fbpx
NaslovnicaMINA BusinessZajedničko korišćenje infrastrukture u visokom stepenu zastupljeno među operaterima

Zajedničko korišćenje infrastrukture u visokom stepenu zastupljeno među operaterima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zajedničko korišćenje elektronske komunikacione i druge infrastrukture, koje je značajna pretpostavka za efikasan razvoj elektronskih komunikacija, u visokom stepenu je zastupljeno među operatorima u Crnoj Gori, saopšteno je Agencije za elektronske komunikacije i postansku djelatnost (EKIP).

Iz EKIP-a su kazali da operatori trenutno zajedno koriste telekomunikacionu kablovsku kanalizaciju u dužini 710 kilometara, što je duplo više nego 2015. godine, prostor na 333 antenska stuba, odnosno 55 odsto ukupnog broja, prostor u 228 telekomunikacionih objekata, odnosno u 31 odsto ukupnog broja, kao i stubove javne rasvjete u osam opština, pri čemi je zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture u stalnom porastu.

Oni su naveli da je razvoj elektronskih komunikacija uslovljen postojanjem odgovarajuće infrastrukture koja služi za smještaj elektronskih komunikacionih mreža i njihovih pripadajućih elemenata putem kojih operatori pružaju elektronske komunikacione usluge.

„Savremene elektronske komunikacione usluge mogu se pružati samo preko elektronskih komunikacionih mreža koje imaju mogućnost da podrže nove tehnologije (FTTx, 4G, 5G), a preduslov za instalaciju i rad takvih mreža je postojanje odgovarajuće infrastrukture, kako elektronske komunikacione, tako i druge koja je u mogućnosti da to podrži“, navodi se u saopštenju.

Iz EKIP-a su kazali da je operatorima elektronskih komunikacija, koji ne posjeduju potrebnu infrastrukturu, omogućeno da, koristeći elektronsku komunikacionu infrastrukturu drugih operatora i vlasnika komunalne i druge infrastrukture, brzo i sa nižim troškovima razvijaju i grade svoje elektronske komunikacione mreže.

Oni su podsjetili da je Zakon o elektronskim komunikacijama propisao obavezu zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture na način da su operatori obavezni da isto omoguće u skladu sa raspoloživim kapacitetima, ako je takvo korišćenje tehnički izvodljivo i ne izaziva smetnje.

Takođe, Zakonom o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina je propisano zajedničko korišćenje i koordinirana izgradnja fizičke infrastrukture (cijevi, stubovi, vodovi, prostorije za nadzor, okna, ormarići, zgrade ili ulazi u zgrade, antenske instalacije i antenski stubovi i nosači), čime je unaprijeđena efikasnost razvoja elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina i primjena novih tehnologija sa smanjenim troškovima.

„Na taj način se elektronske komunikacione mreže brže puštaju u rad, smanjuju troškovi, štite kulturna dobra i prostor, kao jedan od najvažnijih resursa“, rekli su iz EKIP-a.

Oni su dodali da je zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture doprinijelo boljoj pokrivenosti širokopojasnim pristupnim mrežama u Crnoj Gori, tako da je trenutno 85,12 odsto domaćinstava pokriveno fiksnim širokopojasnim pristupom internetu, mobilnim širokopojasnim pristupom 97 odsto stanovništva, dok su za čak 78,46 odsto domaćinstava dostupni priključci sa brzinama pristupa internetu većim od 100Mb/s.

„Zastupljenost tehnologija kojim su fiksnim širokopojasnim pristupom internetu pokrivena domaćinstva je 71 odsto FTTx (pristupna mreža sa optičkim vlaknima), 69 odsto VDSL (brza digitalna pretplatnička linija), 49 odsto HFC (hibridna optičko-koaksijalna mreža) i 18 odsto ADSL (asimetrična digitalna pretplatnička linija), pri čemu je pokrivenost FTTx priključcima, kao najmodernijim, u stalnom porastu“, naveli su iz EKIP-a.

Podaci o raspoloživosti postojeće elektronske komunikacione infrastrukture i planovi za izgradnju nove od velikog su značaja u procesu planiranja i izgradnje novih elektronskih komunikacionih mreža.

„Kako bi operatorima elektronskih komunikacija i drugim subjektima obezbjedila dostupnost podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi EKIP je razvio Geoportal, koji je dostupan na internet adresi http://geoportal.ekip.me. Operatori su obavezni da EKIP-u redovno dostavljaju podatke o svojoj elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi, a Agencija te podatke objavljuje na Geoportalu“, navodi se u saopštenju.

Geoportal sadrži podatke o postojećoj i planiranoj infrastrukturi operatora, kao i o pokrivenosti širokopojasnim pristupom internetu po tehnologiji, brzini i broju operatora koji pružaju ovu uslugu.

Putem Geoportala mapirano je 5,05 hiljada kilometara telekomunikacione kablovske kanalizacije odnosno, 7,94 hiljade kilometara podzemnih telekomunikacionih kablovskih cijevi, 606 antenskih stubova, 1,28 hiljada objekata u kojima je smještena elektronska komunikaciona oprema (729 zgrada/objekata i 552 spoljna kabineta), 3,47 hiljada kilometara vazdušnih kablova i 53,62 hiljade stubova rasvjete i energetskih stubova na koje se kače vazdušni telekomunikacioni kablovi.

Geoportal je, osim operatorima i EKIP-u, dostupan i zaposlenima u ministarstvima, opštinama, sekretarijatima, agencijama i preduzećima koji rade na poslovima izdavanja urbanističko tehničkih uslova, planiranja prostora i izgradnje objekata i saobraćajnica, uređenja prostora i upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Lovćen pobjednik Kupa

Podgorica, (MINA) - Rukometaši Lovćena pobjednici su Kupa Crne Gore. Lovćen, koji je ove sezone...