NaslovnicaGlavna vijestBivšim radnicima "Radoja Dakića" po dvije hiljade EUR

Bivšim radnicima “Radoja Dakića” po dvije hiljade EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da iz sredstava tekuće budžetske rezerve obezbijedi 344 hiljade EUR za 172 stečajna povjerioca fabrike “Radoje Dakić”.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o obezbjeđivanju potrebnih sredstava za sprovođenje odluke Ustavnog suda od 30. septembra prošle godine kojom se nalaže da podnosiocima ustavne žalbe – stečajnim povjeriocima privrednog društva „Radoje Dakić“ u stečaju isplati naknadu u neoporezivom iznosu od dvije hiljade EUR.

„Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da, iz sredstava Tekuće budžetske rezerve, obezbijedi sredstva u iznosu od 344 hiljade EUR po osnovu Odluke Ustavnog suda od 30. septembra prošle godine za 172 stečajna povjerioca ovog privrednog društva“, navodi se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost za zaključivanje aneksa ugovora o korišćenju šuma u državnoj svojini prodajom drveta u dubećem stanju zaključenih u prošloj godini između Uprave za šume Pljevlja i korisnika šuma.

Navodi se da je Vlada, povodom zahtjeva privrednih društava za produženje roka za realizaciju ugovornih obaveza koje se tiču sječe šuma, izvlačenja i otpreme izrađenih drvnih sortimenata, dala saglasnost za produženje ukupno 26 ugovora zaključenih u prošloj godini.

„Za koje su postojali opravdani razlozi koji su uzrokovali neispunjenje ugovornih obaveza, a odnose se na imovinsko pravne sporove i zabranu sječe i transporta drvnih sortimenata od strane mještana, zatim loše vremenske prilike, kao i uticaj pandemije COVID-19 na rad i funkcionisanje tih privrednih društava i s tim u vezi nedostatak radne snage“, kaže se u saopštenju.

Utvrđena je Osnova za vođenje pregovora radi zaključenja Ugovora između Crne Gore i Luksemburga o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak sa Nacrtom ugovora.

„U diskusiji je naglašeno da će se potpisivanjem Ugovora obezbijediti povoljan poreski ambijent za međunarodno poslovanje i investiranje i efikasan mehanizam za razrješenje problema dvostrukog oporezivanja“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o učešću Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai.

Navodi se da je Vlada odlučila da nastavi sa realizacijom učešća Crne Gore na toj prestižnoj međunarodnoj manifestaciji, a za generalnog komesara izložbe određen je princ Nikola Petrović Njegoš, predstavnik potomaka dinastije Petrović Njegoš i predsjednik Fondacije Petrović Njegoš.

“U Informaciji se navodi da je Organizacioni odbor Expo 2020 Dubai, uz razumijevanje za finansijske poteškoće sa kojima se Crna Gora suočava, ponudio pomoć timu koji radi na pripremi učešća Crne Gore na Expo-u u definisanju oblasti u kojima se može napraviti ušteda i shodno tome sačiniti novi prijedlog budžeta“, kazali su iz Vlade.

Navodi se da je organizacioni odbor, kroz direktnu komunikaciju sa ponuđačem, dostavio novu ponudu koja uključuje smanjenje troškova izgradnje paviljona za 47,3 odsto od prvobitno predviđenog iznosa u otvorenom postupku javne nabavke radova, odnosno na 1.192.041 EUR.

„Konstatovano je da će ušteda koja će se ostvariti po ovom osnovu biti preusmjerena na programske aktivnosti tokom šest mjeseci trajanja izložbe“, dodaje se u saopštenju.

Najčitanije