NaslovnicaArhivaU četvrtak isključenja u više opština

U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži,  u četvrtak 18. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra;

– u terminu od 09 do 16 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i  repetitor Zatrijebač;

– u terminu od 09 do 16 sati: željeznička stanica Bratonožići i Jelin Dub, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj;

– u terminu od 08 do 15 sati – zgrade u ulici Pera Ćetkovića.

Tuzi

– u terminu od 09 do 13 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 09 do 13 sati – dio Dinoše – Planinica;

 Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati – Vučiji Studenac;

– u terminu od 08 do 15 sati: Jelenak, Klanica, Kukoševina, Farma koka, Brojler, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Međice, Donje Selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba i Jablan.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 17 sati – Donji Klenak.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Rastiš, objekti prema ušću sa desne strane Ade Bojane i kompletno područje Starog grada.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18:00 sati – Lukići i Gornji Šestani;

– u terminu od 07 do 23 sati – Rena;

– u terminu od 09 do 15 sati – Kunje.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati – dio naselja Prijevorac i objekti u blizini plaže Lučice;

– u terminu od 10 do 12:30 sati – područje Petrovca i Buljarice (naizmjenična isključenja u trajanju do 30 minuta).

Kotor

– u terminu od 12 do 13 sati: Grbalj, Hotel “Aruba” i naselje – Aruba;

– u terminu od 11 do 12 sati: Risan, naselje oko stare fabrike Ljekobilje i dio Bujevine;

– u terminu od 12 do 13 sati: Risan, Novo Naselje i Stara Slanica;

– u terminu od 10:30 do 13 sati: Stari grad – Katedrala Sv. Tripuna i dio Grada od Katedrale do Gurdića;

– u terminu od 10:30 do 13 sati – Markov Rt i Stoliv;

– u terminu od 10 do 14 sati – Prčanj (kompleks zgrada iznad odmarališta Rivijera).

Tivat

– u terminu od 08 do 12 sati: Češljar, Peani, Radoševići i Džorovo.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Crno Brdo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: uže gradsko jezgro Berana, dio ul. Polimske, Četvrte crnogorske Brigade, Novog Naseljica, prigradsko naselje Pešca i dio sela Dapsići.

Plav

– u terminu od 08 do 14:30 sati – dio sela Grnčar.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Sređani.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Tucanje i selo Laze.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 i od 17 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina i Okladi;

– u terminu od 08 do 18 sati: Božovića Polje, Slijepač Most, Mijatovo Kolo, Pali, Jabučina, Gevčina, Tusto i Okladi;

– u terminu od 09 do 16 sati: Crnča, Ivanje, Radulići, Vrbe, Crhalj, Goduša, Kradenik, Sipanje, Ličine, Lazovići, Moravac, Godijevo, Stubo, Šipovice, Vrh, Negobratina, Sušica, Osmanbegovo Selo, Đalovići, Čampari i Dupljaci;

– u terminu od 09 do 15 sati – Gevčina i Tusto.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati – Pržišta;

– u terminu od 10 do 14 sati  – Gostilovina.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, manastir, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića i Drndari;

– u terminu od 09 do 14 sati – Bare;

– u terminu od 08 do 15 sati – Lug.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

Najčitanije