Naslovnica MINA Business U petak o upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti

U petak o upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionari Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD) trebalo bi da na vanrednoj Skupštini u petak donesu odluku o upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina po prošlogodišnjem finansijskom izvještaju.

Na dnevnom redu je i donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti, kao i o raspodjeli dobiti.

Dioničari bi trebalo da donesu i izmjene Statuta.

CKDD, nakadašnja Centralna depozitarna agencija (CDA), je društvo koje posluje kao registar dematerijalizovanih hartija od vrijednosti. Registruje emitente, emisije i vlasnike hartija, obavlja obradu netržišnih transakcija i pruža uslugu kliringa i saldiranja tržišnih transakcija sklopljenih na berzi.

U CKDD-u svi zainteresovani ulagači moraju imati otvorene račune na kojima se evidentiraju hartije od vrijednosti i sve promjene na njima.

Cenralna banka (CBCG) ima 35 odsto vlasništva u CKDD-u, Bull and Bear Broker Diler 19 odsto, Štamparija Obod 17 odsto, Crnogorska komercijalna banka (CKB) 15 odsto, HLT fond 7,8 odsto, Alec Investment Holding 3,2 odsto i Quantum Investments tri odsto.

Najčitanije