fbpx
16 C
Podgorica
September 28, 2022.
NaslovnicaMINA BusinessSmanjiti broj vodovodnih firmi

Smanjiti broj vodovodnih firmi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora Regulatorne agencije za energetiku (RAE), Branislav Prelević rekao je da da bi u cilju racionalizacije troškova trebalo razmisliti o regionalizaciji sektora vodovoda.

Prelević je Danu saopštio da bi se taj postupak trebao odraditi spajanjem nekoliko vodovodnih kompanija u jednu regionalnu, čime bi se, umjesto sadašnjih 23, formiralo pet do šest regionalnih kompanija.

“Veliki broj naših vodovodnih preduzeća ima toliko mali broj potrošača da bilo kakvim mjerama optimizacije ne mogu postići nivo troškova koji obezbjeđuje racionalan nivo tarifa”, ocijenio je Prelević.

Cijene vode u svim opštinama vjerovatno će biti različite, a preduzeća koja upravljaju vodovodnom mrežom najvjerovatnije će morati da smanje broj zaposlenih kako bi racionalizovali troškove.

RAE je, prema prethodnim najavama, trebalo da odredi cijene vode u svim opštinama tokom prošle godine, kako bi se primjenjivale u ovoj godini, međutim, obiman posao nijesu mogli da završe u relativno kratkom roku.

Agencija je poslove regulacije vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama započela u julu 2017. godine, formiranjem Službe za regulisane komunalne djelatnosti.

Te poslove, kako je naveo Prelević, u prethodnom periodu naročito su karakterisale pripremne aktivnosti, prije svega, upoznavanje sa stanjem u sektoru, utvrđivanjem takozvanog nultog ili početnog stanja kako bi u narednom periodu mogli da se prate rezultati regulacije.

”Cijene vode, prema važećem zakonskom rješenju, utvrđuju vodovodna i kanalizaciona preduzeća, uz saglasnost RAE i u konačnom, saglasnost Skupštine jedinice lokalne samouprave. Cijene će se utvrđivati u skladu sa metodologijom za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti čiji je radni tekst već prezentovan predstavnicima vodovodnih i kanalizacionih preduzeća i jedinica lokalne samouprave u junu, odnosno julu prošle godine”, naveo je Prelević.

Prema njegovim riječima, konačan tekst nacrta metodologije, Agencija će uskoro staviti na javnu raspravu.

“Pojedina rješenja utvrđena Zakonom o komunalnim djelatnostima potrebno je promijeniti, posebno u dijelu koji se odnosi na regulisane komunalne djelatnosti i otkloniti nejasnoće koje otežavaju njegovu primjenu, čime će se stvoriti okvir za punu primjenu metodologije”, pojasnio je Prelević.

On je naglasio da će se metodologijom za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti definisati isti način utvrđivanja cijena za sva vodovodna i kanalizaciona preduzeća sa elementima za formiranje cijena koji su propisani zakonom, ali da neće biti iste u svim opštinama.

“Cijena vode biće određena za svako područje pružanja usluge, odnosno za svaku opštinu pojedinačno i zavisiće od realnih troškova koje ostvaruju vodovodna i kanalizaciona preduzeća u obavljanju regulisanih komunalnih djelatnosti. Prema tome, cijena neće biti ista na nivou Crne Gore, već će se utvrđivati prema istim principima”, rekao je Prelević.

On je ukazao da sadašnja cijena vode koju plaćaju potrošači u Crnoj Gori nije u dovoljnoj mjeri transparentna, jer se dio troškova vodovodnih kompanija pokriva subvencijama iz opštinskih budžeta.

“Takvo rješenje nije dobro jer osim što potrošači svakako plate sve troškove, kroz subvencije iz budžeta plaćaju i oni poreski obveznici koji taj budžet pune, a ne moraju obavezno biti potrošači vode u odgovarajućoj proporciji”, izjavio je Prelević.

Na pitanje da li će regulacija cijene vode dovesti do smanjenja broja zaposlenih kazao je da je utvrđivanje ekonomske opravdanosti cijena složen zadatak koji je nemoguće ispuniti bez prethodne analize svih segmenata rada jednog preduzeća.

Najčitanije