fbpx
19.9 C
Podgorica
August 13, 2022.
NaslovnicaCrna GoraNacrt zakona pomak u ispunjavanju višegodišnjih preporuka

Nacrt zakona pomak u ispunjavanju višegodišnjih preporuka

Podgorica, (MINA) – Nacrt zakona o Sudskom savjetu i sudijama pomak je u ispunjavanju višegodišnjih preporuka međunarodnih tijela u cilju stvaranja nezavisnog i nepristrasnog sudstva, ali izmjene su mogle biti i većeg obima, ocijenili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz HRA su kazali da treba obezbijediti depolitizaciju Sudskog savjeta daljim preciziranjem uslova za izbor uglednih pravnika, tako da se spriječi da se u Savjetu nađu osobe koje samo dan prije izbora podnesu ostavku na političku funkciju.

HRA će, kako su poručili, nastaviti da se zalaže da članove Sudskog savjeta predlažu i nevladine organizacije (NVO), kao što je propisano za Tužilački savjet.

Iz te NVO ocijenili su da je okrugli sto o izmjenama zakona, koji je održan u ponedjeljak, bio preuranjen, pa ga treba ponoviti na kraju javne rasprave, kada svi zainteresovani dostave primjedbe.

Prema njihovim riječima, Ministarstvo pravde pokazalo je znatno veći stepen transparentnosti i volje da uključi javnost u izmjene zakona nego što je to prošle godine bio slučaj s izmjenama Zakona o državnom tužilaštvu.

U HRA smatraju da bi bilo značajno da se u proces izrade zakona uključi i Venecijanska komisija.

Iz te NVO podsjetili su da je Ministarstvo pravde objavilo Nacrt izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama 11. jula, s pozivom na javnu raspravu koja će trajati narednih 30 dana.

“Javne rasprave su neophodne da bi se obezbijedio najbolji mogući kvalitet propisa i povećalo povjerenje građana, a posebno stručne javnosti, u demokratski proces koji ostvaruje javni interes”, kaže se u saopštenju.

To je, kako su naveli iz HRA, posebno značajno ako se uzme u obzir da je javna rasprava izostala prilikom izmjena Zakona o državnom tužilaštvu prošle godine.

Oni su dodali da se nadaju da će Ministarstvo pravde organizovati još jedan okrugli sto po okončanju javne rasprave.

Kako su kazali iz HRA, Ministarstvo na taj način treba da ohrabri sve da se zainteresuju i doprinesu da jedan od najvažnijih zakona za pravosuđe bude što bolji.

“Činjenica je da izmjene predstavljaju prve značajne izmjene Zakona od 2015. godine, ne računajući zakonsku intervenciju kojom je produžen mandat uglednim pravnicima 2018”, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su naveli da Nacrt zakona sadrži 79 članova.

“Od kojih se u gotovo svakom nalazi i više značajnih izmjena u pogledu sastava i izbora članova Sudskog savjeta, izbora kandidata za sudije, sudija i predsjednika sudova, postupka ocjenjivanja i utvrđivanja odgovornosti sudija, formulacije disciplinskih prekršaja”, navodi se u saopštenju.

Iz HRA su rekli da su u toku prethodne sedmice dva dana bila neradna zbog državnog praznika, što je ostavilo svega dva radna dana za pripremu za skup, što je nedovoljno.

Oni su dodali da je i članovima radne grupe bilo potrebno obezbijediti više vremena da se pripreme za okrugli sto.

Iz HRA su naveli da su na posljednju radnu verziju Nacrta zakona nedavno komentare dali međunarodni eksperti Savjeta Evrope.

Oni su pozvali Ministarstvo pravde da na svojoj stranici objavi komentare međunarodnih eksperata Savjeta Evrope na predložena zakonska rješenja i tako uspostavi novu dobru praksu.

Iz HRA su kazali da je radna grupa koja je radila na izmjenama zakona formirana početkom oktobra prošle godine i u njoj se nalazila pravna savjetnica te NVO Marija Vesković.

“Osnovni cilj je bio da se u radnoj grupi založimo za dosljedno uvođenje garancija protiv sukoba interesa kod svih članova Savjeta i garancija nezavisnosti od političkog uticaja kod članova koji se biraju iz reda uglednih pravnika”, kaže se u saopštenju.

Taj cilj je, kako su rekli iz HRA, u znatnoj mjeri ostvaren.

Kako su naveli, u nacrtu zakona su se našle odredbe o sprečavanju sukoba interesa i nezavisnosti od političkog uticaja kod svih članova Sudskog savjeta.

