fbpx
10.9 C
Podgorica
October 6, 2022.
NaslovnicaCrna GoraRješenja za ukidanje administrativnih i biznis barijera

Rješenja za ukidanje administrativnih i biznis barijera

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je predlogom zakona o putevima predložilo najbolje rješenje za ukidanje administrativnih i biznis barijera, vodeći računa da se omogući nesmetan razvoj, izgradnja i održavanje puteva, kazao je direktor Direktorata za državne puteve Mirsad Ibrahimović.

On je podsjetio da je Zakon o putevima usvojen 2004. godine, a da je izmijenjen i dopunjen 2009., 2011. i 2017. godine.

Ibrahimović je kazao da je od donošenja važećeg Zakona o putevima došlo do značajnih promjena pravne regulative i bilo je neophodno usaglašavanje propisa u oblasti puteva.

“Pepoznata je potreba za izradu novog zakona kojim će se urediti oblast koja se odnosi na pravni položaj puteva, uslove i načine upravljanja, njihovu zaštitu i održavanje, kao i izvore i načine finansiranja, a posebno uslove izgradnje i rekonstrukcije puteva i inspekcijskog nadzora”, kazao je on.

Ibrahimović je naglasio da donošenje i implementacija tog zakona predstavlja dalje usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa propisima Evropske unije u oblasti putne infrastructure.

Ibrahimović je kazao da su odredbama Predloga zakona uvedeni tehnički propisi i standardi koji će omogućiti projektovanje i izgradnju bezbjednih puteva.

“Zakonskim i podzakonskim aktima uvodi se novi pristup kreiranju politike u ovoj oblasti koji se zasniva na projektovanju, izgradnji i održavanju putne infrastrukture na način da ta infrastruktura pored osnovne funkcije u svojoj eksplataciji ima i preventivnu funkciju kada je u pitanju bezbijednost saobraćaja”, kazao je on.

Prema njegovim riječima, to je stvaranje putne infrastrukture koja “tako reći prašta greške učesnika u saobraćaju, odnosno umanjuje njihove posledice”, čemu će se posvetiti posebna pažnja.

Predlogom zakona o putevima predviđene su određene naknade koje plaćaju korisnici javnih puteva (državnih i opštinskih), a koje su bile sadržane i u važećem Zakonu o putevima, ali su neke ukinute.

“Ukinute su naknade za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta, za postavljanje komercijalno-tržišnih, komercijalno-individualnih i komercijalno-informativnih natpisa na putu i pored puta, za priključenje prilaznog puta na javni put, i za inostrana drumska vozila, čime su se stvorili bolji poslovni uslovi”, kazao je Ibrahimović.

On je rekao da je unaprijeđen položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, poštovanjem principa jednakosti koji omogućava osobama sa invaliditetom da budu vozači, pod jednakim uslovima kao i lice bez invaliditeta.

“Predlogom Zakona o putevima oslobođeni su plaćanja korisničke naknade i putarine i godišenje naknade pri registraciji drumskih motornih vozila i posebne godišnje naknade za drumska motorna vozila za jedno putničko vozilo koje je objeleženo znakom pristupačnosti”, rekao je Ibrahimović.

Video materijal dostavilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

Najčitanije