fbpx
NaslovnicaMINA BusinessTim Company dostavio najpovoljniju ponudu za ležište u Pljevljima

Tim Company dostavio najpovoljniju ponudu za ležište u Pljevljima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ponuda pljevaljske firme Tim Company stekla je status najpovoljnije na oglasu za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa ležišta Bušnje u Opštini Pljevlja.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude po javnom oglasu objavljena je na sajtu Ministarstva kapitalnih investicija.

Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena na tom lokalitetu Vlada je usvojila na sjednici 3. marta.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za dodjelu ugovora o koncesiji imalo je domaće ili strano preduzeće ili drugo pravno lice, preduzetnik ili pojedinac, kao i konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Kada je riječ o kriterijumima, ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade i ponuđeni obim godišnje rudarske proizvodnje vrijednovao se sa po 30 poena, reference ponuđača sa 15, prosječni bruto prihod i profit u posljednje tri godine sa po deset i kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj sa pet bodova.

Ponuđači koji žele da učestvuju na javnom nadmetanju morali su prethodno otkupiti tendersku dokumentaciju.

Kao dokaz obezbjeđenja ponude prilagala se bankarska garancija ponude na iznos od pet hiljada EUR, plativa na prvi poziv, bez prava prigovora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije