11 C
Podgorica
September 30, 2020.
Naslovnica Crna Gora Za usluge karantina 17,6 hiljada EUR

Za usluge karantina 17,6 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da usluge karantina u tri hotela preduzeća Comp Comerc, u iznosu 17,6 hiljada EUR, plati iz tekuće budžetske rezerve.

Kako je saopšteno, Vlada je bez održavanja sjednice usvojila Informaciju o neophodnosti plaćanja troškova pružanja usluge karantina preduzeću Comp Comerc.

„Hoteli Onogošt, Lighthouse i Vučje, koji posluju unutar ovog preduzeća, bili su ustupljeni Ministarstvu zdravlja u cilju preduzimanja mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanja I sprečavanja prenošenja korona virusa i to kao objekti za pružanje usluge karantina“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ukupni troškovi tri hotela za pružanje usluge karantina iznose 17.614 EUR.

Vlada je odobrila Preusmjerenje sredstava u ukupnom iznosu od 70 hiljada EUR sa tekuće budžtske rezerve na Državnu izbornu komisiju (DIK).

Kako su rekli iz Vlade, DIK je obavijestila Skupštinu i Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti da je zbog epidemiloške situacije i zdravstvenih preporuka morala da za rad na sprovođenju parlamentarnih i lokalnih izbora obezbijedila prostorije u skladu sa epidemiološkim standardima u koje mogu biti smješteni svi očekivani učesnici u izbornom procesu.

Iz Vlade su kazali da je usvojena je Informacija o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za realizaciju projekata asfaltiranja puta Kujevići – Grupe – Hadžići – Fejzići u opštini Rožaje i izgradnje filter stanice u okviru projekta rekonstrukcije vodovodne mreže i dovođenja prihvatnih voda od Modrog jezera – I faza u opštini Žabljak.

Odobreno je preusmjeravanje sredstava u iznosu od 280 hiljada EUR.

Iz Vlade su naveli da je za generalnog direktora Direktorata za projekte od kapitalnog značaja za kulturu i promociju i razvoj kreativnih industrija u Ministarstvu kulture imenovan je Aleksandar Pavićević, a za generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Veljko Milonjić.

„Za generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova, imenovan je Branislav Karadžić, a za generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova, Miljan Mugoša“, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz Vlade, dužnosti su razriješeni i predsjednica i članovi Upravnog odbora Centra za posredovanje.

„Za predsjednicu Upravnog odbora Centra za alternativno rješavanje sporova, imenovana je Nada Stanišić, sekretarka Ministarstva pravde, a za članove Momir Jauković, načelnik Direkcije za organizaciju pravosuđa u Ministarstvu pravde; Mladen Grdinić, sudija Osnovnog suda u Podgorici; Ana Stanković Mugoša, advokatica i Slavica Stijović, medijatorka“, dodaje se u saopštenju.

Skupštini akcionara „Plodovi Crne Gore“ Podgorica predloženo je da, zbog isteka mandata članova Odbora direktora ovog društva, za člana novog Odbora direktora, predstavnika državnog kapitala, izabere Vukotu Stanišića, načelnika Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Navodi se da je za članicu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, imenovana Tatjana Pejović, dosadašnja članica Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

„Dragan Đurović je opozvan sa dužnosti generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Srbiji, sa sjedištem u Sremskim Karlovcima, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona“, zaključuje se u saopštenju.

Najčitanije

Nova vlada određuje novi termin za auto-put

Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Nadzorni organ još nije odlučio o zahtjevu kineske kompanije China Road...