fbpx
2.8 C
Podgorica
February 8, 2023.
NaslovnicaCrna GoraAko EPCG ne poveća cijene, računi za struju biće gotovo isti

Ako EPCG ne poveća cijene, računi za struju biće gotovo isti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukoliko ne dođe do promjene cijene električne energije od snabdjevača, odnosno Elektroprivrede (EPCG), račun za domaćinstva će u januaru naredne godine ostati na gotovo istom nivou kao u ovoj, saopšteno je iz Regulatorne agencije za rad i energetiku (REGAGEN).

U saopštenju REGAGEN-a navodi se da je ta agencija u utorak održala otvoreni dio sjednice na kojem su se diskutovali rezultati obrade zahtjeva za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada.

Zahtjeve su, kako se navodi, 31. avgusta dostavili Crnogorski operator tržišta električne energije (COTEE), Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) i Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS).

REGAGEN je danas donijela odluke i utvrdila naknade i cijene za rad COTEE, CGES i CEDIS za naredni period.

Navodi se da su odluke REGAGEN uslijedile nakon tromjesečnih procesa koje je ova agencija vodila uz učešće javnosti.

“U konačnom, ukoliko ne dođe do promjene cijene električne energije od strane snabdjevača, odnosno EPCG, račun za domaćinstva će u januaru 2023. godine ostati na gotovo istom nivou kao u 2022. godini”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da novina koju je u odnosu na ovu godinu uvela REGAGEN, jeste da kupci električne energije neće više plaćati naknadu za rad operatora tržišta, COTEE.

“Troškove ove kompanije će u 2023, 2024 i 2025. godini u potpunosti nadomjestiti tržišni učesnici, odnosno subjekti kojma COTEE pruža usluge”, kaže se u saopštenju.

REGAGEN je, kako je saopšteno, ocijenila da u odnosu na regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u naknadu, a koji je COTEE zahtijevao za narednu godinu 18,66 odsto nije utemeljeno.

“Slično je i sa zahtjevnom COTEE za 2024. i 2025. godinu, za koje je REGAGEN ocijenila da 19,82 odsto, odnono 20 odsto nije utemeljeno”, dodaje se u saopštenju.

Iz REGAGEN su dodali da je adekvatan regualtorni okvir CGES-u omogućio realizaciju intezivnog investicionog ciklusa i uticao na smanjenje troškova i povećanje sopstvenih prihoda.

Kako su rekli, pozitivni efekat investicija u izgradnju prekograničnih kapaciteta električne energije koje su se realizovale u prethodnih deset godina uspjeli su da amortizuju aktuelne i, po kupce, nepovoljne pojave na veleprodajnom tržištu elektične energije.

“Naime, kako je i tokom samog procesa isticano od strane REGAGEN, puštanje u rad podmorskog kabla između Italije i Crne Gore je, nako višegodišnjih ulaganja, obezbijedilo CGES-u značajno povećanje dodatnih prihoda”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je i sam CGES u zahtjevu za narednu godinu tražio smanjenje regualtorno dozvoljenog prihoda koji se transponuje u cijene za 13,28 odsto i ujedno tražio rasterećenje za krajnje korisnike sistema kojim upravlja.

U saopštenju se dodaje da je za 2024. godinu CGES tražio povećanje ovih prihoda za 10,14 odsto u odnosu na ovu godinu, odnosno za 15,88 odsto za 2025. godinu.

“REGAGEN je ocijenila da u odnosu na regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene, a koji je CGES zahtijevao za narednu godinu 12,94 odsto nije utemeljeno”, ističe se u saopštenju.
Iz REGAGEN su naveli da je slično i sa zahjtevnom CGES za 2024. i 2025. godinu, za koje je agencija ocijenila da 31,08 odsto, odnono 28,71, nije utemeljeno.

“Konkretno, cijena angažovanog mrežnog kapacitea za korisnike direktno priključene na prenosni sistem (industrijski potrošači i CEDIS) će u narednoj godini biti gotovo duplo manja”, rekli su iz REGAGEN i dodali da će sa druge strane cijena opravdanih gubitaka koju će u sljedećoj godini plaćati ovi korisnici biti povećana u odnosu na ovu.

To povećanje je, kako su rekli, posljedica povećanja cijena električne energije na veleprodajnom tržištu, zbog čega je REGAGEN uvela višu i nižu tarifu kako bi umanjila efekte kod korisnika koji su raspoloženi da promjenom ponašanja, u smislu preraspodjele potrošnje tokom dana, ostvare uštede.

“Što se tiče korisnika distributivnog sistema, CEDIS je na otvorenoj sjednici zahtijevao povlačenje zahtjeva koji je dostvio blagovremeno 31. avgusta ove godine i kojim je tražio u prosjeku za oko 35,95 odsto veći prihod u odnosu na ovu godinu”, rekli sui z REGAGEN.

Kako je saopšteno, REGAGEN je donijela rješenje o obustavljanju postupka i, shodno zakonu, utvrdila privremene cijene na nivou trenutno važećih.

Navodi se da se zahtjevima COTEE, CEDIS i CGES sa pratećom dokumentacijom već od 1. septembra moglo pristupiti putem internet stranice i da je REGAGEN blagovremeno i objektivno informisala javnost o statusu i rezultatima obrade zahtjeva tih kompanija.

“Na internet stranici REGAGEN su objavljeni izvještaji o analizi zahtjevanih regulatorno dozvoljenih prihoda za naredni trogodišnji period koji su bili predmet javne rasprave u periodu od 1. do 8. novembra”, navodi se u saopštenju.

REGAGEN je, kako se dodaje, 18. novembra objavila i izvještaje o stavovima po primjedbama koje su dostavljene tokom javne rasprave sa rezulatima ispitnog postupka i propračunom cijena i naknada.

Oni su dodali da su kompanije i zainteresovana lica imali mogućnost da učestvuju u raspravi i na otvorenoj sjednici REGAGEN koja je održana u utorak.

“Ovakav pristup u radu REGAGEN i transparetnost u vođenju procesa je omogućio blagovremeno upoznavanje javnosti sa mogućim rezultatima postupka i doprinio kvalitetnijoj komunikaciji između zainteresovanih lica”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da su regulatorno dozvoljeni prihodi, naknade i cijene za rad COTEE i CGES utvrđene za 2023, 2024 i 2025. godinu.

“Privremene cijene za korišćenje distributivnog sistema električne energije utvđene su na niovu trenutno važećih cijena, i važe sve do početka primjene cijena koje bi REGAGEN utvrdila po zahtjevu koji bi podnio CEDIS”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije