fbpx
Naslovnica MINA Business Poboljšati usluge umrežavanjem i proširivanjem djelokruga rada

Poboljšati usluge umrežavanjem i proširivanjem djelokruga rada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori postoji potreba da organizacije posvećene pružanju podrške malom i srednjem biznisu poboljšaju svoje usluge, proširivanjem svog djelokruga rada i prekograničnog umrežavanja, ocijenjeno je u Privrednoj komori (PKCG).

Na završnom događaju u sklopu projekta Jačanje intelektualne svojine i procesa transfera tehnologija u sektorima zelene mobilnosti (Shipmentt) saopšteno je da je to moguće učešćem u projektima plavog rasta kroz pretpristupne fondove Evropske unije.

Koordinatorka projekta, Sandra Perić, koja je i samostalna savjetnica u PKCG, predstavila je projektne rezultate i primjere najbolje prakse do kojih se došlo kroz brojne aktivnosti koje su tokom tog projekta sprovedene.

Iz PKCG je saopšteno da je cilj aktivnosti bio podsticanje inovacija i transfera tehnologija, i to u dijelu finansiranja i zaštite prava intelektualne svojine.

U okviru projektnih aktivnosti obrađena je i tema inovativnih rješenja u pomorskom sektoru i pružen je uvod i okvir za povezivanje malih i srednjih preduzeća i organizacija u službi sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP), naučno-istraživačkih organizacija, velikih kompanija i javnog sektora.

“Kroz aktivnosti je dat podsticaj saradnji MSP koja može dovesti do toga da neke poslovne inovativne ideje preduzeća budu razrađene uz pomoć naučno-istraživačkih organizacija i tako možda pronađu put do potencijalnih investitora”, navodi se u saopštenju PKCG.

Jedan od načina bi bio da se te ideje predstave u Izlogu zelene mobilnosti /Green Mobility Showroom/ koji se nalazi na projektnoj platformi i pruža mogućnost za umrežavanje i saradnju u regionu.

Tokom radionice pod nazivom Pilot aktivnosti za MSP – EU Interreg programi podrške, konsultant i izvršni direktor firme Project Advisory Group, Predrag Janković, koja je u okviru projekta realizovala aktivnosti, govorio je o EU programima podrške, mehanizmima prijavljivanja i finansiranja, razvoju projektnih ideja, saradnji sa predstavnicima ciljnih grupa, izazovima, iskustvima i preporukama.

“Predstavljena je platforma Izlog zelene mobilnosti (Shipmentt showroom) i istaknuto je da je u okviru te platforme publikovano 12 inovativnih i inventivnih ideja iz Crne Gore”, rekli su iz PKCG.

Neke od ideja su primjena organskih principa proizvodnje i uzgoja morskih školjki prema HACCAP standardima, primjena savremenih tehnologija i kompozitnih materijala u brodogradnji, ugradnja i upotreba solarnih sistema za pogon brodova u linijskom servisu, inovacije u proizvodnji nautičke i ribarske opreme i metode neinvazivnog ispitivanja djelova brodske konstrukcije, kao i ispitivanja ekoloških uticaja pomorskog saobraćaja.

Tokom radionice je ocijenjeno da je u cilju stvaranja održivog inovativnog klastera i ispunjenja strateških i razvojnih ciljeva Crne Gore potrebno stvaranje pomorskog klastera, odnosno da je poželjno da se povežu institucije u pomorstvu, na korist svih.

Istaknuto je i da je potrebno intenzivirati saradnju između akademskih i industrijskih predstavnika u pogledu prenosa znanja, naučnih otkrića, osnaživanja razvoja start-up i spin-off kompanija kao i komercijalizacija rezultata naučnih istraživanja.

U okviru događaja organizovana je i panel diskusija na temu Razvoj inovacija kroz saradnju privrede i nauke. Taj skup je predstavljao dobru prililku za povezivanje, razmjenu ideja i iskustava, kao i razjašnjenje nedoumica u vezi sa trenutnim stanjem i mogućnostima za razvoj inovacija i transfer tehnologija u Crnoj Gori.

Učesnici panela su se složili da treba preduzeti aktivnosti da stanje u vezi sa nedovoljnim transferom tehnologija i komercijalizaciju proizvoda treba popraviti i zaključili da problem djelimično leži u prevelikoj administraciji koja otežava pristup inovatorima i usporava procese rada na inovacijama.

“Opseg djelovanja institucije koja je zadužena za intelektualnu svojinu je takav da ne pokriva sve aspekte rada na inovacijama. Proširivanjem nadležnosti te institucije pružila bi se veća podrška istraživačima u konkretizaciji njihovih inovativnih ideja, bio je jedan od zaključaka skupa”, rekli su iz Komore.

Tokom diskusije je ocijenjeno da organizacije koje pružaju podršku privredi treba da nastave da rade na podizanju svijesti privrede o neophodnosti inovacija i sa njima povezanim temama prava intelektualne svojine i transfera tehnologija, kao i na povezivanju privrede sa naukom i institucijama sistema radi postizanja sinergetskog dejstva i boljih rezultata.

Svi prisutni su se složili da treba nastaviti i produbiti dosadašnju saradnju, češće se susretati, razmjenjivati ideje, zajednički raditi na pripremi projektnih predloga i aktivno se uključiti u pripremu strateškog okvira za projekte EU.

Zbog trenutne epidemiološke situacije u Crnoj Gori događaj je održan online, putem aplikacije Zoom.

Projekat Shipmentt je kofinansiran od Evropske unije i realizuje se u okviru Interreg V – B Jadransko – jonskog programa (ADRION), a sprovodi se od januara 2018. godine, u saradnji deset partnera iz osam država, četiri članice EU – Grčka, Italija, Hrvatska i Slovenija i četiri zemlje koje nijesu članice EU – Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina (BiH) i Albanija.

“Cilj projekta je da se uspostavi ekosistem inovacija usmjeren na sektor zelene mobilnosti u cijelom regionu ADRIONA, kroz prekograničnu saradnju svih učesnika projekta. Ukupni budžet projekta je 1,32 miliona EUR”, zaključuje se u saopštenju.

Najčitanije