fbpx
NaslovnicaCrna GoraFinansiranje projekata za jačanje kapaciteta dijaspore

Finansiranje projekata za jačanje kapaciteta dijaspore

Podgorica, (MINA) – Javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa organizacija dijaspore važan je mehanizam podrške njihovom radu i aktivnostima, ocijenila je pomoćnica direktora Uprave za dijasporu Elvira Bekteši, navodeći da je interesovanje za učestvovanje na konkursu veliko.

Uprava za dijasporu donijela je, na osnovu obrazloženog predloge Komisije, Odluku o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa, odnosno projekata organizacija dijaspore-iseljenika u ovoj godini, za šta je opredijeljeno 130 hiljada EUR.

Bekteši je ocijenila da su organizacije koje okupljaju dijasporu, a kojih ima više od dvije stotine, jedan od važnih stubova saradnje i ukupnih odnosa i veza Crne Gore sa dijasporom u zemljama njihovog prijema.

Ona je rekla da se iz tog razloga vodilo računa da se Zakonom o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima propiše obaveza Uprave da pruža podršku radu i aktivnostima organizacija dijaspore kroz raspisivanje godišnjeg Javnog konkursa.

„Ovo je vjerovatno jedan od najznačajnijih projekta Uprave direktno usmjeren na organizacije dijaspore i važan mehanizam podrške njihovom radu i aktivnostima“, kazala je Bekteši u intervjuu agenciji MINA.

Ona je poručila da snaženjem organizacija dijaspore, jačanjem njihovih kapaciteta obezbjeđivanjem finansija za realizaciju aktivnosti, Uprava želi da podstakne njihov doprinos u ostvarivanju i jačanju veza i saradnje Crne Gore sa dijasporom na svim poljima.

Bekteši je objasnila da na Javnom konkursu organizacije dijaspore imaju mogućnost da konkurišu sa programima, odnosno projektima iz utvrđenih i zakonom precizno definisanih oblasti saradnje, čime se dodatno obezbjeđuje ispunjavanje ciljeva definisanih zakonom i strateškim dokumentima Vlade u vezi sa dijasporom.

Ona je kazala da sva udruženja iseljenika po pravilu počivaju na principu dobrovoljnosti i volonterskom radu, čiji je jedini motiv želja da se očuva identitet, ojačaju veze Crnom Gorom i kako i koliko se može, pomogne zavičaju i matičnoj zemlji.

Bekteši je rekao da je ta pomoć konstanta, nešto na što Crna Gora može računati bez obzira na prilike, a u otežanim okolnostima čak i pojačana.

„Primjer za to je i aktuelna situacija u kojoj je naša dijaspora, iako i sama pogođena pandemijom virusa COVID 19, samo individualnim ili kolektivnim novčanim donacijama o kojima Uprava ima evidenciju, uputila pomoć Crnoj Gori u iznosu od blizu milion EUR“, navela je Bekteši.

Ona je podsjetila da je Uprava za dijasporu prvi put raspisala Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata organizacija dijaspore-iseljenika prošle godine.

Prema njenim riječima, prve godine realizacije Uprava je za tu svrhu opredijelila 100 hiljada EUR.

Bekteši je rekla da je očekivano, prvi konkurs izazvao veliko interesovanje organizacija dijaspore, a da je podržano 56 programa odnosno projekata od kojih je najveći dio u potpunosti realizovan.

„Već je prvi konkurs dao odlične rezultate, dijaspora je praktično oživjela, a najveći rezultati osjećaju se u zemljama regiona – Srbija, Albanija, Makedonija, Bosna i Hercegovina“, istakla je Bekteši.

Ona je kazala da je iz tog razloga Uprava ove godine za opredijelila 130 hiljada EUR, što je povećanje od čak 30 odsto u odnosu na prethodnu.

Bekteši je podsjetila da je na osnovu obrazloženog predloga međuresorne Komisije za dodjelu sredstava koja je vrednovala prijavljene projekte donijeta odluka o raspodjeli kompletnog raspoloživog fonda na 61 program odnosno projekat koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države.

„Realizacijom projekata koji su podržani, očekujemo rezultate i unapredjenja u oblastima saradnje na koji su ovi projekti usmjereni, a to su prije svega očuvanje i njegovanje identiteta, unapredjenje ukupnih veza i saradnje izmedju matice i dijaspore, kao i zaštitu prava i položaja naših zajednica u zemljama prijema“, navela je Bekteši.

Ona je rekla da se dugoročnije, realizacijom ovog projekta očekuje snaženje i izgradnja kapaciteta organizacija dijaspore u svijetu, njihovo međusobno umrežavanje i povezivanje u cilju ostvarivanja pitanja od interesa za dijasporu i maticu.

Ona je kazala da je interesovanje za konkurs uprkos okolnostima, bilo veće nego prošle godine.

Bekteši je podsjetila da na adresu Uprave u propisanom roku pristiglo je 77 prijava programa odnosno projekata, koji su kandidovani od 53 organizacije dijaspore iz ukupno 17 zemalja.

Ona je rekla da je za sufinansiranje na predlog Komisije za raspodjelu sredstava koji je u potpunosti uvažen, odobren 61 projekat koji su kandidovale 44 organizacije dijaspore.

„Sve ovo govori o velikom interesovanju za ovaj projekat Uprave za dijasporu, a nameće nam i obavezu njegovog unapredjenja ne samo u dijelu povećanja iznosa sredstava koje će Uprava opredjeljivati u ovu svrhu, već i u kvalitativnom smislu“, kazala je Bekteši.

Ona je navela da će stoga Uprava osmisliti vodič za pripremu i pisanje projekata koji se sufinansiraju putem ovog konkursa.

„U okviru kojeg ćemo dati bliže informacije i uputstva o načinu konkusanja, elementima koje projekat treba da sadžri, formulaciji i pripremi projekata, izvještavanju po odobrenju sredstava i ostalim važnim pitanjima vezanim za dodjelu sredstava od strane Uprave“, rekla je Bekteši.

Javni konkurs za za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore raspisuje se u prvom kvartalu svake godine.
Organizacije dijaspore – iseljenika imaju mogućnost konkurisati sa programima odnosno projektima iz utvrđenih i široko postavljenih oblasti saradnje – očuvanja državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori, očuvanja kulturnog identiteta.

Mogu konkurisati i sa programima iz oblasti jačanja obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje, informisanja i povezivanja, zaštite prava i položaja dijaspore – iseljenika i unapređenja privrednog partnerstva.

Najčitanije