fbpx
NaslovnicaMINA BusinessTurizmu neophodna pravovremena statistika

Turizmu neophodna pravovremena statistika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička statistika dostupna u realnom vremenu i pravovremene analize zasnovane na zvaničnim podacima neophodne su u turizmu kako bi se donosile dobre poslovne odluke, ocijenjeno je na okruglom stolu u Privrednoj komori (PKCG

Sekretarka Odbora udruženja ugostiteljstva i turizma PKCG, Sanja Marković, kazala je da su odvijanje ovogodišnje turističke sezone pratile oprečne informacije o efektima turizma, nastale jer se tokom predstavljanja kvantitativnih i kvalitativnih podataka i dalje “procjenjuje” ekonomski uticaj turizma.

“Prihodi od turizma se objavljuju na bazi procjene Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Platnog bilansa CBCG, a turistički promet na osnovu preliminarnih podataka lokalnih turističkih organizacija”, rekla je Marković.

Prema njenim riječima, takva situacija umanjuje značajnu pozitivnu ulogu koju turizam ima u crnogorskoj ekonomiji.

“Turizam je vrlo osjetljiva grana privrede koja stoji na kraju lanca uzročno posljedičnih veza u svim sferama društva, te ga u tom smislu moramo svi zajedno pažljivo i dugoročno planirati, a turistička statistika dostupna u realnom vremenu i pravovremene analize zasnovane na zvaničnim podacima, su osnov donošenje validnih zaključaka o prirodi i kretanju turističke potražnje u nacionalnim ekonomijama”, rekla je Marković na okruglom stolu na temu Turistička statistika.

Ona je, kako je saopšteno iz PKCG, dodala da navedeno naročito dobija na značaju kada se poslovanje odvija u kriznim vremenima i kada je potrebno brzo reagovanje institucija na optimiziranju ekonomskih programa i kreiranju vladinih politika.

Generalna direktorica Direktorata za razvojne politike u turizmu, Aleksandra Slavuljica Gardašević, istakla je da bez jake privrede i privrednika nema jakog turizma, te da je to industrija koja nema alternativu, ali da je neophodno imati i snažnu statistiku u sistemu, kako bi se donosile dobre poslovne odluke.

“Trend u savremenom turizmu je jasan: samo kvalitetni statisticki podaci obezbjedjuju dugovorcno kvalitetne odluke u sektoru. Tu mislim na sve segmente i inpute koji su nam potrebni da bi sa aspekta vlade i privrede, ali prije svega jakog javno privatnog partnerstava, koje treba de bude okosnica daljeg razvoja turizma, blagovremeno reagovali i donosili dobre poslovne odluke”, kazala je Gardašević Slavuljica.

Prema njenim riječima, dobri podaci značajno bi pomogli pri odabiru strateških tržišta, definisanju adekvatnih marketinških kampanja i ciljnih grupa.

“Jedan od pokazatelja uspješnosti razvoja turističke destinacije je turistički promet, izražen u noćenjima, i prilikom definisanja navedenog, neophodna je ažurnost, efikasnost i tačnost statističkih podataka”, rekla je Slavuljica Gardašević.

Ona je predstavila i sugestije koje je UNWTO dala na Izvještaj o statistici u crnogorskom turizmu, kazavši da su u njemu uočeni brojni nedostaci koji se uglavnom odnose na podatke o turistima u netržišnim oblicima smještaja.

“Ove informacije uglavnom prikuplja granična policija u zemlji, aerodromi i kruzeri, ali je neophodno poboljšati ovaj vid evidencije sa aspekata međunarodnih dolazaka turista”, kazala je Slavuljica Gardašević, dodavši da prikupljanje podataka mora biti efikasnije, jer je proces prilično spor.

Prema njenim riječima, digitalizacija predstavlja imperativ u današnjem savremenom turističkom svijetu i ona kod nas nije implementirana u dovoljnoj mjeri u sistemu statistike. Takođe, sadašnji sistem pruža nedovoljno informacija.

“Osim noćenja, potrebni su nam i dodatni podaci, kao što su razlozi dolaska i prosječan boravak turista, te njihovi troškovi. Ako definišemo glavni razlog njihovog dolaska u Crnu Goru, onda možemo dati i značajan input Nacionalnoj turističkoj organizaciji kako da definiše svoje marketinške promotivne kampanje i ka kojim ciljnim grupama”, navela je Slavuljica Gardašević.

Ona je kazala da je neophodno da imamo jedinstveni online sistem sa statističkim podacima i studijama, što bi omogućilo analizu i deseminaciju rezultata sa operativne tačke gledišta, te nastaviti pilot projekat koji se odnosi na satelitske račune u turizmu, kako bi svima bio dostupan i kako bi se dobile detaljne informacije o potrošnji turista.

