fbpx
Naslovnica MINA Business Donijeli plan davanja koncesija za korišćenje voda za izgradnju HE

Donijeli plan davanja koncesija za korišćenje voda za izgradnju HE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je donijela Plan davanja koncesija za korišćenje voda za izgradnju hidroelektrana u Crnoj Gori za ovu godinu.

Kako je saopšteno iz Vlade, planom je predviđena dodjela samo jedne koncesije za izgradnju male hidroelektrane (mHE) valorizacijom vodnog potencijala iz akumulacije „Otilovići“ u Pljevljima, uz postojeću branu, koja bi podrazumjevala korišćenje viška vode koja otiče iz akumulacije.

Iz Vlade su kazali da osim tog projekta, za ovu godinu ne predviđaju dodjelu koncesija za potrebe gradnje drugih mHE, u skladu sa opredjeljenjem da ne treba podsticati izgradnju novih mHE.

Kako su kazali, isključivi razlozi kojim su se rukovodili prilikom donošenja odluke da se započnu aktivnosti na dodjeli planirane koncesije zasnivaju se na činjenici da ta mHE ne narušava niti ugrožava životnu sredinu, ni lokalno stanovništvo, budući da će iskoristiti vodni potencijal, kao i veliki dio postojećeg sistema brane i drugih pratećih objekata, akumulacije “Otilovići”.

“Koncesija će biti direktno dodijeljena EPCG, u skladu sa odredbom Zakona o koncesijama kojom je propisano da nije neophodno sprovoditi postupak javnog nadmetanja u slučaju realizacije koncesije od strane privrednog društva u kome država ima većinsko vlasništvo”, navodi se u saopštenju.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina.

“U diskusiji je istaknuto da će novi Zakon omogućiti smanjenje troškova, olakšavanje i podsticanje izgradnje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina za potencijalne investitore, kako bi se ubrzalo dostizanje ciljeva definisanih nacionalnom Strategijom razvoja informacionog društva i Digitalnom agendom za Evropu”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su istakli da će se usvajanjem tog Zakona ukloniti postojeće prepreke u postavljanju mreža velikih brzina na cijeloj teritoriji Crne Gore, pogotovo visoki troškovi građevinskih radova na postavljanju mreža, koji će se bitno smanjiti primjenom adekvatnih propisa izgradnje integrisane infrastrukture.

“Kooriniranim pristupom će se omogućiti istovremena gradnja i postavljanje infrastrukture za višestruku namjenu, što posebno uključuje elektronske komunikacione mreže nove generacije”, kaže se u saopštenju.

Vlada je, kako je saopšteno, donijela Program podsticajnih mjera u oblasti ruralnog turizma za 2021/2022. godinu, kojim se definišu mjere, korisnici, uslovi, iznosi kriterijumi i postupak za dodjelu sredstava.

Navodi se da je za realizaciju programa opredijeljeno ukupno 100 hiljada EUR u okviru tri mjere, organizovanje etno-sajmova, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i unapređenje kvaliteta usluga i ponude u ruralnom turizmu.

Na sjednici je utvrđen i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom brendu.

“Suština izmjena je u pojednostavljenju procedura za sticanje prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda u cilju podsticanja njegove upotrebe, kako bi se doprinijelo većoj prepoznatljivosti države i njenih potencijala i vrijednosti na inostranom tržištu”, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je izmijenjena i procedura definisanja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda.

Navodi se da je Vlada donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za praćenje izrade Prostornog plana Crne Gore.

“Savjet, na čijem čelu će biti premijer Zdravko Krivokapić, fomira se u cilju praćenje toka i dinamike izrade Prostornog plana Crne Gore, predlaganja mjera radi njegove efikasnije i sadržajnije izrade i praćenja implemantacije sektorskih politika Vlade u Planu”, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali, u diskusiji je ocijenjeno da dinamični razvoj iziskuje i promptni odgovor u cilju sihronizacije politike razvoja i prostornog planiranja, što predstavlja osnovni razlog za formiranje Savjeta.

Vlada je usvojila Izvještaj o implementaciji Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period od ove do 2023. godine.

Navodi se da je Vlada usvojila i Informaciju o realizaciji tendera po osnovu Javnog oglasa za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen.

“Tim povodom, zadužena je Tenderska komisija da do kraja oktobra okonča pregovore sa koncesionarom i da izvijesti Vladu o ishodu pregovora”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je, kako je saopšteno, odnijela Odluka o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina – Brskovo.

Navodi se da je glavna svrha izrade planskog dokumenta da se obezbijedi jasna vizija za budući razvoj ovog prostora.

“Nakon saniranja površinskog kopa Brskovo i jalovišta rudnika, eventualna dalja eksploatacija metaličnih sirovina (olovo, cink) biće moguća samo na osnovu planskog korišćenja rezervi, u skladu sa zahtjevima zaštite životne sredine, a na osnovu detaljne istražne i druge odgovarajuće dokumentacije”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da planiranje i realizacija tog projekta, kako je naglašeno u raspravi, predstavlja veliki zahvat u prostoru, sa značajnim uticajima kako na promjenu prirodnih karakteristika, tako i na život i razvoj u području.

Zbog sagledavanja ukupne problematike uticaja izgradnje rudnika, kako je saopšteno, neophodno je izvršiti i odgovarajuće analize kroz koje će se dati odgovori za rješavanje problematike iz oblasti zaštite životne sredine, ekologije, sociologije, ekonomije i prostornog razvoja područja obuhvaćenog planiranom izgradnjom.

“Vlada je donijela i Odluku o određivanju rukovodioca izrade DUP-a Brskovo i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu DUP-a”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije