fbpx
NaslovnicaCrna GoraSmjenjivaće dekane ako budu nesavjesno radili

Smjenjivaće dekane ako budu nesavjesno radili

Podgorica, (MINA) – Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UCG) moći će da razrješava dekana ili direktora organizacione jedinice (fakultet, umjetnička akademija, institut i visoka škola) ako se ispostavi da je svojim ponašanjem povrijedio ugled funkcije koju obavlja.

Ta novina je predviđena u predloženom izmijenjenom i dopunjenom Statutu Univerziteta Crne Gore, u koji je Pobjeda imala uvid.

Statut je Upravni odbor usvojio u ponedjeljak na elektronskoj sjednici i uputio ga Vladi na davanje saglasnosti.

U predloženom aktu je propisano da se dekan, odnosno direktor ustanove može, takođe, razriješiti ako nestručno ili nesavjesno obavlja funkciju, ako ne izvršava zadatke predviđene zakonom i Statutom ili ih izvršava protivno njima ili prekorači ovlašćenja i time nanese štetu organizacionoj jedinici, odnosno Univerzitetu u većem obimu.

“Može biti razriješen dužnosti prije isteka perioda na koji je izabran ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora, odnosno za krivično djelo koje ga čini nedostojnim vršenja funkcije dekana, odnosno direktora. Može se razriješiti i ukoliko izgubi radnu sposobnost u skladu sa zakonom”, navedeno je u aktu.

Bez funkcije mogu ostati i onda ako se utvrdi da Univerzitet, odnosno organizaciona jedinica ostvaruje loše poslovne rezultate usljed nestručnog ili nesavjesnog rada.

Dekanu ili direktoru biće skraćen mandat ako se ponašaju na način koji predstavlja nečinjenje ili odbijanje ili zanemarivanje obavljanja dužnosti, ako se utvrdi da ima lične ili druge interese koji su u suprotnosti sa interesima Univerziteta, odnosno organizacione jedinice Univerziteta i u drugim slučajevima postojanja sukoba interesa.

Predviđeno je da bude smijenjen i u slučaju odsutnosti ili spriječenosti da obavlja dužnost dekana, odnosno direktora u periodu dužem od šest mjeseci.

Najčitanije