To, kako su kazali iz HRA, ujedno predstavlja ispunjavanje preporuka Grupe država protiv korupcije Savjeta Evrope (GRECO) i Evropske mreže sudskih savjeta.

“U odnosu na članove iz reda sudija je, bez opravdanih razloga, napravljena razlika u odnosu na vremensko ograničenje izbora osoba koje su ranije bile politički aktivne”, navodi se u saopštenju.

Iz HRA su rekli da, prema predloženom rješenju, bivši funkcioneri političkih partija ne mogu biti izabrani za članove Savjeta iz reda sudija ako su se nalazili na tim pozicijama u prethodnih deset godina.

“Međutim, iz nepoznatog razloga je uslov blaže postavljen kada se radi o politički angažovanim osobama i bivšim članovima Vlade za koje se zahtijeva da nijesu bili na tim pozicijama prethodnih pet godina”, kaže se u saopštenju.

U HRA smatraju da treba izjednačiti uslove u pogledu prethodnog političkog angažmana jer se jedino na taj način postiže potpuna nezavisnost od političkog uticaja.

Prema njihovim riječima, neprecizna formulacija postoji i kod članova iz reda uglednih pravnika, takođe u odnosu na političke povezane osobe.

“Konkretno, kod bivših političkih funkcionera se uopšte ne navodi vremenski period u okviru kojeg tim osobama nije moguće da se prijave za člana Sudskog savjeta”, kaže se u saopštenju.

Ocjenjuje se da to otvara ozbiljnu opasnost da se u Sudskom savjetu nađu osobe koje samo dan pred prijavu podnesu ostavku na političku funkciju.

Iz HRA su, u cilju sprečavanja mogućih zloupotreba i potpunog ostvarenja depolitizacije Sudskog savjeta, predložili da se uslovi za izbor osoba koje nijesu politički povezane ujednače u odnosu na sve članove Savjeta.

“Značajan broj i drugih preporuka i predloga HRA je našao mjesto u Nacrtu zakona, što nas posebno raduje”, naveli su iz te NVO.

U Nacrt zakona su, kako su kazali, uvršteni njihovi predlozi koji se odnose na sastav Komisije za Etički kodeks sudija, uslove za izbor i postupak razrješenja tih članova koji ranije nijesu bili propisani, ograničenje mandata članova Savjeta, odlaganje izvršenja odluka Savjeta do okončanja upravnog spora.

“Kao i na ovlašćenje članova Savjeta da prvi put mogu da sami iniciraju pokretanje disciplinskog postupka protiv sudija, mogućnost udaljenja kandidata iz daljih postupaka za izbor u slučaju varanja na testu”, naveli su iz HRA.

Iz te NVO rekli su da treba još precizirati formulacije disciplinskih prekršaja, da bi se razlikovali od kršenja Kodeksa etike, i uvrstiti odredbu o sprečavanju sukoba interesa kod svih članova Komisije za etički kodeks sudija, jer te odredbe sad važe samo za predsjednika te Komisije.

Kako su rekli, treba uvrstiti odredbe o izuzeću članova Komisije za Etički kodeks sudija, da se dva člana Sudskog savjeta biraju iz reda sudija Vrhovnog, Apelacionog, Upravnog, Višeg suda za prekršaje i viših sudova i dva člana iz reda sudija osnovnih i sudova za prekršaje.

Iz HRA su kazali da treba uvrstiti odredbe o izboru članova Sudskog savjeta iz reda sudija, o predlaganju članova Savjeta iz reda uglednih pravnika od strane institucija i strukovnih udruženja, kao što su Advokatska komora, pravni fakulteti i NVO.

Oni su naveli da treba uvrstiti odredbe o uslovima za izbor sudija Vrhovnog suda, o pravu na uvid u dokumentaciju drugih kandidata u postupku izbora sudija, za potrebe pokretanja upravnog spora.

Iz HRA su poručili da je potrebno uvrtsiti odredbu o ocjenjivanju sudija koje bi omogućile da se kvalitet rada sudija cijeni u odnosu na odluke Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava, koje zapravo predstavljaju ocjenu rada sudije u primjeni Ustava i međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

“Kao i odredbe o kriterijuma za ocjenjivanje sudija koje bi posebno mjesto dale poštovanju sudijske etike i o disciplinskoj odgovornosti sudija tako da se ovlašćenje za pokretanje disciplinskog postupka povjeri i disciplinskom tužiocu”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Zozep Borelj

Borelj uputio saučešće porodicama stradalih

Podgorica, (MINA) - Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku, Žozep...