Naslovnica Crna Gora Video: Promocija kulture i jezika Roma

Video: Promocija kulture i jezika Roma

Građanska alijansa je, u cilju unapređenja položaja Roma u Crnoj Gori i doprinosa njihovoj integraciji, snimila video o konkursu za najbolju novinarsku priču o promocij kulture i običaja pripadnika tog naroda, koji je raspisala ta nevladina organizacija.

Video je snimljen u okviru projekta “Promocija kulture i jezika Roma” koji je finansijski podržalo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Najčitanije