Naslovnica MINA Business Inicirali stečaj kod još 60 obveznika

Inicirali stečaj kod još 60 obveznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kroz reprogram poreskog duga do sada je prihodovano 50,09 miliona EUR, zbog nepoštovanja Zakona ukinuto je preko 1,5 hiljada rješenja o reprogramu, a stečaj iniciran kod još 60 poreskih obveznika, uključujući Vektru Jakić.

Iz Poreske uprave (PU) saopšteno je da je kroz reprogram poreskog duga do sada prihodovano 50,09 miliona EUR, pri čemu stopa naplate reprogramiranih obaveza iznosi 72 odsto.

Zakon o reprogramu poreskog potraživanja usvojen je u nastojanju da se obezbijedi naplata zaostalog poreskog duga, koji u ranijem periodu obveznici zbog poteškoća u poslovanju nijesu bili u mogućnosti da izmire, te da se omogući opstanak privrednih subjekata na tržištu uz očuvanje poreske osnovice i radnih mjesta.

Obaveze obuhvaćene reprogramom odložene su do pet godina, te je tokom 2017. godine naplaćeno 24,25 miliona EUR, prošle 20,14 miliona EUR, a u prvom kvartalu ove 5,7 miliona EUR.

„Dosadašnjom realizacijom tog zakonskog rješenja, preduzeća, među kojima je i značajan broj obveznika s Crne liste, do sada su izmirila potraživanja u iznosu od 39,38 miliona EUR, građani od 6,66 miliona EUR, a javna preduzeća i ustanove od 4,05 miliona EUR“, precizirali su iz PU.

Poreska uprava, prema riječima njenih predstavnika, intenzivno prati sve poreske obveznike koji su ušli u reprogram, kako sa aspekta izmirivanja reprogramiranih obaveza, tako i redovnog servisiranja tekućih obaveza.

“Kod jednog broja obveznika evidentno je kašnjenje s izmirivanjem reprogramiranih i tekućih obaveza, zbog čega je do sada ukinuto preko 1,5 hiljada rješenja kod onih koji nijesu poštovali odredbe, od čega se preko 50 odnosi na obveznike sa Crne liste”, rekli su iz PU.

Iz PU su kazali da, imajući u vidu da je ukidanjem rješenja o reprogramu tim poreskim obveznicima dospio ukupan dug, prema njima se u kontinuitetu preduzimaju sve dostupne mjere prinudne naplate. Krajnja mjera predviđena Planom za upravljanje poreskim dugom je predlaganje stečajnog postupka, nakon što se isrcrpe svi ostali mehanizmi naplate.

PU je, prema riječima njenih predstavnika, danas inicirala stečaj za 60 poreskih obveznika sa ukupnim iznosom duga od preko sedam miliona EUR, te je tako Privrednom sudu do sada podnijet predlog za otvaranje stečaja kod ukupno 426 poreskih obveznika s dugom od 27,32 miliona EUR.

“Radi se o 386 obveznika kojima su ukinuta rješenja o reprogramu s dugom od 20,99 miliona EUR i 40 obveznika s dugom od 6,32 miliona EUR, koji su u kategoriji obveznika koji nijesu bili u reprogramu, ali kod kojih već duže vrijeme nije moguće naplatiti poreski dug ni na koji drugi način”, precizira se u saopštenju.

Među obveznicima kod kojih je od početka ove godine predložen stečaj nalazi se 29 obveznika sa poreskim dugom od preko 100 hiljada EUR, a posebno treba istaći obveznike s dugom od preko milion EUR, kao što su Vektra Jakić Pljevlja, Hidromont – Mercur Budva, Mercur System, Sotto La Collina i Montri Igalo.

“Ta aktivnost biće nastavljena i u narednim mjesecima, kada će Privrednom sudu biti predati predlozi za otvaranje stečaja za sve obveznike koji su izašli iz reprograma, a ne mogu izmiriti dug, kao i za značajan broj ostalih dužnika kod kojih mjere naplate nijesu dale efakat”, najavili su iz PU.

Kada su u pitanju obaveze jedinica lokalne samouprave, koje su takođe u fokusu pažnje PU, napori za povećanje stepena poreske discipline počeli su da daju uočljive rezultate, te u ovom trenutku sve opštine, uključujući i Pljevlja, Ulcinj, Bijelo Polje, Berane, Plan, Rožaje i Prijestonicu Cetinje, servisiraju reprogramirane i tekuće poreske obaveze pri isplati zarada zaposlenima.

“Takođe, četiri lokalna preduzeća s najvećim iznosom poreskog duga – Čistoća Pljevlja, Komunalno Berane, Vodovod Cetinje i Vodovod i kanalizacija Ulcinj, dostavila su PU plan reorganizacije, čija realizacija treba da dovede do uspostavljanja dinamike redovnog i održivog servisiranja obaveza”, naveli su iz PU.

Iz tog poreskog organa su dodali da to nije učinilo samo ulcinjsko preduzeće Komunalne djelatnosti, pa se kod tog obveznika preuzimaju mjere prinudne naplate propisane Zakonom, koje ne isključuju ni predlaganje stečaja ukoliko ostale mjere ne daju efekta.

“Reprogram je, shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja, odobren za 6,86 hiljada poreskih obveznika, sa osnovnim dugom od 160,97 miliona EUR i kamatom od 23,75 miliona EUR. Njegov najvažniji efekat je što je kroz taj mehanizam počela naplata potraživanja višegodišnje starosti od obveznika kod kojih prethodno nije bilo moguće jednokratno naplatiti poreski dug, među kojima je preko 100 sa liste najvećih poreskih dužnika”, ocijenili su iz PU.

Realizacijom Zakona o reprogramu poreskog potraživanja počela je naplata potraživanja čak i od onih kompanija koje godinama nijesu bile u mogućnosti da izmire dospjele poreske obaveze, dok su se pri sprovođenju javnog poziva Ministarstva finansija za reprogram poreskog potraživanja prijavili brojni veliki dužnici, koji se nalaze na crnim listama i od kojih je do sada bilo jako teško naplatiti poreski dug.

Najčitanije