fbpx
18.9 C
Podgorica
August 15, 2022.
NaslovnicaCrna GoraDruštvoSpecijalni dodatak za zaposlene u Odsjeku za suzbijanje krijumičarenja

Specijalni dodatak za zaposlene u Odsjeku za suzbijanje krijumičarenja

Podgorica, (MINA) – Zaposleni u Odsjeku za suzbijanje krijumičarenja Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu ostvarivaće pravo na specijalni dodatak, predviđeno je dopunama Odluke o specijalnom dodatku, koji je danas usvojen na Vladi.

Iz Vlade su naveli da je povećanje materijalnog statusa te grupe zaposlenih ocijenjeno opravdanim, imajući u vidu složenost i značaj poslova koje obavljaju.

Kako su saopštili, propisano i da pravo na specijalni dodatak u visini od 30 odsto osnovne zarade imaju direktor i pomoćnik direktora Agencije za sprečavanje korupcije.

Vlada je donijela Odluku o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kao i izmjene odluka o obrazovanju radnih grupa za pregovaračka poglavlja 23 i 24.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, čija će uloga biti podsticanje dijaloga o politikama otvorene uprave, s naglaskom na razvoj, sprovođenje, monitoring sprovođenja i evaluaciju nacionalnih akcionih planova za sprovođenje ove globalne inicijative.

Pojašnjeno je da Operativni tim čine rukovodilac, odnosno ministar javne uprave, zamjenik rukovodioca i 21 član, među kojima su devet predstavnika nevladinih organizacija (NVO).

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Agencije za zaštitu konkurencije, kojom se bliže uređuje postupak glasanja na sjednicama Savjeta Agencije, kao i postupanje u slučaju odsutnosti predsjednika Savjeta.

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025, za period od ove do naredne godine, sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za prošlu godinu.

Kako je saopšteno, strateški cilj Plana je poboljšanje socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, unapređenjem inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na promociji jednakosti, borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva.

“U Izvještaju za prošlu godinu se navodi da su od 122 aktivnosti realizovane je 82 ili 67.2 odsto, djelimično je realizovano 13 ili 10.6 odsto, dok je nerealizovano 27 aktivnosti ili 22.1 odsto”, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za period 2019-2023, za ovu godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za prošlu godinu.

“Između ostalog, planiran je i početak pripreme Zakona o pravnom prepoznavanju roda na bazi samoopredjeljenja, koji je sastavni dio Strategije, a njegovo donošenje predviđeno je u narednoj godini”, kazali su iz Vlade.

Oni su naveli da je stepen realizacije aktivnosti koje su predviđene Planom za prošlu godinu na dosta visokom nivou i da se može konstatovati da je zadovoljavajući, imajući u vidu da je Zakon o budžetu kasnije usvojen, što je dovelo do toga da se neke aktivnosti odlože.

“Blizu 60 odsto aktivnosti je potpuno realizovano i 17 odsto djelimično realizovano, dok je za 23 odsto aktivnosti izostala realizacija”, rekli su iz Vlade.

Kako su dodali, Vlada je usvojila Informaciju o implementaciji projektaizgradnje Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu.

Oni su naveli da je rekonstrukcija, sanacija i izgradnja ustanova Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), koja podrazumijeva i gradnju zatvora na sjeveru Crne Gore, predviđena Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija od 2017 do prošle godine.

“Glavni cilj projekta je izgradnja objekta UIKS u Mojkovcu, u skladu sa međunarodnim standardima, a u cilju poboljšanja uslova za izvršenje kazne zatvora i dugotrajnog zatvora u Crnoj Gori”, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da je predračunska vrijednost izvođenja radova po Glavnom projektu 23,33 miliona EUR.

“Iz grant aranžmana Investicionog okvira za Zapadni Balkan obezbijeđeno je 1,2 miliona EUR za pripremu idejnog i glavnog projekta, dok vrijednost sredstava koja su planirana kroz kredit CEB iznosi 15 miliona EUR”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, zbog pandemije virusa COVID-19, potpisivanje odloženo za treći kvartal ove godine.

“Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da intenzivira aktivnosti na usaglašavanju i potpisivanju Ugovora o kreditu sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, dok je Ministarstvo pravde zaduženo da obrazuje Projektni odbor”, kaže se u dokumentu.

Produžen je Memorandum o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva odbrane i Atlantskog saveza, kojim Vlada je prihvatila da bude pokrovitelj planiranih aktivnosti te organizacije tokom ove i naredne godine i pruži finansijsku podršku od 120 hiljada EUR.

“Pri čemu će resorna ministarstva pružiti punu logističku podršku u njihovoj realizaciji”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o finansiranju medrese “Mehmed Fatih” iz Podgorice u kojoj se navodi da su za nesmetani rad škole neophodna finansijska sredstva od 800 hiljada EUR.

“Uvidom u raspoloživa sredstva potrošačke jedinice Ministarstva prosvjete, Ministarstvo finansija je konstatovalo da postoje sredstva za tu namjenu”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da je usvojena Informacija o nelegalnoj eksploataciji riječnih nanosa, odnosno šljunka i pijeska iz svih vodotoka, dodajući da su dali saglasnost za Korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve.

“U skladu sa Zaključcima Skupštine Crne Gore, povodom donošenja Zakona o budžetu za ovu godinu, Vlada je opredijelila po 50 hiljada EUR Naučnoj ustanovi Institut za srpsku kulturu i Udruženju književnika Crne Gore, za realizaciju planiranih programskih aktivnosti”, rekli su iz Vlade.

Vlada je usvojila predloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva prosvjete, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, kao i Ministartva ekonomskog razvoja i turizma.

Data je saglasnost za popunu sedam radnih mjesta u Direktoratu za plaćanja/IPARD Agenciji pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja nisu predviđena Kadrovskim planom organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore.

“Plan Ministarstva je da Direktorat za plaćanja preuzme implementaciju svih nacionalnih plaćanja u poljoprivredi i preraste u Agenciju za plaćanja u skladu sa ciljevima pristupanja EU”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta “Prečišćavanje otpadnih voda u opštini Ulcinj – izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i povezane infrastrukture”, i prihvatila tekst Ugovora o donaciji.

“Ugovor o donaciji, vrijedan 974.780 EUR, potpisaće Njemačka razvojna banka i Crna Gora koju predstavlja Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Vodacom iz Tivta”, kaže se u dokumentu.

Vlada je usvojila Analizu rada Savjeta za kontrolu biračkog spiska.

“Zaključeno je da se započete aktivnosti nastave, uz zaduženje Ministarstvu unutrašnjih poslova da pripremi i Vladi dostavi Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Savjeta”, rekli su iz Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

zgrada predsjednika

Još jedan čin nepoštovanja crnogorskih institucija

Podgorica, (MINA) – Na adresu kabineta predsjednika Crne Gore danas je dostavljeno pismo predsjednika...