Naslovnica MINA Business Zakonom o JPP se derogira uloga Skupštine

Zakonom o JPP se derogira uloga Skupštine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici su danas završili raspravu o Predlogu zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP), koji, prema riječima predlagača, kreira sistemski pristup za vođenje cjelokupnog investicionog paketa politika, dok opozicioni poslanici smatraju da se njime derogira uloga Skupštine.

Generalna direktorica Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija, Jelena Jovetić, kazala je da Predlog zakona o JPP donosi novi okvir za investicionu politiku u Crnoj Gori, odnosno da se kreira sistemski pristup za vođenje cjelokupnog investicionog paketa politika.

“Zakon donosi novi model ugovora o JPP i prepoznaje one institute koje imaju zemlje članice Evropske unije (EU), a to su koncesije na javne radove i usluge”, rekla je Jovetić tokom skupštinske rasprave.

Predlogom zakona se, kako je objasnila, sada razdvaja oblast primjene, pri čemu će se javni ugovori koji se zaključuju u oblastima koje su predviđene zakonskim rješenjem biti regulisane propisom na temeljan i sistemski način, što otvara dodatni prostor za nove investicije.

“Sa privatnim partnerom dobijamo nove vrijednosti koje podrazumijevaju značajno znanje i vještine koje donosi privatni sektor sa sobom”, navela je Jovetić.

Prema njenim riječima, Predlog zakona donosi sistemsko uređenje politike za ugovore koji su koncesije na javne radove i usluge, ali i druge oblike JPP.

“Intencija predlagača je da se ovim zakonom dodatno pruži prostor za ulaganja u saobraćaju, obrazovanju, zdravstvu ali i u dijelu komunalne infrastrukture na lokalnom nivou”, precizirala je Jovetić.

Zakon, kako je kazala, pruža širinu i za ulaganja u drugim oblastima koje je do sada realizovala država, a koncept je krajnje poboljšanje usluga za građane.

Poslanica Socijaldemokratske partije (SDP), Draginja Vuksanović Stanković, podsjetila je da je na Zakonodavnom odboru izdvojila mišljenje u odnosu na predloženi zakon, jer smatra da su njegove pojedine odredbe u suprotnosti sa sistemskim Zakonom o državnoj imovini.

Ona je kazala da se u predloženom zakonu o JPP navodi da se pod javnim partnerima smatraju Vlada, nadležni organ lokalne samouprave, privredno drušvo i pravno lice koje obavlja djelatnost od javnog interesa.

U Zakonu o državnoj imovini se, kako je podsjetila, definiše da je organ nadležan za poslove raspolaganja, pored samih nadležnih organa lokalne samouprave, i Skupština.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Najčitanije