ojačana infrastruktura u oblasti digitalnog sektora, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.

EU je prvi put podržala Crnu Goru u pripremi projektne dokumentacije na sastanku Upravnog odobra Zapadnobalkanskog investicionog okvira, koji je održan u Berlinu, u organizaciji Evropske komisije i Federalnog ministarstva finansija Njemačke.

“Projektom Razvoj infrastrukture za širokopojasni pristup internetu, koji je kandidovalo Ministarstvo ekonomije, radiće se na obezbjeđivanju izgradnje adekvatne infrastrukture za brz i siguran internet do svih domaćinstava, preduzeća, obrazovnih institucija i zdravstvenih ustanova u cilju podrške digitalnoj transformaciji društva i ekonomije”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva je saopšteno da je u skladu sa njihovim razvojnim i programskim opredjeljenjima, fokus dat na projekat podrške daljem razvoju broadband infrastrukture i mreža nove generacije na cjelokupnoj naseljenoj teritoriji Crne Gore.

Taj cilj je prepoznat i Srednjoročnim planom rada Vlade i Programom ekonomskih reformi, a usklađen je i sa preporukama Evropske komisije.

“Cilj projekta je da se, na osnovu kompletiranog procesa mapiranja infrastrukture, analizira trenutno stanje i ispita potencijal tržišta da eliminiše postojeći infrastrukturni jaz”, dodaje se u saopštenju.

Na osnovu analize pripremiće se i donijeti nacionalni program i plan razvoja širokopojasnog pristupa u narednom periodu. Tim planom definisaće se i modeli finansiranja daljeg razvoja infrastrukture, koji bi se u jednom dijelu zasnivali i na korišćenju sredstava kroz instrument pretpristupne pomoći WBIF-a.

“Svrha projekta je razvoj elektronskih komunikacija sa posebnim naglaskom na razvoj mreže novih generacija (NGN mreže) i omogućavanje high speed broadband connectivity za cjelokupno stanovništvo na nacionalnom nivou, u skladu sa Strategijom razvoja informacionog društva 2020”, precizirali su iz Ministarstva.

Glavni cilj projekta je, kako se zaključuje, povećanje dostupnosti broadband mreža nove generacije, kao osnovnog preduslova za digitalnu transformaciju, a sve u cilju ostvarivanja pristupa digitalnim robama i uslugama, iskorištavanja potencijala digitalne ekonomije, te jačanja kokurentnosti privrede i društva.
(kraj) sam/nar

Najčitanije