Naslovnica MINA Business Investicije Utvrđen Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu

Utvrđen Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu, čime je stvoren novi okvir za investicionu politiku u Crnoj Gori po modelu ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija, Jelena Jovetić, kazala je da zakon donosi novinu u dijelu zaključivanja ugovora koji se odnosi na koncesiju za javne radove i usluge.

„Koncept novog zakona baziran je na to da prvi put prepoznamo i sistemski riješimo pitanja koja se odnose na ugovorno ulaganje između privatnog i javnog partnera“, navela je Jovetić nakon sjednice Vlade.

Na taj način, kako je dodala, kombinuje se autoritet javnih institucija i uopšte ekspertiza i znanje privatnog sektora kako bi izgradili i rekonstruisali javnu infrastrukturu, izvodili javne radove i u krajnjem realizovali javne usluge.

„Osnovni cilj javno-privatnog partnerstva je povećanje kvaliteta usluga za krajnjeg korisnika i bez tog segmenta javno-privatno partnerstvo nema elemente dobrog ugovora i projekta“, ocijenila je Jovetić.

Zakon, kako je rekla, pored obaveze u dijelu usklađivanja sa direktivom o dodjeli ugovora o koncesijama predstavlja i dalji korak u unaprijeđenju pregovaračke pozicije u Poglavlju 5, koje se odnosi na javne nabavke.

„Zakon donosi cjelokupnu proceduru zaključivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu, od ideje, pa u krajnjem do realizacije projekta koji se završava ugovorom“, objasnila je Jovetić.

Prema njenim riječima, specifičnost javno-privatnog partnerstva je da se ti ugovori zaključuju na rok duži od tri godine do 30 godina.

„Ovaj zakon donosi novinu u dijelu institucionalnog okvira, ne samo javno-privatnog partnerstva nego i cjelokupnu investicionu politiku u Crnoj Gori kreiranjem novog tijela i agencije za investicije Crne Gore“, rekla je Jovetić.

To tijelo je, kako je objasnila, pozicionirano u sistemu u skladu sa Zakonom o državnoj upravi i predstavlja dalji korak u reformi državne uprave i objedinjavanju tijela koja se bave segmentima iste politike.

„Agencija za investicije će, pored djelokruga koji se odnosi na javno-privatno parterstvo, obuhvatiti postojeća tijela iz oblasti investicione politike odnosno Agenciju za promociju stranih investicija i Sekretarijat za razvojne projekte“, kazala je Jovetić.

Ona je podsjetila da je Evropska komsisija (EK) dostavila svoju saglasnost za dalju proceduru usvajanja, što je bio jedan od neophodnih koraka za usvajanje zakona i njegovu dalju implementaciju.

„Zakon donosi cijeli segment koji podrazumijeva izradu tenderske dokumentacije i analizu opravdanosti, odnosno cijelu proceduru kroz koji predlog jednog projekta prolazi do konačnog usvajanja“, navela je Jovetić.

Takođe, kako je dodala, kada je riječ o javnom interesu, analiza opravdanosti koju prati svaki projekat javno-privatnog partnerstva je njegov važan segment.

Najčitanije