Načelnik poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike u Monstatu, Ernad Kolić, predstavio je rad i aktivnosti ove asocijacije, pružajući trenutni presjek stanja u statistici turizma, njene buduće planove, te izazove koji se javljaju u izvorima podataka, kao i planove za njeno unapređenje.

“Moramo znati šta treba i kako uraditi da unaprijedimo zvanični statistički sistem kako bi imali blagovremenije, reprezentativnije i sadržajnije podatke u oblasti statistike turizma”, rekao je Kolić.

Prema njegovim riječima, od izuzetne je važnosti implemetacija satelitskih računa u turizmu.

“Monstat je u 2011. godini, u saradnji sa drugim institucijama, objavio eksperimentalne rezultate pilot projekta Izrada satelitskih računa u turizmu za 2009. godinu sa ciljem da se identifikuju glavni izvori podataka i nedostaci za uspostavljanje modela njihove izrade”, kazao je Kolić, dodajući da smo na dobrom putom ako shvatimo šta je to što svi treba da uradimo kako bi se ovi računi usvojili.

On je naveo da i dalje veliki problem predstavlja nemogućnost razdvajanja komercijalnog od nekomercijalnog smještaja, koji se odnosi na smještaj u vlastitim stanovima, kućama, apartmanima, vikendicama, kod prijatelja i rođaka.

Kolić je kazao da je neophodno unapređenje sistema RB90, kojim upravlja MUP, i Centralnog turističkog registra, te da je imperativ uvezivanje ova dva sistema.

On smatra da bi takođe bilo važno i uvođenje jedinstvenog softverskog rješenja za sve lokalne turističke organizacije ili uvođenje standardizovanih baza podataka (usaglašavanje načina prijave turista i primjena jedinstvene metodologije), zatim uvezivanje sistema granične policije sa ostalim bazama podataka, kao i analiza cjelokupnog zakonodavnog okvira koji utiče na administrativne izvore podataka, sa predlogom izmjene određenih zakonskih rješenja i izradom uputstava i priručnika.

Lucija Rudež i profesor Siniša Tomić predstavili su model eVisitora i podijelili iskustvo Hrvatske u njegovoj implementaciji.

Oni su objasnili da eVisitor predstavlja informacioni sistem za prijavu i odjavu turista, te da bi ga koristili, fizičke i pravne osobe koje djeluju kao pružaoci usluga smještaja (iznajmljivači), treba da imaju samo računar ili mobilni uređaj s internet vezom.

Kako su istakli, ovaj sistem omogućava povećanje transparetnosti, jednostavniji unos podataka, smanjuje prostor za sivu ekonomiju, doprinosi registraciji nekomercijalnog smeštaja i upravljanju prostorom i kapacitetima destinacije, za šta je vrlo važno imati što tačniji broj ljudi koju tu boravi.

Oni su posavjetovali crnogorske kolege da nije dobro kopirati hrvatsko rješenje, već treba uvažiti specifičnosti našeg turizma.

Nikola Milić iz Casa Del Mare, kazao je da je uvjeren da će nakon ovog okruglog stola svijest crnogorskog turizma biti promijenjena u odnosu na to koliko je kvalitet značajniji od kvantiteta.

“Kod nas se još više pridaje važnosti kvantitetu. Crna Gora treba da mijenja svijest ako se želi razvijati kao destinacija luksuznog turizma gdje je kvalitet najbitniji”, rekao je Milić, dodajući da je potrebno uključiti privredu u radnu grupu koja će doprinijeti boljoj statistici u turizmu.

Biljana Sotirovski iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma smatra da će sistem evidencije u narednom periodu biti unaprijeđen.

“Evidentan je problem statistike jer nemamo podatke u trenutku kada su najpotrebniiji i naročito je to primjetno kada je pitanje praćenje sezona. Nadam se da ćemo u narednom periodu krenuti u realizaciju informacionog sistema koji će povezati sve druge sisteme u državi, koje je prethodno potrebno inovirati kako bi pratili tehnološke inovacije na tržištu. To je nužno kako bismo imali bolju evidenciju turista u svakom trenutku”, rekla je Sotirovski.

Duška Pavićević iz Naconalne turističke organizacije (NTO), navela je da je već nekoliko godina jasna potreba razvijanja novog informacionog sistema te se nada koracima u tom pravcu.

Ona smatra da je potrebno unaprijediti saradnju među stejkholderima kako bi se izgradio takav sistem, pa će NTO biti pouzdan partner u tom timu. Istakla je da u određenoj mjeri problem stvara što pružaoci smještaja direktno unose podatke u online registar boravka kojim upravlja MUP, te da tim podacima LTO treba da imaju pristup.

Dragan Dašić iz MUP-a ukazao je na neusklađenost termina turista u različitim zakonima, navodeći da se tako evidentiraju i stranci na privremenom boravku i radu, kojima je ove godine izdato 40 hiljada dozvola.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije