Naslovnica MINA Business Jačanje konkurentnosti ženskih biznisa u cilju većeg zapošljavanja

Jačanje konkurentnosti ženskih biznisa u cilju većeg zapošljavanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat Jačanje konkurentnosti ženskih biznisa kroz direktnu podršku, koji realizuje Asocijacija poslovnih žena, ima za cilj da doprinese ujednačenom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore, kroz povećanje mogućnosti za zapošljavanje, podršku socijalnoj koheziji i unapređenje lokalne infrastrukture u manje razvijenim opštinama.

Iz Asocijacije poslovnih žena je saopšteno da je cilj projekta unapređenje ženskog preduzetništva u Crnoj Gori kroz razvoj i obezbjeđivanje preduslova za jačanje konkurentnosti za tri preduzentice iz Nikšića i osam članica klastera Vrijedne ruke Bihor iz Petnjice.

„Korisnicama projekta iz tih opština će, u skladu sa potrebama koje su iskazale, biti pružena podrška u vidu mentoringa, edukacije, izrade sajtova i promotivnog materijala, a u cilju unapređenja kvaliteta njihovih proizvoda, vidljivosti, tržišne konkurentnosti i profitabilnosti njihovih biznisa“, navodi se u saopštenju.

Sve projektom predviđene aktivnosti se, kako se dodaje, realizuju uz ekspertsku podršku iskusnih mentorki, članica Asocijacije poslovnih žena, koje će preduzetnicama, pored planiranih aktivnosti, omogućiti i dodatnu podršku u vidu umrežavanja, kontinuiranog savjetovanja i praćenja i nakon realizacije projekta.

Projekat se od marta realizuje uz finansijsku podršku Norveške, u okviru programa Norveška za vas – Crna Gora.

U Asocijaciji poslovnih žena su rekli da je trenutno u fazi realizacije izrada dva sajta, jedan za preduzeće Herbs&Clay, u vlasništvu Ane Milović Jasikovac iz Nikšića i drugi za klaster Vrijedne ruke Bihor iz Petnjice, kao i dva biznis plana za preduzeće Herbs&Clay i preduzetnicu Lidiju Giljen takođe iz Nikšića.

Predsjednica Asocijacije, Ljubica Kostić Bukarica, podsjetila je da je Asocijacija kroz desetogodišnji rad realizovala brojne projekte koji se odnose na ekonomsko osnaživanje žena u čitavoj Crnoj Gori.

„Osvrnula bih se na posljednje dvije godine tokom kojih smo uspješno realizovali projekte Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija – Stronger, finansiran iz Interreg IPA Programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru za period 2014-2020 i Podsticaj ženskog preduzetništva kroz treninge i mentorstvo, koji je finansiralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava“, navela je Kostić Bukarica.

Ona je rekla da su se kroz te projekte okupile veliki broj korisnica iz svih krajeva Crne Gore, a posebno sa sjevera.

„Motivisali smo veliki broj žena i mladih ljudi da se uključe u biznis, prije svega kroz četvorogodišnji rad Biznis savjetovalište za žene i mlade u Glavnom gradu, koje realizujemo u saradnji sa Biroom za podršku biznis zajednici Glavnog grada i koje predstavlja odličan primjer saradnje javnog i privatnog sektora“, kazala je Kostić Bukarica.

Ona smatra da jedino saradnjom može da se uspostavi bolje okruženje za razvoj biznisa u Crnoj Gori i time doprinese napretku zajednice.

„Ovakve rezultate ne bismo mogli da postignemo bez predanog i nesebičnog angažmana naših članica, vlasnica biznisa i menadžerki, kao ni finansiranja od internacionalnih organizacija i institucija, koje prepoznaju Asocijaciju kao relevantnog partnera na planu unapređenja ženskog preduzentištva u Crnoj Gori, što je slučaj i sa projektom koji trenutno realizujemo“, kazala je Koatić Bukarica.

Ona je zahvalila Norveškoj, koja je prepoznala značaj ulaganja u ženski preduzentički potencijal u Crnoj Gori i finansirala projekat, kroz koji će njihove korisnice unaprijediti svoje biznise i još kvalitetnije se pozicionirati na tržištu.

Projekat Jačanje konkurentnosti ženskih biznisa kroz direktnu prodršku trajaće osam mjeseci i njegova ukupna vrijednost je 33 hiljade USD, od kojih 95,45 odsto finansira Norveška, a 4,55 odsto sufinansira Asocijacija poslovnih žena Crne Gore.

Projekat Norveška za vas – Crna Gora usklađen je sa relevantnim nacionalnim strategijama Crne Gore u oblasti zapošljavanja i ujednačenog regionalnog razvoja, kao i ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN), koje agencije UN podržavaju u kontinuitetu.

Projekat finansira Norveška sa 1,4 miliona EUR, a aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Najčitanije