fbpx
34.7 C
Podgorica
August 7, 2022.
NaslovnicaCrna GoraKuća Vujovića jedan u nizu problema loše planske dokumentacije

Kuća Vujovića jedan u nizu problema loše planske dokumentacije

Podgorica, (MINA) – Kuća Vujovića jedan u nizu problema loše planske dokumentacije i decenijske nebrige o kulturnim dobrima, saopštila je ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović.

U Bokeškoj ulici u Podgorici u subotu je srušena fasada kuće Vujovića sagrađena početkom 20. vijeka.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Novaković Đurović kazala je da će taj resor Vladi u najkraćem roku predložiti propisivanje zabrane građenja na brojnim urbanističkim parcelama u Glavnom gradu, do donošenja Plana generalne regulacije.

“Naslijedjene decenijske probleme nije realno riješiti “preko noći””, rekla je ona.

Ona je navela da je novo rukovodstvo Ministarstva naslijedilo haotičnu situaciju u sektoru prostornog planiranja i preko 600 važećih planskih dokumenata prilikom čije izrade nije u dovoljnoj mjeri vođeno računa o javnom interesu.

Kako je dodala, s obzirom na to, Ministarstvo preduzimaju mjere hitne revizije planskih dokumenata, kako se situacije poput te u Bokeškoj ulici ne bi ponavljale.

“Samo na prostoru Glavnog grada važi preko 150 planskih dokumenata koje je posljednjih deset godina usvajala Skupština Glavnog grada, a kojima je ucrtan veliki broj objekata čijom izgradnjom bi došlo do drastičnog narušavanja kvaliteta života i devastacije prostornih resursa Podgorice”, kazala je ona.

Prema riječima Novaković Đurović, jedno od takvih loših i naslijeđenih planskih rješenja jeste i Urbanistički projekat (UP) “Nova Varoš – Blok E”, čiju izradu je finansirao Glavni grad.

Ona je kazala da je taj UP gradska Skupština usvojila tokom 2011. godine, po kome se danas na prostoru Bokeške ulice izvode novi građevinski radovi.

UT uslove je, kako je dodala Novaković Đurović, izdao Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada 21. decembra prošle godine.

Novaković Đurović kazala je da je na osnovu tog planskog dokumenta, koji je investitorima omogućio prikupljanje potrebne dokumentacije u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Zakona o upravnom postupku, Glavni državni arhitekta (GDA) je 11. marta izdao saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju poslovnog objekta na urbanističkim parcelama UP 36, 37 i 38, u zahvatu UP “Nova Varoš – Blok E” u Podgorici.

Nakon toga, Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje Ministarstvo 7. jula je na propisanom obrascu predata prijava građenja i dokumentacija uz prijavu građenja poslovnog objekta na lokaciji katastarske parcele broj 3857/1 KO Podgorica II to jest na UP 36, UP 37 i UP 38 u zahvatu UP „Nova Varoš – Blok E“, u Podgorici, od s subjekta nadzora – investitora „Corner Construction“ Podgorica i „Coinis“ Podgorica.

“Inspekcijskom kontrolom utvrđeno je činjenično stanje i konstatovano zapisnički da je ista u skladu sa članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata”, rekla je ona.

Novaković Đurović je rekla da je u skladu sa ovlašćenjima urbanističko – građevinskog inspektora, izvršena kontrola revidovanog glavnog projekta predmetnog objekta u odnosu na izdate UT uslove, odnosno na važeći planski dokument “Nova Varoš – Blok E”.

Prema njenim riječima, tom prilikom utvrđeno je da se na UP 36 nalazi kuća Vujovića prikazana kao ruševina, a da je planom intervencija predmetni objekat obuhvaćen mjerama zaštite i djelimične zaštite te da se intervencije za objekte „posebnog tretmana“ mogu sprovoditi na dva načina, zavisno od kvaliteta onoga što se čuva i mogućeg načina rekonstrukcije.

Dodaje se da je jedan od načina – rušenje postojećih objekata i ponovna gradnja u skladu sa zadatim novim uslovima spratnosti i slično.

Novaković Đurović je rekla da objekat kuće Vujovića nema status kulturnog dobra.

“U saznanju smo da je Uprava za zaštitu kulturnih dobara odbila tu inicijativu 2016. godine”, kazala je ona.

Izvršenim uvidom u Registar kulturnih dobara, kako je kazala Novaković Đurović, utvrđeno je da predmetni objekat nema status kulturnog dobra i da UT uslovi izdati od Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada ne sadrže potrebne konzervatorske uslove, a koji propisuju potrebu izrade konzervatorskog projekta za predmetni objekat.

Novaković Đurović je navela da investitor nije bio u zakonskoj obavezi da prilikom radova sačuva taj objekat, s obzirom na činjenicu da gradski Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj prilikom izdavanja UT uslova nije propisao konzervatorske uslove za kuću Vujovića.

“Sa žaljenjem konstatujem da je zbog višedecenijskog nemara gradskih i državnih institucija, kao i zbog nepostojanja volje da se podrobnije razmotri Inicijativa o proglašenju kuće Vujovića zaštićenim kulturno-istorijskim dobrom, došlo do rušenja navedenog objekta, određenog simboličkog i istorijskog značaja po Podgoricu”, rekla je Novaković Đurović.

Prema njenim riječima, Ministarstvo je u prethodna 24 sata preduzelo dodatne aktivnosti, pa je u subotu izvršen inspekcijski nadzor radova nad tim objektom o čemu je sačinjen zapisnik i konstatovano utvrđeno činjenično stanje.

Novaković Đurović je kazala da je danas u službenim prostorijama urbainstičko-građevinske inspekcije održan sastanak sa predstavnicima stručnog nadzora, „Studio K“ Podgorica, i zainteresovanim trećim licem na kojem su precizirane dalje mjere i radnje u cilju bezbjednosti lica, susjednih objekata i okoline.

“U svijetlu hitnih mjera revizije naslijeđene planske dokumentacije u Glavnom gradu, Ministarstvo će Vladi u najkraćem roku predložiti propisivanje zabrane građenja na brojnim urbanističkim parcelama do donošenja Plana generalne regulacije, u onim slučajevima u kojima nijesu stečena prava građenja, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata”, rekla je Novaković Đurović.

Ona je navela i da će Ministarstvo u najkraćem roku sačiniti Radnu grupu sastavljenu od prepoznatih stručnjaka iz oblasti urbanog planiranja, koja će predložiti nove korekcije važećih planova, u skladu sa zakonskim mogućnostima, kako bi se spriječila nova devastacija prostora u Glavnom gradu.

Novaković Đurović je rekla da je činjenica da je većina važećih planskih dokumenata mogla biti drastično bolja, kao i da je naslijeđeni haos u sektoru prostornog planiranja nemoguće rješavati “preko noći”.

Ona je dodala i da će Ministarstvo učiniti da pokrene neophodne mehanizme i iz korijena promijeni dosadašnji način planiranja prostora, kako bi se više vodilo računa o javnom interesu i kvalitetu života građana, kao najvažnijih i najbrojnijih korisnika prostora.

“Sa tim u vezi, Ministarstvo ove sedmice otpočinje proces izrade novog sistemskog zakona- o planiranju prostora i izgradnji objekata”, kazala je Novaković Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije