fbpx
NaslovnicaCrna GoraDruštvoVlada da poveća broj socijalnih radnika i školskih pedagoga

Vlada da poveća broj socijalnih radnika i školskih pedagoga

Podgorica, (MINA) – UNICEF je pozvao Vladu Crne Gore da poveća broj socijalnih radnika i školskih pedagoga.

Šef predstavništva UNICEF-A u Crnoj Gori Huan Santander je, povodom nedavnih slučajeva nasilja među djecom i mladima u Crnoj Gori, kazao da svi žele najbolje za svako dijete, a da to počinje sa bezbjednošću.

“Sva djeca treba da budu bezbjedna kod kuće, u školi, na ulici, uvijek i svuda”, rekao je Santander.

On je dodao da je, da bi to bilo postignuto, prevencija najbolja strategija.

“Zato UNICEF hitno poziva Vladu da se poveća broj socijalnih radnika i školskih psihologa, kao i da se svakom roditelju pruži prilika da ide u školu roditeljstva, a svakom učeniku da u svojoj školi pohađa program razvoja socio-emocionalnih vještina „Moje vrijednosti i vrline“”, poručio je Santander.

Kako je rekao, to su preporuke koje Vlada može odmah da počne da sprovodi.

Iz UNICEF-a su pozvali na hitno djelovanje nadležnih državnih institucija, ali i cIjelog društva, kako bi se osiguralo da sva djeca u Crnoj Gori budu bezbjedna.

“Svi odrasli građani, a naročito lideri, imaju odgovornost da djeci budu uzori u pogledu poštovanja drugih ljudi i miroljubivog ponašanja”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da se Crna Gora, kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta, obavezala da će svakoj djevojčici i dječaku garantovati pravo na život u miru i dostojanstvu i da će ih zaštititi od svih vidova nasilja.

“Kako bi svako dijete ostvarilo pravo na bezbjednost, UNICEF preporučuje Vladi Crne Gore da hitno preduzme niz radnji kako bi osigurala bezbjednost i dobrobit sve djece i što bolje pripremila sistem za prevenciju i zaštitu sve djece od svih oblika nasilja, uključujući i vršnjačko”, kaže se u saopštenju.

Iz UNICEF-a su istakli da prvo treba razumjeti da društvo bez nasilja nastaje kod kuće, unutar svake porodice.

Oni su kazali da je roditeljstvo jedna od najvažnijih, ali i najzahtjevnijih odgovornosti koje osoba može imati, pa je svakom roditelju neophodno pružiti podršku kako bi bez nasilja odgajao djecu u porodičnom okruženju ispunjenom ljubavlju.

Kako su kazali, istraživanje UNICEF-a iz 2018. godine ukazalo je na činjenicu da je dvije trećine djece u Crnoj Gori uzrasta od jedne godine do 14 godina pretrpjelo neki oblik fizičkog kažnjavanja ili psihičke agresije od odraslih članova domaćinstva u mjesecu koji je prethodio istraživanju.

“Iz tog razloga, uz podršku UNICEF-a, pokrenuti su programi podrške roditeljstvu u skoro polovini opština u Crnoj Gori”, naveli su iz UNICEF-a.

U saopštenju se navodi da roditelji koji su pohađali program pod nazivom „Brižne porodice“ kažu da sad lakše rješavaju probleme sa djecom i to bez nasilne discipline, kao i da se rjeđe suočavaju sa problemima u ponašanju djece.

UNICEF je apelovao na Vladu da finansira škole roditeljstva i učini ih dostupnim svakom roditelju u zemlji.

Kako su kazali, druga neophodna stavka je da škole moraju biti bezbjedan prostor za svako dijete.

“Da bi se to postiglo, UNICEF poziva na jačanje kapaciteta sistema obrazovanja da djelotvornije spriječava nasilje i reaguje na njega. Konkretno, neophodno je hitno povećati broj psihologa kako bi se pružila adekvatna podrška i djeci i nastavnicima i osiguralo rano otkrivanje djece u riziku”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da sada svega 73 psihologa pruža podršku djeci koja pohađaju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole u Crnoj Gori, a kojih je 120 hiljada.

Iz UNICEF-a su kazali da, da bi se spriječilo vršnjačko nasilje, djeca moraju razviti odgovarajuće vještine i da je neophodno osigurati da se program za razvoj socio-emocionalnih vještina učenika „Moje vrline i vrijednosti“ sprovodi u svim školama, u okviru svakodnevne nastave i učenja.

Oni su podsjetili da je taj program uveden u obrazovni sistem Crne Gore 2015. godine uz podršku UNICEF-a i Zavoda za školstvo.

“Trenutno, timovi nastavnika u preko 100 osnovnih i srednjih škola sprovode program „Moje vrline i vrijednosti“ i tako podržavaju više od 20.000 učenika da nauče da prepoznaju sopstvene i tuđe emocije, da razviju toleranciju i empatiju, kao i da probleme rješavaju bez nasilja”, navodi se u saopštenju.

Iz UNICEF-a su dodali da škole treba da sprovode akcije koje se zasnivaju na podacima.

“UNICEF, stoga, poziva obrazovni sistem da nastavi s redovnim prikupljanjem podataka o broju i vrstama nasilja u školama i mjerama koje škole preduzimaju u cilju sprečavanja nasilja i pružanja podrške djeci kada do njega dođe, kako bi se osigurale kvalitetne i djelotvorne akcije na nivou škole i sistema”, rekli su iz UNICEF-a.

Iz te organizacije su rekli da je, uz njihovu podršku, u obrazovni sistem Crne Gore uvedena baza podataka kroz koju je moguće pratiti ove informacije.

Ipak, kako su dodali, škole treba da redovno ažuriraju ovu bazu podataka, kako bi obrazovni sistem mogao da je koristi za adekvatno planiranje, sprovođenje i praćenje politika protiv nasilja u školama.

“Na kraju, da bi se osigurala efikasna implementacija i održivost ovih akcija, nova Strategija reforme obrazovnog sistema, koja će biti razvijena ove godine, treba da obuhvati sve ove akcije za prevenciju vršnjačkog nasilja i pružanje adekvatne podrške svim dječacima i djevojčicama u školama u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se treći važan segment odnosi na lokalne zajednice u Crnoj Gori kojima je, kako su rekli iz UNICEF-a, neophodna jača podrška sistema socijalne zaštite, a naročito djeci i porodicama kojima su usluge socijalne zaštite prijeko potrebne.

“Sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori suočava se s problemom ograničene dostupnosti podrške porodicama i djeci u riziku ili žrtvama nasilja, a održivost postojećih usluga stalno je pod znakom pitanja” rekli su iz UNICEF-a i pozvali državu da pod hitno poveća broj socijalnih radnika u Crnoj Gori.

UNICEF-ova analiza iz 2018. godine pokazala je da centrima za socijalni rad u Crnoj Gori nedostaje najmanje 50 socijalnih radnika, koji bi trebalo da rade kao voditelji slučaja i obezbijede usluge podrške djeci i porodicama u riziku u njihovoj lokalnoj zajednici.

“Neophodno je, u najkraćem roku, izraditi novu petogodišnju strategiju za prevenciju i zaštitu djece od nasilja koja bi trebalo da obuhvati sve pomenute akcije”, naglasili su iz UNICEF-a.

Prema nalazima UNICEF-ovog izvještaja pod nazivom Svakodnevna lekcija: ‘ZAUSTAVIMOnasilje u školama, iz 2018. godine, na globalnom nivou, polovina učenika uzrasta od 13 do 15 godina, njih oko 150 miliona, doživjela je vršnjačko nasilje u školi i oko nje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije